(Baothanhhoa.vn) - Chiều 17-6, Đoàn kiểm tra của Trung ương Đoàn do đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra chuyên đề việc triển khai thực hiện Kết luận số 02-KL/TWĐTN-CNĐT của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn (khóa XI) về “Các giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong thanh, thiếu nhi”; Kết luận số 05-KL/TWĐTN-BTG của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn (khóa XI) về “Tăng cường giáo dục ý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên” tại Thanh Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đoàn kiểm tra của Trung ương Đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa

Chiều 17-6, Đoàn kiểm tra của Trung ương Đoàn do đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra chuyên đề việc triển khai thực hiện Kết luận số 02-KL/TWĐTN-CNĐT của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn (khóa XI) về “Các giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong thanh, thiếu nhi”; Kết luận số 05-KL/TWĐTN-BTG của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn (khóa XI) về “Tăng cường giáo dục ý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên” tại Thanh Hóa.

Đoàn kiểm tra của Trung ương Đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Dự buổi làm việc có đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh đoàn.

Thực hiện Kết luận số 02-KL/TWĐTN-CNĐT về “Các giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong thanh, thiếu nhi”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp bộ đoàn, hội, đội và lực lượng đoàn viên thanh niên (ĐVTN) về tầm quan trọng của sáng tạo, đổi mới trong quá trình học tập, lao động, sản xuất. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện những ý tưởng, mô hình hay trong ĐVTN. Từ năm 2018 đến đầu tháng 6 năm 2019, toàn tỉnh đã có 5.919 ý tưởng, sáng kiến, giải pháp của ĐVTN. Nhiều ý tưởng, sáng kiến được ứng dụng trong học tập, lao động, sản xuất làm lợi cho địa phương, đơn vị. Trong đó, có 35 mô hình, giải pháp được chọn cử tham gia hội thi "Sáng tạo kỹ thuật" cấp tỉnh và toàn quốc. Bên cạnh đó, hoạt động hỗ trợ thanh niên trong nghiên cứu khoa học, vận động ĐVTN đề xuất ý tưởng sáng tạo được các cấp bộ đoàn quan tâm. Kết quả, Tỉnh đoàn đã hỗ trợ các hộ ĐVTN ứng dụng khoa học công nghệ trồng 20 ha Cam chín sớm CS1 sạch bệnh theo tiêu chuẩn VietGap; 5 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên; 211 mô hình sản phẩm mới, sáng tạo được áp dụng hiệu quả.

Đoàn kiểm tra của Trung ương Đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa

Thành viên Đoàn kiểm tra của Trung ương Đoàn phát biểu tại buổi làm việc.

Đối với việc triển khai thực hiện Kết luận số 05-KL/TWĐTN-BTG của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn (khóa XI) về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho ĐVTN, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã gắn với quán triệt, triển khai Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Việc học tập lý luận chính trị được cán bộ, ĐVTN chú trọng. Các cấp bộ đoàn tiếp tục phối hợp có hiệu quả với các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các cấp tổ chức 140 lớp bồi dưỡng nhận thức đoàn cho 29.800 thanh niên; kết nạp mới 27.996 thanh niên ưu tú vào đoàn; mở 17 lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho 2.550 đội ngũ cán bộ đoàn, đội, hội liên hiệp thanh niên cơ sở; giới thiệu 1.528 đoàn viên ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Đoàn kiểm tra của Trung ương Đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa

Đồng chí Lê Văn Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, bàn những giải pháp khắc phục khó khăn trong công tác đoàn, phong trào thanh, thiếu nhi của tỉnh. Trong đó, tập trung vào vấn đề phát huy vai trò điển hình thanh niên trên các lĩnh vực trong giáo dục lý tưởng cách mạng; giáo dục lý tưởng cách mạng thông qua thực tiễn phong trào; tăng cường và đổi mới công tác bồi dưỡng nghiệp vụ đoàn, hội, đội cho cán bộ đoàn các cấp; nâng cao chất lượng các hoạt động nhằm tạo môi trường cho thanh, thiếu nhi sáng tạo; hỗ trợ các dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng đã khái quát về thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2019. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn dự ước đạt 22,18%; các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ thương mại và du lịch đều có giá trị tăng trưởng cao. Giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao tiếp tục nằm trong tốp đầu cả nước. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Những kết quả ấy, có vai trò quan trọng của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Đánh giá cao nội dung kiểm tra của Đoàn kiểm tra Trung ương Đoàn và cho rằng đây là những vấn đề hết sức quan trọng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục quan triệt, triển khai Kết luận số 02-KL/TWĐTN-CNĐT của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn và Kết luận số 05-KL/TWĐTN-BTG của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đến lực lượng ĐVTN trong tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, đi liền với giáo dục lý tưởng cách mạng cho ĐVTN, các cấp bộ đoàn trong tỉnh cần xây dựng chương trình, phần việc và tiếp tục phát hiện những tấm gương, nhân rộng mô hình hay với những việc làm cụ thể để tạo sức lan tỏa trong ĐVTN. Qua đó, góp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng đề nghị Trung ương Đoàn tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi của tỉnh Thanh Hóa có điều kiện phát triển hơn.

Đoàn kiểm tra của Trung ương Đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đánh giá cao những kết quả về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, đối ngoại nhân dân của tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019. Trong thành tích chung ấy, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh đã đạt được những kết quả nổi bật, nhiều mô hình hay, với giá trị mới đã ra đời. Phát huy những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đề nghị, trong 6 tháng cuối năm, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa tiếp tục đổi mới các phương thức chỉ đạo, điều hành, tổ chức các hoạt động đoàn ngày càng phù hợp hơn với nhu cầu ĐVTN trong tình hình mới. Trong đó, tập trung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho ĐVTN, nhất là việc triển khai Kết luận số 02-KL/TWĐTN-CNĐT của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn và Kết luận số 05-KL/TWĐTN-BTG của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, gắn với việc khơi dậy sức sáng tạo trong ĐVTN để phục vụ tốt hơn nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Bên cạnh đó, thực hiện công tác rà soát cán bộ đoàn cơ sở để góp phần cùng cấp ủy các cấp tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp.

Trần Thanh


Trần Thanh


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]