(Baothanhhoa.vn) - Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, Huyện ủy Nông Cống đã tập trung chỉ đạo các tổ chức đảng tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng ở Đảng bộ huyện Nông Cống

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, Huyện ủy Nông Cống đã tập trung chỉ đạo các tổ chức đảng tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng ở Đảng bộ huyện Nông Cống

Do thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, nhà văn hóa thôn Đồng Thọ, xã Vạn Hòa được nhân dân đóng góp, xây dựng khang trang.

Đảng bộ huyện Nông Cống hiện có 69 tổ chức cơ sở đảng với 10.388 đảng viên. Để thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, đảng bộ huyện đã tập trung củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền từ huyện đến cơ sở. Hiện nay, toàn huyện có 90 báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp huyện và hàng trăm tuyên truyền viên thuộc các đoàn thể chính trị - xã hội. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc triển khai tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được thực hiện nghiêm túc, chất lượng. Ở tất cả các tổ chức cơ sở đảng trong huyện đều xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các nghị quyết hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Việc tổ chức các hội nghị quán triệt, học tập nghị quyết của Đảng từ huyện đến cơ sở được đổi mới theo hướng kết hợp học tập với trao đổi, thảo luận, làm rõ các vấn đề mới; viết bài thu hoạch liên hệ với tình hình địa phương và chức trách, nhiệm vụ được giao. Trước các nhiệm vụ trọng tâm hoặc các vấn đề, sự kiện chính trị quan trọng, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy nghiên cứu, chuẩn bị nội dung tuyên truyền cho các cấp ủy, MTTQ và các đoàn thể thông tin thời sự, giải đáp thắc mắc trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Nhờ đó, trong thời gian qua, nhiều vấn đề bức xúc được người dân quan tâm như: Quản lý đất đai; vệ sinh môi trường, xử lý rác thải sinh hoạt, vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện các ,chế độ, chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo... Bên cạnh đó, Huyện ủy Nông Cống thường xuyên quan tâm đến công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, quần chúng. Hiện toàn huyện có trên 90% cán bộ công chức cấp xã được đào tạo chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ, tăng 27% so với đầu kỳ; 71,65% cán bộ, công chức cấp xã có trình độ đại học; gần 90% cán bộ công chức cấp huyện có trình độ đại học.

Với việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng đã tạo sự thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, thực hiện thành công các mục tiêu kinh tế - xã hội mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đã đề ra. Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, huyện Nông Cống đã chuyển đổi được gần 450 ha diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây có hiệu quả kinh tế cao, cải tạo 1.090 ha vườn tạp, ứng dụng tiến bộ khoa học và đẩy mạnh việc cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, đưa giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác đạt 104 triệu đồng/ha. Cùng với đó, huyện đã chú trọng thu hút các dự án sản xuất công nghiệp như may mặc, đan lát, mộc, sản xuất vật liệu xây dựng..., tạo việc làm cho hơn 12 nghìn lao động, thúc đẩy tăng trưởng giá trị sản xuất trên địa bàn. Đến tháng 8-2019, bình quân toàn huyện đạt 17,5 tiêu chí NTM/xã; thu nhập bình quân đầu người đạt 32 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3,67%... Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng cũng được quan tâm và có nhiều kết quả tích cực.

Để công tác chính trị, tư tưởng của đảng bộ huyện nâng cao được chất lượng và phát huy được hiệu quả hơn, trong thời gian tới, huyện Nông Cống tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình thời sự đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW, tạo niềm tin vững chắc của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh đó, thường xuyên quan tâm đào tạo, củng cố, bồi dưỡng và nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bài và ảnh: Hoài Linh


Bài Và Ảnh: Hoài Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]