(Baothanhhoa.vn) - Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư, các hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB) trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo sức sống mới trong các đảng bộ, chi bộ. Tuy nhiên, vẫn còn không ít chi bộ tổ chức sinh hoạt mang tính hình thức, dẫn đến chất lượng sinh hoạt chưa cao, ảnh hưởng đến hoạt động của các đảng bộ, chi bộ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ: Bài 1 - Những cách làm hay, sáng tạo

Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ: Bài 1 - Những cách làm hay, sáng tạo

Một buổi sinh hoạt chi bộ tại bản Hậu, xã Tam Lư (Quan Sơn). Ảnh: Phan Nga

Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư, các hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB) trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo sức sống mới trong các đảng bộ, chi bộ. Tuy nhiên, vẫn còn không ít chi bộ tổ chức sinh hoạt mang tính hình thức, dẫn đến chất lượng sinh hoạt chưa cao, ảnh hưởng đến hoạt động của các đảng bộ, chi bộ.

Đổi mới, nâng cao chất lượng SHCB là một trong những nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và đảng viên. Mặc dù thời gian qua, tỉnh ta đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện việc đổi mới, nâng cao chất lượng SHCB song vẫn có những chi bộ chậm đổi mới, thậm chí tổ chức sinh hoạt còn hình thức, chất lượng SHCB chưa cao, dẫn đến vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng còn hạn chế. Thực trạng trên đòi hỏi các cấp ủy, TCCSĐ cần có những giải pháp cụ thể để việc đổi mới, nâng cao chất lượng SHCB đi vào cuộc sống, khắc phục tình trạng hình thức trong sinh hoạt Đảng.

Yêu cầu cấp thiết

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng. Trái lại, nếu chi bộ kém thì công việc không trôi chảy”. Từ nhận thức đó và thấm nhuần lời dạy của Bác, thời gian qua, Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 32 đảng bộ trực thuộc, 1.707 TCCSĐ; 28 đảng bộ bộ phận; 9.184 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở thực hiện tốt Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng SHCB, Kết luận số 18-KL/TW ngày 22-9-2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW; Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW ngày 25-5-2007 về “Nội dung SHCB trong các loại hình TCCSĐ” và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 2-3-2012 của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung SHCB”; đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo về đổi mới, nâng cao chất lượng SHCB phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư, các hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, việc đổi mới, nâng cao chất lượng SHCB trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo sức sống mới trong các đảng bộ, chi bộ. Tuy nhiên, vẫn còn không ít chi bộ tổ chức sinh hoạt mang tính hình thức, dẫn đến chất lượng sinh hoạt chưa cao, ảnh hưởng đến hoạt động của các đảng bộ, chi bộ. Nhiều đồng chí bí thư chi bộ trong điều hành SHCB còn thiếu linh hoạt, cứng nhắc, không truyền lửa và tạo sức hấp dẫn từ nội dung của buổi SHCB tới cán bộ, đảng viên, khiến cho việc truyền tải các văn bản, ý kiến chỉ đạo của Đảng còn dập khuôn, máy móc, chưa tập hợp, phát huy được trí tuệ tập thể trong SHCB. Không ít các đồng chí đảng viên khi dự họp còn thụ động, ít tham gia phát biểu ý kiến, vì vậy việc tiếp thu các nội dung SHCB cũng có phần gượng gạo, không hiến công, hiến kế được nhiều cho vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ. Việc tổ chức SHCB đơn điệu, chậm đổi mới khiến cho mỗi kỳ SHCB còn trở nên áp lực đối với mỗi cán bộ, đảng viên, ảnh hưởng không nhỏ đến vai trò lãnh, chỉ đạo, sức chiến đấu của chi bộ, của TCCSĐ...

Theo đồng chí Lê Văn Tịnh, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Vĩnh Lộc, trong các buổi SHCB, tinh thần tự phê bình và phê bình của các đảng viên chưa cao, các ý kiến đóng góp thường là của lãnh đạo cơ quan và bí thư chi bộ, còn đảng viên không giữ chức vụ thường lắng nghe, nhất trí theo ý kiến của người chủ trì cuộc họp. Vì vậy, chi bộ ít nhận được những ý kiến trái chiều hoặc phản biện lại, dẫn đến những hạn chế trong chất lượng SHCB.

