(Baothanhhoa.vn) - Ngày 27-9, hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVIII) lần thứ 13 được tổ chức để sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020; đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018, định hướng mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII

Ngày 27-9, hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVIII) lần thứ 13 được tổ chức để sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020; đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018, định hướng mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII; đại diện các Ban của Trung ương Đảng; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Trước hội nghị, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến nhấn mạnh: Hội nghị ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, lần thứ 13 nhằm đánh giá kỹ càng, thấu đáo những kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015- 2020. Đây là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; sự quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Ngay sau Đại hội, Nghị quyết đã được triển khai với lộ trình được hoạch định rõ ràng; hệ thống chỉ tiêu đại hội được xuyên suốt từ tỉnh xuống cơ sở, tạo sự kết nối thành một hệ thống thống nhất, bài bản và khoa học. Đây cũng là điều kiện thuận lợi quan trọng để tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu tài liệu để góp ý vào báo cáo, làm rõ những kết quả nổi bật, đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những mặt hạn chế, nhất là những hạn chế về mặt chủ quan, từ đề đó đề xuất những giải pháp nhằm thực hiện bằng được các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến phát biểu khai mạc hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị các đại biểu cho ý kiến vào báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018, định hướng mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã trình bày báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trình bày báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo đó, sau gần 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tinh lần thứ XVIII, đã đạt được kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; một số chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đã đạt và xấp xỉ đạt mục tiêu kế hoạch đến năm 2020, nhiều chỉ tiêu đạt khá và có triển vọng hoàn thành và vượt mức kế hoạch. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu đạt khá so với mục tiêu kế hoạch. Giai đoạn 2016 - 2018, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm GRDP bình quân hàng năm ước đạt 11%, gấp 1,36 lần bình quân giai đoạn 2011-2015 và gấp 1,6 lần bình quân cả nước. Cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP chuyển dịch theo hướng tích cực, đúng định hướng. Thu ngân sách nhà nước tăng bình quân hằng năm 12,3%, chi ngân sách nhà nước đáp ứng nhu cầu thực hiện nhiệm vụ. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển trong 3 năm bằng 53,7% kế hoạch, gấp 1,31 lần giai đoạn 2013-2015. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện mạnh mẽ; hoạt động xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả tích cực; nhiều dự án quy mô lớn được chấp thuận đầu tư, khởi công hoặc vận hành, như Lọc hoá dầu Nghi Sơn, xi măng Long Sơn, Nhà máy dầu ăn Nghi Sơn… , tạo động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến tiến bộ; giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao duy trì trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, giữ vững ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Đồng thời, trên cơ sở dự báo khả năng thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết, báo cáo cũng đã đề ra nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo sự đột phá để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Tiếp đó, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy trình bày báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018, định hướng mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

Theo đó, tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm có bước phát triển; tăng trưởng kinh tế 9 tháng ước đạt 12,36%, cao nhất kể từ năm 2010 đến nay, riêng công nghiệp tăng 20,23% do các sản phẩm mới của dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn; các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển nhanh, kim ngạch xuất khẩu tăng cao, doanh thu du lịch, tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ đạt gần 80% kế hoạch. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp tiếp tục đạt kết quả tích cực, dự kiến hoàn thành kế hoạch cả năm. Thu ngân sách tăng cao, gấp 1,5 lần cùng kỳ. Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội được nâng lên; giáo dục mũi nhọn, thể dục thể thao đạt kết quả ấn tượng. Tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm giảm dần. Các chính sách đối với người có công, an sinh xã hội, giảm nghèo được thực hiện đầy đủ, kịp thời; đời sống nhân dân được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được tăng cường; trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo; công tác phòng chống, khắc phục hậu quả do thiên tai, lũ lụt được chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, giảm thiểu được thiệt hại xảy ra. Những kết quả đạt được của 9 tháng năm 2018 là động lực quan trọng cho việc phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, xây dựng các mục tiêu năm 2019 cũng như giai đoạn còn lại của nhiệm kỳ.

Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kế hoạch năm 2018, trong 3 tháng cuối năm, các cấp, các ngành cần tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra từ đầu năm, phấn đấu tăng trưởng kinh tế quý IV đạt 22,39%, để cả năm tăng trưởng 15%.

