(Baothanhhoa.vn) - Sáng 20-8, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị (Khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị

Sáng 20-8, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị (Khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an.

Tại điểm cầu Thanh Hóa, tham dự hội nghị, có đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, MTTQ, các đoàn thể cấp tỉnh, báo cáo viên cấp tỉnh; Thường trực huyện, thị, thành ủy và trưởng Ban Tuyên giáo (Tuyên huấn) các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng trình bày báo cáo tại hội nghị

Thực hiện Chỉ thị 05, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong toàn đảng và toàn xã hội, đạt kết quả khá toàn diện và đồng bộ. Cấp ủy các cấp đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch triển khai việc học và làm theo tấm gương của Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị, có nội dung cụ thể. Công tác tuyên truyền được thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú như tổ chức các cuộc thi, sân khấu hóa các tác phẩm văn học – nghệ thuật viết về Bác, sinh hoạt chuyên đề về Bác trong các tổ chức chính trị - xã hội… Trong thực hiện chương trình hành động và xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiều địa phương, đơn vị đã lựa chọn khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện như tập trung đổi mới cách thức lãnh đạo, điều hành công việc, lựa chọn vấn đề nổi cộm, bức xúc để giải quyết, đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm công tác cán bộ, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Cùng với đó, nhiều cuộc vận động, nhiều phong trào thi đua được Chính phủ, các ban, ngành địa phương triển khai hiệu quả như “tự soi, tự sửa”, “làm việc theo chức trách, nêu gương trong hành động”, “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”, “đảng viên dìu dắt quần chúng”… Thông qua các cuộc vận động, các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, nhiều mô hình, cách làm hay được nhân rộng. Công tác biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu được thực hiện kịp thời, tạo sức lan tỏa sâu rộng, đưa việc học và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu.

Việc thực hiện Chỉ thị 05 cũng được gắn kết chặt chẽ với việc tự phê bình và phê bình trong thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XI, XII, góp phần thiết thực vào xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Nhiều nơi đã chú trọng khâu nhận diện và xác định rõ những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, từng bước khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, phát huy được tinh thần đấu tranh kiên quyết bảo vệ cái đúng, loại trừ cái sai. Qua thực hiện Chỉ thị 05, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cũng ngày càng được phát huy.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phát và các đại biểu tại điểm cầu Thanh Hóa.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những kết quả đạt được, chia sẻ những cách làm hay, hiệu quả, gương “người tốt, việc tốt” của các địa phương, đơn vị, đồng thời chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại trong thực hiện. Từ đó, đề xuất các giải pháp khắc phục, đưa việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, nhiệm vụ quan trọng của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Hội nghị sơ kết 3 năm được diễn ra trong thời điểm hết sức ý nghĩa khi toàn đảng, toàn quân, toàn dân hướng tới 50 năm thực hiện di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người. Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể các cấp trong 3 năm qua. Để việc học và làm theo gương Bác đạt nhiều kết quả hơn nữa, đồng chí đề nghị: Cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể các cấp tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực, tính lâu dài, thường xuyên của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp cần xác định rõ trách nhiệm của mình trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 gắn liền với thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn đảng, về thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên các lĩnh vực, nhất là công tác cán bộ, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Duy trì, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phát huy vai trò của báo chí, báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp chuẩn bị tốt việc tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề bức xúc, nổi cộm được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, những việc liên quan đến nâng cao đời sống nhân dân cần phải được làm ngay. Mỗi địa phương, đơn vị, cá nhân phải có chương trình, kế hoạch cụ thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tạo ra bước chuyển tích cực trong việc học và làm theo gương Bác. Sau hội nghị, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể các cấp tiếp tục đưa việc học và làm theo Bác đi vào chiều sâu, tạo phong trào thiết thực, hiệu quả, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tố Phương- Ảnh: Tố Phương; Như Ý - Báo Tiền phong


Tố Phương- Ảnh: Tố Phương; Như Ý - Báo Tiền Phong

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]