(Baothanhhoa.vn) - Ngày 5 - 12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 21 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2019; quyết nghị mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2020 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Hội nghị lần thứ 21 BCH Đảng bộ tỉnh: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; quyết nghị mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2020

Ngày 5 - 12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 21 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2019; quyết nghị mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2020 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Hội nghị lần thứ 21 BCH Đảng bộ tỉnh: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; quyết nghị mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2020

Toàn cảnh hội nghị lần thứ 21 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị.

Hội nghị lần thứ 21 BCH Đảng bộ tỉnh: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; quyết nghị mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2020

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện các Ban củaTrung ương Đảng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, bí thư ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy…

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Hội nghị lần thứ 21 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII là hội nghị hết sức quan trọng. Tại hội nghị này, các ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ nghe và cho ý kiến vào báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019, quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2020. Ngoài ra, còn có một số báo cáo rất quan trọng về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công, tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ: Thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có văn bản hướng dẫn thực hiện. Tại hội nghị này, các đại biểu cho ý kiến xây dựng báo cáo chính trị, đánh giá hệ thống chỉ tiêu ở nhiệm kỳ trước xem những gì còn phù hợp hay không phù hợp, cần thay đổi trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đặc biệt lưu ý đến chủ đề đại hội, cho rằng đây là những tư tưởng lớn, xuyên suốt nhiệm kỳ, có tác động đến tất cả hệ thống giải pháp, biện pháp vì vậy cần hết sức cẩn trọng, đề nghị các đại bểu tập trung nghiên cứu và cho ý kiến trực tiếp.

Hội nghị lần thứ 21 BCH Đảng bộ tỉnh: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; quyết nghị mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2020

Đồng chí Đỗ trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trình bày báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2020.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã trình bày báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2020. Theo đó, năm 2019, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra, đạt kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Nổi bật là 6 vấn đề lớn: Thứ nhất là, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt cao nhất từ trước đến nay; nhiều chỉ tiêu kinh tế, xã hội tăng cao so với cùng kỳ, trong đó có một số chỉ tiêu đến nay đã đạt và vượt kế hoạch đến năm 2020. Thứ hai là, Tỉnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa (1029 - 2019), để lại ấn tượng tốt đẹp, có sức lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy niềm tự hào, tạo động lực tinh thần to lớn trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Thứ ba là, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đạt kết qủa cao; số huyện, số xã đạt chuẩn nông thôn mới trong nhóm các tỉnh dân đầu cả nước. Thứ tư là, giáo dục mũi nhọn đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay, duy trì trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Thứ năm là, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được bảo đảm, giữ vững ổn định đã thực hiện thành công nhiều chuyên án lớn, đấu tranh, triệt phá một số vụ việc nổi cộm trong xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển. Thứ sáu là, việc sắp xếp tổ chức bộ máy được triển khai thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, đạt kết quả bước đầu quan trọng; là một trong số các tỉnh đi đầu trong thực hiện Nghi quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).

Hội nghị lần thứ 21 BCH Đảng bộ tỉnh: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; quyết nghị mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2020

Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày Tờ Trình số 22 của Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày Tờ Trình số 22 của Tỉnh ủy Thanh Hóa về chủ đề, phương châm hành động, hệ thống chỉ tiêu, các chương trình trọng tâm và các đột phá trong Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trên cơ sở hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng và tình hình thực tế của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề xuất chủ đề Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX như sau: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, khát vọng thịnh vượng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế nhanh và bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh; phấn đấu đến năm 2025 có một số ngành, lĩnh vực trong nhóm dẫn đầu cả nước, đến năm 2030 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.”.

Về phương châm hành động, tờ trình đề xuất 2 phương án: Phương án 1 giữ nguyên như Đại hội XVIII “Đoàn kết – kỷ cương – sáng tạo – phát triển”; phương án 2 “Đoàn kết – trách nhiệm – sáng tạo – phát triển”. Đồng thời đề xuất 26 chỉ tiêu trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có 20 chỉ tiêu kế thừa của nhiệm kỳ 2015 – 2020 và bổ sung 4 chỉ tiêu mới, bao gồm: Tổng số doanh nghiệp được thành lập mới 5 năm; Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đến năm 2025; Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm năm 2025; Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý năm 2025.

Về các chương trình trọng tâm và khâu đột phá, có 6 chương trình trọng tâm gồm: Phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020 – 2025; Phát triển Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu Công nghiệp giai đoạn 2020 – 2025; Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế giai đoạn 2020 – 2025; Phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi phía Tây của tỉnh giai đoạn 2020 – 2025, trọng tâm là nâng cao hiệu quả sản xuất, bố trí sắp xếp ổn định dân cư, giảm nghèo nhanh và bền vững; Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, tạo chuyển biến rõ nét trong sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ. 3 khâu đột phá gồm: Phát triển hạ tầng, tập trung vào hệ thống giao thông, hạ tầng các khu kinh tế, khu công nghiệp và hạ tầng đô thị; Đẩy mạnh cải cách hành chính tạo ra môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn để thu hút nhà đầu tư; Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật; chủ động, tích cực tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Hội nghị lần thứ 21 BCH Đảng bộ tỉnh: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; quyết nghị mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2020