Về định hướng năm 2019, tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế một cách đồng bộ, toàn diện, gắn với quan tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát huy đổi mới, sáng tạo và đẩy mạnh khởi nghiệp nhằm tận dụng các cơ hội phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển; tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, huy động tối đa vốn cho đầu tư phát triển, phấn đấu tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt từ 20% trở lên. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với thích ứng với biến đổi khí hậu. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Quyết định số 287-QĐ/TU, ngày 27-5-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020

Theo chương trình hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Quyết định số 287-QĐ/TU, ngày 27-5-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020; Đồng chí Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Quyết định số 290- QĐ/TƯ, ngày 27-5-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình phát triển du lịch Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020; Đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Quyết định số 289-QĐ/TU, ngày 27-5-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020 và Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Quyết định số 291-QĐ/TU, ngày 27-5-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020; Đồng chí Lê Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Quyết định số 288-QĐ/TU, ngày 27-5-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, giai đoạn 2016-2020.

Phát biểu gợi mở thảo luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến đề nghị các tổ tập trung thảo luận, phân tích làm rõ kết quả đạt được trong 26 chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra. Đồng chí đề nghị các đại biểu nghiên cứu, tập trung tìm giải pháp để thực hiện bằng được 3 chỉ tiêu khó hoàn thành. Đồng thời bàn giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu trong báo cáo, đặc biệt là các giải pháp thúc đẩy tốc độ tăng trưởng, bởi vì lâu nay, tốc độ tăng trưởng của tỉnh chủ yếu dựa vào tăng trưởng truyền thống, như đất đai, lao động giá rẻ…Chính vì vậy, cần có giải pháp mới để thúc đẩy tăng trưởng tạo nền cho sự phát triển trong những năm tiếp theo và có lộ trình cụ thể để tham gia vào Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tạo động lực thúc đẩy phát triển của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các tổ thảo luận cần quan tâm đến vấn đề phát triển nông nghiệp, làm rõ thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp còn nhiều hạn chế và bàn giải pháp để phát triển sản xuất, chế biến, liên kết theo chuỗi, ứng dụng công nghệ cao, tích tụ ruộng đất, xây dựng thương hiệu sản phẩm cạnh tranh; việc đầu tư phát triển du lịch, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp.

Các đại biểu thảo luận ở tổ.

Về phát triển công nghiệp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị bên cạnh những kết quả đạt được cần phải hướng tới việc thu hút thêm những dự án công nghiệp lớn tạo nên tăng trưởng tổng sản phẩm, quan tâm đến sản xuất công nghiệp trí tuệ cao để có bước phát triển tạo bước đột phá. Đối với dịch vụ - thương mại, cần nghiên cứu việc phát triển những sản phẩm mới có thương hiệu, song song với đó có chiến lược trong việc phát triển du lịch, bàn bạc tìm giải pháp để thu hút thêm các nhà đầu tư có nguồn lực lớn đầu tư vào du lịch. Có định hướng tìm giải pháp phát triển doanh nghiệp, xây dựng doanh nghiệp có thương hiệu mạnh để tạo sức bật cho phát triển. Đồng thời, quan tâm đến văn hóa ứng xử với doanh nghiệp. Tập trung đẩy mạnh, triển khai các dự án bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và có tính chất ngân sách nhà nước, nguồn vốn đầu tư doanh nghiệp, đặc biệt quan tâm giải quyết tháo gỡ các "điểm nghẽn" trong công tác giải phóng mặt bằng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý các đại biểu thảo luận, cho ý kiến vào công tác quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản, xử lý ô nhiễm môi trường; nêu lên các giải pháp nhằm tăng bậc về chỉ số PCI...

Đối với công tác giảm nghèo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng đã đạt được những kết quả đáng mừng nhưng việc giảm nghèo chưa bền vững, chính vì vậy cần có phân tích sâu, làm rõ những giải pháp để công tác giảm nghèo thực sự có kết quả và bền vững.

Về công tác quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Đây là vấn đề hết sức quan trọng, liên quan trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, chính vì vậy cần phải có giải pháp cụ thể để giữ vững ổn định tình hình.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị các đại biểu có phân tích kỹ hạn chế yếu kém về công tác giáo viên, cơ sở vật chất dạy và học, tình trạng dạy thêm, học thêm; quản lý văn hóa, du lịch; xây dựng hình ảnh đất và người Thanh Hóa. Về công tác xây dựng Đảng, cần bàn giải pháp đánh giá, quản lý cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; định hướng tư tưởng, dư luận xã hội; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, phòng chống tham nhũng...

Đối với 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý đại biểu tập trung thảo luận về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn hoạt động ổn định và đạt công suất thiết kế.

Về báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018, định hướng mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần dân chủ, đi thẳng vào vấn đề, không né tránh, đề ra biện pháp, giải pháp với quyết tâm chính trị cao thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Theo chương trình hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII lần thứ 13 các đại biểu chia 4 tổ để thảo luận.

Ngày 28-9 hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII lần thứ 13 tiếp tục làm việc để cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng khác.


Minh Hiếu - Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]