(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua, HĐND phường Quảng Tiến, TP Sầm Sơn đã bám sát vào chỉ đạo của cấp trên để cụ thể hóa, ban hành các nghị quyết, chương trình công tác, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các hoạt động của HĐND tiếp tục được đổi mới toàn diện, thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa mạnh mẽ tới cử tri và cộng đồng xã hội.

Tin liên quan

Đọc nhiều

HĐND phường Quảng Tiến nâng cao chất lượng hoạt động

Những năm qua, HĐND phường Quảng Tiến, TP Sầm Sơn đã bám sát vào chỉ đạo của cấp trên để cụ thể hóa, ban hành các nghị quyết, chương trình công tác, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các hoạt động của HĐND tiếp tục được đổi mới toàn diện, thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa mạnh mẽ tới cử tri và cộng đồng xã hội.

HĐND phường Quảng Tiến nâng cao chất lượng hoạt động

Cơ sở hạ tầng ở phường Quảng Tiến (TP Sầm Sơn) được đầu tư xây dựng phục vụ nhân dân sinh hoạt và phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Vũ Đình Thoại, Phó Chủ tịch HĐND phường Quảng Tiến cho biết: Để các hoạt động của HĐND phường có hiệu quả, ngay từ đầu năm, HĐND phường đã ban hành chương trình công tác, cụ thể hóa theo danh mục đầu việc trọng tâm trên cơ sở “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”, phân công rõ đơn vị chủ trì, phối hợp, tham mưu thực hiện, nên việc tổ chức thực hiện các hoạt động và ban hành các nghị quyết của HĐND phường đều bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật có chất lượng, có tính khả thi cao. Việc tổ chức các kỳ họp có nhiều cải tiến, đổi mới, đi vào thực chất; hoạt động tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát, khảo sát hiệu quả hơn; hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn và các phiên giải trình được thực hiện quyết liệt, hiệu quả, nội dung được tập trung vào các vấn đề quan trọng, nhân dân bức xúc và những vấn đề đặt ra từ yêu cầu của thực tiễn. Đặc biệt là ở các kết luận phiên chất vấn tại các kỳ họp được Thường trực HĐND phường chú trọng, chỉ đạo tổng hợp, theo dõi và giám sát việc trả lời giải quyết các nội dung vấn đề sau chất vấn của UBND phường cũng như các ngành, đoàn thể.

Trước mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND phường đã chủ động phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ phường tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình thời gian của kỳ họp, phân công cán bộ xây dựng dự thảo các báo cáo, tờ trình, nghị quyết, văn bản liên quan đến kỳ họp, giao cho các ban HĐND thẩm tra theo quy định, tổ chức hội nghị thẩm định các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết và các văn bản khác có liên quan đến kỳ họp, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện khác để phục vụ kỳ họp. Tài liệu của kỳ họp đều được gửi đến các đại biểu HĐND đảm bảo đúng thời gian quy định. Công tác tổ chức, điều hành kỳ họp, sắp xếp chương trình, thời gian trình bày báo cáo tại kỳ họp theo hướng tập trung, ngắn gọn; dành nhiều thời gian cho nội dung thảo luận, gợi ý thảo luận những vấn đề sát thực với địa phương, tạo không khí thảo luận cởi mở, dân chủ phát huy tinh thần trách nhiệm, tham gia thảo luận sôi nổi của các đại biểu.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND, các ban HĐND phường đã tổ chức nhiều cuộc giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề tập trung vào những phản ánh bức xúc của cử tri, trong đó có giám sát về lĩnh vực giáo dục, công tác xây dựng cơ bản, về tình hình thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai... Qua giám sát đã giúp UBND phường, cán bộ chuyên môn, các thôn, tổ dân phố phát hiện kịp thời những tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực thi chính sách, pháp luật của Nhà nước và việc thực hiện nghị quyết của HĐND phường, đã kịp thời chấn chỉnh, khắc phục. Nhiều đề xuất, kiến nghị của Thường trực, các ban và đại biểu HĐND phường đã giúp cho UBND các ngành, đoàn thể nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của nhân dân.

Về hoạt động tiếp xúc cử tri, các đại biểu HĐND phường luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm người đại biểu nhân dân, thường xuyên lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, nội dung chủ yếu phản ánh về các lĩnh vực: Môi trường khu Cảng Lạch Hới; công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng cơ bản trên địa bàn... Thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, các đại biểu HĐND phường đã tiếp thu ý kiến và tiếp nhận đơn, thư của công dân, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các kiến nghị của cử tri, từng bước khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm của UBND và ngành đoàn thể phường và các đơn vị doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, HĐND phường vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục như: Việc nắm bắt, phản ánh nguyện vọng, kiến nghị của cử tri, nhân dân cũng như theo dõi, giám sát việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị, đơn, thư của cử tri ở đơn vị bầu cử của một số đại biểu HĐND chưa được thực hiện thường xuyên.

Để khắc phục hạn chế, với tinh thần tiếp tục đổi mới hoạt động, đáp ứng nguyện vọng của cử tri trong thời gian tới, ngoài việc duy trì tổ chức tốt các hoạt động của HĐND theo luật định, các ban HĐND phường tiếp tục đẩy mạnh hoạt động giám sát, có trọng tâm, trọng điểm. Thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri, công tác tiếp công dân; đôn đốc các cơ quan, đơn vị xem xét giải quyết kiến nghị và đơn, thư của công dân. Để đổi mới toàn diện các hoạt động, mang lại hiệu quả, các đại biểu HĐND phường Quảng Tiến tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, gần dân, sát dân, lắng nghe tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của cử tri, qua đó phản ánh, xem xét, quyết định tại các kỳ họp góp phần vào sự phát triển đi lên của địa phương.

Bài và ảnh: Nguyễn Hiếu


Bài Và Ảnh: Nguyễn Hiếu


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]