(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, HĐND  thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân đã phát huy vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân thông qua hoạt động giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

HĐND thị trấn Yên Cát nâng cao chất lượng các kỳ họp

HĐND thị trấn Yên Cát nâng cao chất lượng các kỳ họp

Hệ thống hạ tầng ở thị trấn Yên Cát (Như Xuân) được đầu tư góp phần vào thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân.

Thời gian qua, HĐND thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân đã phát huy vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân thông qua hoạt động giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn.

Đồng chí Hà Thị Năm, Phó Chủ tịch HĐND thị trấn Yên Cát cho biết: Năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, Thường trực HĐND thị trấn Yên Cát đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, tổ chức tốt các kỳ họp, ban hành các nghị quyết để lãnh, chỉ đạo, ban hành nghị quyết sáp nhập xã Yên Lễ vào thị trấn Yên Cát. Các nghị quyết được ban hành đều đảm bảo đúng quy định, thủ tục và thể thức theo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND. Trước ngày khai mạc kỳ họp, thường trực HĐND đã chủ động phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ và các ngành, đoàn thể thống nhất dự kiến nội dung, thời gian kỳ họp, xác định rõ trách nhiệm của UBND, MTTQ trong công tác chuẩn bị kỳ họp, công tác thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp được thường trực HĐND quan tâm, tập trung thực hiện, đảm bảo các báo cáo thẩm tra có chất lượng, cung cấp được nhiều thông tin thực tiễn cho đại biểu HĐND thảo luận và có căn cứ để các đại biểu thực hiện chức năng quyết định.

Trước và sau mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND thị trấn đã chủ động phối hợp với Thường trực Ủy ban MTTQ thị trấn xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri để yêu cầu các cơ quan liên quan trả lời theo đúng quy định, việc trả lời giải quyết các ý kiến của cử tri được thường trực HĐND giám sát đôn đốc UBND giải quyết ngay không chờ đến kỳ họp. Nhìn chung công tác chuẩn bị kỳ họp được thường trực HĐND và UBND phối hợp chỉ đạo tích cực, chu đáo từ việc gửi giấy triệu tập, giấy mời, tài liệu kỳ họp đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định, đúng thành phần dự kỳ họp; các nội dung kỳ họp đều được thường trực HĐND, UBND báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của ban thường vụ đảng ủy trước khi trình HĐND quyết định; nội dung các kỳ họp đều được thường trực HĐND thị trấn tổng hợp báo cáo, đề xuất kịp thời với HĐND huyện...

Các đại biểu HĐND đã bám sát chức năng nhiệm vụ và hướng dẫn của thường trực HĐND, ban MTTQ thôn, khu phố trong việc thực hiện nhiệm vụ; trong hoạt động đã có nhiều đổi mới và đạt hiệu quả. Các đại biểu HĐND đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định để nghiên cứu, thảo luận các nội dung trước kỳ họp, hình thức họp tổ được quan tâm hơn, chú trọng đến chất lượng, đã có nhiều ý kiến đóng góp chất lượng giúp HĐND có những quyết định đúng. Tại kỳ họp đa số các đại biểu HĐND đều có ý thức trong mọi hoạt động, tích cực nghiên cứu tài liệu các kỳ họp và tiếp xúc cử tri, chú ý hướng về cơ sở để tiếp xúc được đông đảo các tầng lớp Nhân dân. Trong các cuộc tiếp xúc cử tri đều có đại diện UBND dự trả lời ngay vấn đề cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền; các ý kiến tiếp thu được tổng hợp gửi thường trực HĐND kịp thời để báo cáo HĐND cấp trên chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, đồng thời theo dõi việc xem xét trả lời cử tri của các cơ quan chức năng, từng bước đáp ứng được nguyện vọng của Nhân dân.

Trong công tác giám sát, Thường trực HĐND thị trấn chủ động nắm bắt tình hình đời sống Nhân dân và tổ chức xây dựng và ban hành kế hoạch giám sát và tổ chức giám sát theo nghị quyết của HĐND ban hành. Trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020 đã tổ chức được 9 cuộc giám sát, giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết HĐND; tổ chức giám sát chương trình hỗ trợ mua cây giống bưởi Diễn, cam V2; giám sát chương trình hỗ trợ chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn; giám sát công tác chi trả các chế độ, chính sách, chế độ an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán 2019; giám sát quyết toán thu chi ngân sách năm 2018; giám sát việc thu, chi ngoài ngân sách của các trường học năm 2018 – 2019; giám sát trả lời giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; giám sát hoạt động của các đại biểu HĐND... Sau giám sát Thường trực HĐND thị trấn đã có kết luận về kết quả giám sát đảm bảo theo đúng pháp luật.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, HĐND thị trấn Yên Cát sẽ tiếp tục đổi mới nội dung kỳ họp theo hướng thực chất, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu để quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Bên cạnh đó, tại các kỳ họp, HĐND thị trấn cũng tích cực đổi mới hoạt động thảo luận. Tại các buổi thảo luận, các đại biểu không chỉ thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, về các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp mà còn thảo luận về nội dung trả lời của các cơ quan chức năng đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhằm bảo đảm cho các kiến nghị chính đáng của cử tri được tiếp thu và thực hiện hiệu quả.

Nguyễn Minh


Nguyễn Minh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]