(Baothanhhoa.vn) - Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Hoằng Hóa đã luôn quan tâm, chỉ đạo đến công tác thanh tra, kiểm tra, qua đó đánh giá mặt tích cực, phát hiện các vi phạm, sai phạm, chỉ ra thiếu sót, khuyết điểm.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hoằng Hóa làm tốt công tác giải quyết những kiến nghị sau thanh tra

Hoằng Hóa làm tốt công tác giải quyết những kiến nghị sau thanh tra

Cơ sở hạ tầng thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa ngày càng được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại.

Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Hoằng Hóa đã luôn quan tâm, chỉ đạo đến công tác thanh tra, kiểm tra, qua đó đánh giá mặt tích cực, phát hiện các vi phạm, sai phạm, chỉ ra thiếu sót, khuyết điểm.

Đồng thời, kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách phù hợp, xử lý các vi phạm, sai phạm và giải quyết các tồn tại, hạn chế theo quy định, góp phần ổn định tình hình địa phương.

Thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng; tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của cấp trên, Ban Thường vụ Huyện ủy Hoằng Hóa đã tập trung ban hành nhiều văn bản tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, như: Định kỳ hằng năm ban hành kế hoạch phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Ngoài ra, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và hướng dẫn của Thanh tra tỉnh, tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, UBND huyện xây dựng kế hoạch thanh tra báo cáo các cấp có thẩm quyền, tổng hợp theo dõi để tránh sự chồng chéo giữa các đơn vị; kế hoạch thanh tra hàng năm được Chủ tịch UBND huyện phê duyệt. Trong năm 2019, thực hiện thông báo kết luận của Kiểm toán Nhà nước Khu vực XI về việc đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra tại các xã Hoằng Đức, Hoằng Thắng, Hoằng Đồng... Ban Thường vụ Huyện ủy Hoằng Hóa đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, kịp thời xử lý đối với tập thể, cá nhân để xảy ra vi phạm, sai phạm. Cùng với đó, thực hiện chương trình công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2019, UBND huyện đã giao thanh tra huyện chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn tổ chức thực hiện 6 cuộc thanh tra tại 10 đơn vị (5 cuộc theo kế hoạch và 1 cuộc thanh tra đột xuất), trong đó chủ yếu là kiểm tra công tác xây dựng cơ bản, quản lý, sử dụng đất đai và thu các khoản đóng góp của nhân dân tại xã Hoằng Đông, Hoằng Đồng, Hoằng Thắng, Hoằng Kim, Hoằng Đức và 1 cuộc thanh tra trách nhiệm của chủ tịch UBND xã trong quản lý Nhà nước chấp hành các quy định của pháp luật về tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại 5 xã: Hoằng Sơn, Hoằng Đạt, Hoằng Tiến, Hoằng Thịnh, Hoằng Hợp. Qua thanh tra đã tổ chức kiểm điểm, xử lý kỷ luật theo quy định đối với các vi phạm, sai phạm theo các kết luận thanh tra. Kết quả đã tổ chức kiểm điểm 5 tập thể và 41 cá nhân, trong đó quyết định, xử lý kỷ luật về Đảng 5 đồng chí: 1 cách chức; 1 khai trừ khỏi Đảng, 3 khiển trách. Về chính quyền: 1 cách chức, 1 buộc thôi việc, 3 khiển trách còn lại tổ chức rút kinh nghiệm.

Đối với kết quả thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; kết luận của Thanh tra tỉnh và thanh tra sở, ngành, UBND huyện đã chỉ đạo thực hiện nghiêm kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về tài chính, đã xử lý các khoản thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp tại 6 doanh nghiệp với số tiền là hơn 1 tỷ đồng và xử lý về các khoản thu khác gần 4 tỷ đồng... Đối với việc thanh tra xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Nước mắm Khúc Phụ” cho sản phẩm nước mắm huyện Hoằng Hóa (tại Kết luận số 412/KL-SKHCN ngày 3-5-2019). Ngay sau khi kết luận được ban hành, UBND huyện Hoằng Hóa đã chỉ đạo phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện thực hiện nghiêm kết luận của Sở Khoa học và Công nghệ, như: Niêm yết công khai kết luận thanh tra tại trụ sở UBND huyện, đồng thời có phương án phát triển số hội viên cho Hội chế biến nước mắm Khúc Phụ để tuyên truyền, vận động cho hội viên tăng cường sử dụng nhãn hiệu truyền thống “Nước mắm Khúc Phụ” nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng.

Cùng với việc tăng cường thanh tra, kiểm tra, thực hiện nghiêm những kết luận sau thanh tra, hàng năm, trên cơ sở kế hoạch tuyên truyền của cấp ủy, chính quyền huyện về phổ biến, giáo dục pháp luật, các xã, thị trấn và các cơ quan, ban, ngành xây dựng nội dung tuyên truyền pháp luật ở đơn vị mình. Do vậy, trong những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã đưa kiến thức pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân trong huyện. Trong gần 5 năm (2015-2019), đài truyền thanh huyện đã tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật được 105 buổi; các xã trong huyện đã tổ chức tuyên truyền 81 buổi cho 6.980 lượt người tham gia với nội dung tuyên truyền pháp luật.

Nhìn chung việc triển khai công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết kết luận sau thanh tra đã được các cấp ủy, chính quyền và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các xã trên địa bàn huyện Hoằng Hóa quan tâm, thực hiện. Thông qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong công tác phòng chống tham nhũng, đồng thời nâng cao dân trí, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia giám sát và đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội. Các kết luận thanh tra, kiểm tra ban hành được công bố công khai theo quy định, sau kết luận thanh tra đã chỉ đạo niêm yết công khai các kết luận theo quy định; thu hồi số tiền vi phạm, sai phạm đạt tỷ lệ 100% và tiến hành giảm trừ giá trị công trình khi phê duyệt quyết toán. Việc kiểm điểm, xử lý tập thể và cá nhân có vi phạm, sai phạm được thực hiện nghiêm túc và có các hình thức kỷ luật tương ứng. Đồng thời, ban hành các văn bản hướng dẫn, chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực.

Minh Hiếu


Minh Hiếu


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]