(Baothanhhoa.vn) - Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) có vai trò rất quan trọng trong việc đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh tổ chức giám sát các cấp ủy, chính quyền trong việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền PBGDPL, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của mỗi công dân.

Tin liên quan

Đọc nhiều

HĐND tỉnh với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) có vai trò rất quan trọng trong việc đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh tổ chức giám sát các cấp ủy, chính quyền trong việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền PBGDPL, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của mỗi công dân.

HĐND tỉnh với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể xã Mường Mìn (Quan Sơn) tuyên truyền đến người dân các quy định về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Để công tác giám sát thực hiện PBGDPL đạt hiệu quả, các Ban HĐND tỉnh đã xây dựng kế hoạch, tổ chức nhiều cuộc giám sát về liên quan đến việc chấp hành pháp luật, như: Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; Ban Văn hóa – Xã hội giám sát về công tác quản lý Nhà nước và tổ chức hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao và phát triển du lịch trên địa bàn huyện; Ban Kinh tế - Ngân sách giám sát về việc giải quyết các thủ tục hành chính, trọng tâm là giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp... Qua giám sát, các Ban HĐND tỉnh đều đánh giá trong thời gian qua, cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương trên địa bàn đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã tích cực vào cuộc, dành thời gian, nguồn lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra... cũng như việc ban hành nhiều văn bản triển khai công tác PBGDPL đến tận cấp cơ sở. Các hoạt động PBGDPL dần dần đi vào nền nếp theo kế hoạch, chương trình cụ thể với nhiều hình thức, biện pháp thực hiện phù hợp với từng nhóm đối tượng được PBGDPL và điều kiện của địa bàn thực hiện.

Hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của các tổ chức đoàn thể xã hội và nhân dân, đặc biệt là công tác phối hợp của các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh trong hoạt động PBGDPL cho cán bộ và các tầng lớp nhân dân. Công tác xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật luôn được Sở Tư pháp, UBND các cấp quan tâm, kiện toàn đảm bảo đủ về số lượng, nâng cao chất lượng để đáp ứng yêu cầu của công tác PBGDPL trong tình hình mới. Đến nay, đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh đã được kiện toàn với 105 người; báo cáo viên pháp luật cấp huyện 545 người; tuyên truyền viên pháp luật cấp xã 7.241 người; 4.314 tổ hòa giải với 27.362 hòa giải viên (trong đó có 7.091 hòa giải viên là người dân tộc thiểu số). Năm 2019, các tổ hòa giải đã tiếp nhận 4.064 vụ việc, hòa giải thành 3.454 vụ; tỷ lệ hòa giải thành đạt 84%. Công tác hòa giải ở cơ sở đã góp phần vào tuyên truyền, PBGDPL; các tranh chấp, mâu thuẫn được phát hiện, giải quyết kịp thời đã góp phần phòng ngừa tội phạm, hạn chế tình trạng đơn, thư khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp của công dân.

Đội ngũ nguồn nhân lực thực hiện PBGDPL trong thời gian qua đã góp phần cơ bản, quan trọng trong việc triển khai công tác PBGDPL được đồng bộ, thường xuyên, hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Năm 2019, toàn tỉnh đã thực hiện 4.827 cuộc PBGDPL cho 507.160 lượt người; phát hành 466.512 tài liệu PBGDPL, tổ chức 145 cuộc thi tìm hiểu pháp luật, với trên 100.000 lượt người tham dự. Sở Tư pháp đã biên soạn và phát hành 60.000 tờ gấp pháp luật về an toàn giao thông và phòng chống bạo lực trong trường học; in ấn, phát hành 5.000 cuốn tài liệu hỏi đáp về quyền dân sự, chính trị; phát hành 5.000 cuốn pháp luật dành cho thanh, thiếu niên.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, qua giám sát các Ban HĐND tỉnh đã chỉ rõ vẫn còn những hạn chế đó là: Tình trạng vi phạm pháp luật do thiếu hiểu biết vẫn còn xảy ra. Hiệu quả công tác PBGDPL chưa rõ nét, chưa tạo được chuyển biến rõ rệt trong ý thức tôn trọng, tuân thủ và chấp hành pháp luật; chưa thường xuyên, liên tục và rộng khắp. Các nội dung, hình thức tuyên truyền, PBGDPL tuy được đổi mới phương pháp, đa dạng nhưng chưa mang lại hiệu quả như mong muốn. Một số chương trình phối hợp được ký kết nhưng chưa phát huy được hiệu quả. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động PBGDPL còn hạn chế.

Để tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL, trong thời gian tới các Ban HĐND tỉnh đã đưa ra những kiến nghị, đề xuất với UBND tỉnh và các cấp, các ngành tiếp tục xác định PBGDPL là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị tư tưởng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Các cấp, các ngành triển khai kịp thời các chương hình, kế hoạch về công tác PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực. Công tác tuyên truyền, PBGDPL là cầu nối để chuyển tải các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với mọi người dân, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong toàn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Tăng cường tuyên truyền cho người dân biết, hiểu và tuân thủ được pháp luật, ý nghĩa của pháp luật trong đời sống xã hội. Hình thành xây dựng ý thức pháp luật trong nhân dân với phương châm “Mỗi người dân trong cộng đồng dân cư là một tuyên truyền viên”; thực hiện tốt các hoạt động trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật lưu động; hòa giải các tranh chấp nhỏ ngay tại cơ sở.

Bài và ảnh: Nguyễn Minh


Bài Và Ảnh: Nguyễn Minh


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]