(Baothanhhoa.vn) - Ngày 29-6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng

Ngày 29-6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại điểm cầu Thanh Hóa.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; và lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Tại điểm cầu trụ sở Tỉnh ủy Thanh Hóa có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tập thể lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Tỉnh ủy; trưởng, phó các sở, ngành, MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh. Tại 32 điểm cầu trong tỉnh có các đồng chí cán bộ chủ chốt các sở, ngành, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp; bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND, ủy ban MTTQ và các đoàn thể các huyện, thị xã, thành phố.

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí khẳng định: Các nghị quyết vừa được Ban Chấp hành Trung ương thông qua, là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Để các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII đi vào cuộc sống thiết thực và hiệu quả, đồng chí đề nghị các đại biểu đề cao tinh thần trách nhiệm, chú ý lắng nghe báo cáo viên trình bày để nắm vững nội dung cơ bản của các nghị quyết, nhất là những vấn đề mới; kết hợp với nghiên cứu tài liệu, tăng cường trao đổi, thảo luận, liên hệ thực tiễn địa phương, đơn vị mình để nhận thức đầy đủ hơn nội dung các nghị quyết. Đồng chí cũng yêu cầu, sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể phải nhanh chóng xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, giới thiệu các nghị quyết cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ở địa phương, đơn vị mình. Quá trình tổ chức học tập, tuyên truyền nghị quyết phải coi trọng tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng; kiên quyết khắc phục bệnh lười học nghị quyết, học tập hình thức, đối phó. Đồng chí lưu ý, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ chốt của các ban, bộ, ngành liên quan trực tiếp tới 3 lĩnh vực: Cán bộ, tiền lương và bảo hiểm xã hội, cần có thêm các hình thức thảo luận, hội thảo, tọa đàm chuyên sâu, phân tích kỹ tình hình, đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém, nhận thức sâu sắc, đầy đủ nội dung của từng nghị quyết. Dành thời gian thỏa đáng để cụ thể hóa nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch hành động sát hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị. Trong đó, cần xác định rõ việc cụ thể, gắn với trách nhiệm cá nhân trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 27-NQ/TW về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 28-NQ/TW về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận những đóng góp của các đồng chí truyền đạt nghị quyết và tinh thần tiếp thu nghiêm túc nghị quyết của đại biểu ở các điểm cầu truyền hình trực tiếp. Để đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, thiết thực, hiệu quả, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đề nghị, sau hội nghị này, các địa phương, đơn vị tiếp tục tổ chức học tập quán triệt các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII đến các đối tượng chưa được học tập, bảo đảm chất lượng, đúng thời gian quy định, bố trí thời gian thỏa đáng để thảo luận, xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực thực hiện, kiên quyết không sao chép, đối phó khi thực hiện; phát huy vai trò công tác tuyên truyền, đẩy mạnh tuyên truyền cách làm mới, làm hay, đấu tranh với việc làm sai trái, chia rẽ, chống phá Đảng, Nhà nước; đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nghị quyết đại hội đảng các cấp; cấp ủy, chính quyền các địa phương xây dựng kế hoạch hành động, giám sát thực hiện, biểu dương, khen thưởng những đơn vị làm tốt, đồng thời phê bình những tập thể, cá nhân làm không hết trách nhiệm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến phát biểu tại điểm cầu Thanh Hóa.

Sau kết luận hội nghị của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu tiếp yhu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Quốc Vượng và ý kiến kết luận của đồng chí Võ Văn Thưởng, đồng thời nhấn mạnh: Nội dung của 3 nghị quyết về công tác cán bộ, cải cách chính sách tiền lương và cải cách chính sách bảo hiểm xã hội là những vấn đề lớn, quan trọng, liên quan đến sự phát triển, đổi mới của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội. Vì vậy các đại biểu dự hội nghị cần nghiêm túc tiếp thu tinh thần và nhận thức sâu sắc các nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng. Sau hội nghị này, các cấp ủy cần nhanh chóng tổ chức triển khai học tập, quán triệt tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo đúng thời gian, bảo đảm yêu cầu, mục đích. Phải gắn việc học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết với xây dựng chương trình hành động một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với từng địa phương, đơn vị; đổi mới việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết theo hướng thiết thực, hiệu quả và với nhiều hình thức phù hợp, tránh tình trạng học tập, quán triệt qua loa, đối phó. Việc viết bài thu hoạch các nghị quyết phải được viết tay trên giấy A4, phải có nhận xét, đánh giá của cấp ủy, cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh ban hành kế hoạch hành động, nhanh chóng triển khai đưa các nghị quyết vào cuộc sống. Trong tháng 12-2018 sẽ tổ chức thảo luận, thông qua kế hoạch hành động và triển khai đồng bộ đến các đảng bộ trực thuộc, cơ quan, đoàn thể từ tỉnh đến huyện để tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]