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Gợi ý thảo luận tại hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá: Năm 2019, là năm tỉnh Thanh Hóa có nhiều thành công trên tất cả các lĩnh vực, trong đó kinh tế là một điểm sáng. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm dù không đạt kế hoạch nhưng là mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay và nhiều khả năng sẽ dẫn đầu cả nước. Thu ngân sách nhà nước tăng trong điều kiện lọc hóa dầu Nghi Sơn sản xuất không đạt kế hoạch năm, chứng minh rằng tiềm lực kinh tế nội địa của tỉnh rất tốt. Huy động vốn cho đầu tư phát triển đạt kết quả tích cực. Lĩnh vực văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều nét nổi bật. Trên cơ sở đó, đồng chí Bí thư đề nghị các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá rõ hơn những kết quả đã đạt được, từ đó rút ra bài học cần thiết trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến nhấn mạnh: Bên cạnh những kết quả đáng mừng vẫn còn một số hạn chế, yếu kém cần khắc phục đó là: Đối với nông nghiệp, tình hình dịch bệnh kéo dài làm ảnh hưởng không nhỏ tới tăng trưởng, chưa tạo được sản phẩm chủ lực, việc thực hiện Nghị quyết số 04 về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm chưa đạt kết quả như mong muốn. Ngoài ra, cần phải xem xét việc xử lý các tình huống về thiên tai có kịp thời, có đảm bảo yêu cầu chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy hay không? Đối với ngành công nghiệp xây dựng và đầu tư, nhiều sản phẩm chủ lực năm nay không đạt kế hoạch đề ra; việc triển khai các thỏa thuận hợp tác tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Thanh Hóa và các cuộc xúc tiến đầu tư ở nước ngoài của lãnh đạo tỉnh còn chậm; công tác giải phóng chưa đạt kế hoạch đề ra, một số địa phương có dấu hiệu chững lại; đấu giá quyền sử dụng đất còn nhiều bất cập; phát triển doanh nghiệp số lượng rất lớn nhưng đóng góp cho nền kinh tế chưa nhiều, không có doanh nghiệp lớn. Bên cạnh đó là các vấn đề: Ô nhiễm môi trường; giải quyết giáo viên dôi dư; chất lượng giáo dục đại trà vùng miền núi còn thấp; nợ đọng bảo hiểm xã hội; các thông tin trên báo chí một số việc xử lý chậm... Trước những hạn chế đã được chỉ ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các đại biểu nghiên cứu, thảo luận để làm rõ bản chất, nội dung cụ thể, nguyên nhân chủ quan và khách quan của từng kết quả và hạn chế, yếu kém; làm rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng tổ chức, cá nhân. Về nhiệm vụ năm 2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ trên cơ sở các chỉ tiêu đã đề ra các đại biểu nghiên cứu kỹ các nhiệm vụ giải pháp, làm rõ những nhiệm vụ, giải pháp chủ lực để thực hiện mục tiêu năm 2020.

Đối với tờ trình về chủ đề, phương châm hành động, hệ thống chỉ tiêu, các chương trình trọng tâm và các đột phá trong Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các đại biểu cần nghiên cứu kỹ lưỡng, phát huy trí tuệ đóng góp vào những sáng kiến để góp phần vào định hướng của tỉnh trong giai đoạn 2020 -2025.

Hội nghị lần thứ 21 BCH Đảng bộ tỉnh: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; quyết nghị mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2020

Đại biểu tổ 1 thảo luận.

Trên cơ sở gợi ý của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, các đại biểu đã chia làm 4 tổ để thảo luận và dành nhiều thời gian làm rõ những kết quả đạt được, phân tích kỹ hạn chế, yếu kém trên từng lĩnh vực cụ thể. Trong lĩnh vực nông nghiệp, các đại biểu cho rằng: Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật gắn với chế biến sâu, phát triển thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp còn hạn chế. Nhiều loại cây trồng phát triển tự phát, không gắn với thị trường tiêu thụ, dễ dẫn đến thừa cung.

Hội nghị lần thứ 21 BCH Đảng bộ tỉnh: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; quyết nghị mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2020

Đại biểu tổ 2 thảo luận.

Cần có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Công tác giải phóng mặt bằng có khởi sắc nhưng vẫn còn rất nhiều vướng mắc, đặc biệt là các dự án trong KKT Nghi Sơn...

Hội nghị lần thứ 21 BCH Đảng bộ tỉnh: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; quyết nghị mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2020

Đại biểu tổ 3 thảo luận.

Về công nghiệp, các đại biểu đánh giá, năm 2019, mặc dù Nhà máy Lọc hoá dầu Nghi Sơn mới chạy đạt 53,9% công suất và mất thời gian dài để bảo dưỡng định kỳ, song nhà máy đã đóng góp cho ngân sách gần 11.000 tỷ đồng. Việc Thanh Hoá mở tuyến vận tải biển Container quốc tế từ tháng 5 đã mở ra hướng phát triển mới cho tỉnh và đóng góp 700 tỷ đồng vào ngân sách. Tuy nhiên, hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng vẫn gây ách tắc cho việc đầu tư các dự án trong Khu kinh tế Nghi Sơn.

Hội nghị lần thứ 21 BCH Đảng bộ tỉnh: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; quyết nghị mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2020

Đại biểu tổ 4 thảo luận.

Các đại biểu cũng thẳng thắn cho rằng: Hiện nay, việc thực hiện quy chế dân chủ ở một số nơi còn chưa thực sự nghiêm túc, một số chủ trương chính sách của tỉnh chưa được triển khai rộng rãi để tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền ở một số xã, thôn vẫn chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm.

Ngày 6-12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục làm việc ngày thứ 2 để thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]