Còn đồng chí Phạm Đăng Lực, Bí thư Huyện ủy Lang Chánh, cho rằng, việc sinh hoạt ở các chi bộ chất lượng không đồng đều. Có những chi bộ trong các buổi sinh hoạt chưa phân biệt rõ giữa sinh hoạt Đảng và sinh hoạt chuyên môn. Mặc dù sinh hoạt chuyên đề có vai trò hết sức quan trọng, nhưng cũng có chi bộ tổ chức sinh hoạt chưa thường xuyên hoặc không sinh hoạt theo từng chủ đề, chuyên đề. Đây là lý do vì sao chất lượng SHCB không cao, cần phải đổi mới, tìm hướng đi thích hợp.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay, việc đổi mới, nâng cao chất lượng SHCB đã trở thành yêu cầu cấp thiết bởi thông qua SHCB giúp cho cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí quan trọng của TCCSĐ và của chi bộ. Các đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tự tu dưỡng, rèn luyện, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, thực hiện tốt 4 nhiệm vụ đảng viên, nhiệm vụ cụ thể do cấp trên và chi bộ giao. Cấp ủy nắm chắc tình hình đảng viên, có biện pháp cụ thể để xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, của chi bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Những cách làm hay, sáng tạo

Trước thực trạng các chi bộ sinh hoạt theo kiểu hình thức, các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh đã chỉ đạo các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ phụ trách và trực tiếp tham gia sinh hoạt cùng cơ sở. Đảng ủy trực thuộc cơ sở phân công cấp ủy viên tham gia sinh hoạt cùng chi bộ để củng cố năng lực, sức chiến đấu của các chi bộ, qua đó kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, có các giải pháp làm rõ những vấn đề mà cán bộ, đảng viên quan tâm, làm rõ những khúc mắc mà các đảng viên ở cơ sở chưa hiểu rõ.

Đồng chí Nguyễn Hữu Bích, Bí thư Đảng ủy xã Tân Phúc, huyện Nông Cống, cho biết: Việc phân công các đồng chí trong ban chấp hành đảng ủy xã phụ trách cơ sở, dự sinh hoạt cùng chi bộ góp phần không nhỏ trong việc khắc phục tình trạng chi bộ sinh hoạt cho có hình thức, các đảng viên đến sinh hoạt theo kiểu “đánh trống ghi tên”, đi họp không có sổ sách ghi chép, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của từng đảng viên trong việc góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh.

Để các buổi SHCB định kỳ thực sự thu hút đảng viên, giúp đảng viên nhận thấy được vai trò, vị trí của mình trong việc nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, bí thư chi bộ kiêm tiểu khu trưởng tiểu khu 2, thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn Nguyễn Thế Phương bàn với chi ủy thay đổi phương thức, cách thức điều hành sinh hoạt, lựa chọn những vấn đề thiết thực, gần gũi với khu, với người dân để đánh giá, đưa ra chi bộ thảo luận, sao cho đảng viên dễ nhớ, dễ vận dụng. Những đảng viên được phân công theo dõi các khu dân cư có trách nhiệm báo cáo phần việc đã làm, vấn đề phát sinh cần tháo gỡ trước chi bộ. Đối với đảng viên trẻ ít phát biểu, bí thư chi bộ gợi mở, dẫn dắt vấn đề để đồng chí đó mạnh dạn bày tỏ quan điểm, đóng góp ý kiến, tạo không khí sôi nổi, dân chủ. Từ việc nâng cao chất lượng SHCB, chi bộ tiểu khu 2 đã ban hành một số nghị quyết chuyên đề liên quan đến xây dựng nhà văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, kiến nghị xử lý, khắc phục dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường, tình trạng mất an ninh trật tự...

Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Hà Trung, nhận xét: Qua SHCB cùng với đơn vị được giao phụ trách, tôi nhận thấy, nhiều đồng chí bí thư chi bộ có kỹ năng điều hành buổi sinh hoạt rất bài bản. Có đồng chí bí thư chi bộ sau khi họp ở xã về đã tóm tắt những nội dung chính bằng văn bản rồi in cho các đảng viên. Nhiều bí thư chi bộ đã nắm bắt đúng, trúng vấn đề mà người dân quan tâm để đưa ra buổi họp, dẫn dắt linh hoạt các buổi SHCB, tạo không khí dân chủ, cởi mở và sức hút đối với cán bộ, đảng viên.

Như vậy, có thể khẳng định rằng, ở đâu cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy có nhận thức đầy đủ, xác định tốt vị trí, vai trò của chi bộ, ở đó việc duy trì và nâng cao chất lượng SHCB được nâng lên. Điều đó cũng có nghĩa là, công tác xây dựng Đảng được quan tâm, tạo chuyển biến tích cực, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh – quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở địa phương.

Phan Nga


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]