(Baothanhhoa.vn) - Hướng tới Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) Thanh Hóa giai đoạn 2018 - 2023, cán bộ, chiến sĩ LLVT Thanh Hóa đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích thiết thực chào mừng đại hội. Nhân dịp này, Đại tá Đỗ Văn Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hóa đã trao đổi với phóng viên về những vấn đề có liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng tại Bộ CHQS tỉnh giai đoạn 2013 - 2018.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Hướng tới Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) Thanh Hóa giai đoạn 2018 - 2023, cán bộ, chiến sĩ LLVT Thanh Hóa đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích thiết thực chào mừng đại hội. Nhân dịp này, Đại tá Đỗ Văn Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hóa đã trao đổi với phóng viên về những vấn đề có liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng tại Bộ CHQS tỉnh giai đoạn 2013 - 2018.

Ký kết giao ước thi đua của LLVT Thanh Hóa trong lễ ra quân huấn luyện năm 2018.

Phóng viên: Giai đoạn 2013 – 2018 phong trào “Thi đua Quyết thắng” trong LLVT tỉnh đạt được những kết quả thiết thực. Xin đồng chí cho biết công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện phong trào trong những năm qua được triển khai như thế nào?

Đại tá Đỗ Văn Minh: Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, 5 năm qua, phong trào “Thi đua Quyết thắng” trong LLVT tỉnh luôn được coi trọng, thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả thiết thực.

Đại hội Thi đua Quyết thắng chính là thời điểm đánh giá, rút kinh nghiệm công tác lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng thời gian qua, từ đó đề ra những chủ trương, biện pháp tiếp tục đẩy mạnh phong trào, tạo động lực mới để phong trào phát triển mạnh mẽ hơn trong toàn lực lượng thời gian tới. 5 năm qua, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy các cấp trong LLVT tỉnh luôn đề cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo phong trào trong các cơ quan, đơn vị một cách nghiêm túc.

Do đó, phong trào không ngừng đổi mới, phát triển, trực tiếp góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ phấn đấu vươn lên, hoàn thành mọi nhiệm vụ. Phong trào đã thực sự đồng hành, gắn chặt với từng lĩnh vực công tác, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, đặc điểm, tính chất hoạt động của mỗi cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng và đạt được hiệu quả cao.

Trong đó, điểm nhấn của phong trào là tập trung thực hiện tốt các khâu đột phá nhằm khắc phục khâu yếu, mặt yếu, khơi dậy ý thức tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn để giành những thành tích mới cao hơn trên các mặt công tác.

Ở tất cả các cấp, hội đồng thi đua - khen thưởng thường xuyên được kiện toàn, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy về thi đua, khen thưởng; cơ quan chính trị làm tốt vai trò tham mưu, hướng dẫn, cụ thể hóa nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thi đua, phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Phóng viên: Vậy từ phong trào “Thi đua Quyết thắng” trong LLVT Thanh Hóa giai đoạn 2013 – 2018, đâu là những kinh nghiệm được rút ra, thưa đồng chí?

Đại tá Đỗ Văn Minh: Đối với LLVT tỉnh, chúng tôi đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện phong trào gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Đảng; đồng thời, gắn thi đua thường xuyên với thi đua đột kích, các phong trào, cuộc vận động của LLVT, các tổ chức quần chúng và thực hiện có hiệu quả những khâu đột phá, theo nghị quyết của Đảng ủy Quân sự tỉnh hằng năm...

Đặc biệt, những năm gần đây, phong trào “Thi đua Quyết thắng” trong LLVT tỉnh đã gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước của địa phương như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; gắn với các tiêu chí xây dựng cơ quan, đơn vị, công dân kiểu mẫu, phong trào xây dựng nông thôn mới, sát với thực tiễn địa bàn đóng quân của các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện phong trào.

Qua đó, khơi dậy khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, tinh thần hăng say trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác, lao động, giành những đỉnh cao mới trên các mặt hoạt động. Qua thực tế, chúng tôi đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm bổ ích về công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, đó là:

Công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy và hội đồng thi đua - khen thưởng các cấp, phải có sự quan tâm đầu tư công sức, tìm tòi, sáng tạo để phát huy hiệu quả phong trào thi đua, cổ vũ động viên cán bộ, chiến sĩ vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Thi đua phải thường xuyên, liên tục và phát triển, đột phá khắc phục khâu yếu, mặt yếu, coi trọng nhân tố mới, tránh tư tưởng thỏa mãn dừng lại hoặc bệnh thành tích. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, có nhiều biện pháp để duy trì, nuôi dưỡng phong trào thi đua, quá trình thực hiện phải lồng ghép gắn kết với các phong trào thi đua ở địa phương, thi đua của các ngành; tranh thủ sự giúp đỡ của cấp trên, sự phối hợp với các cơ quan, đơn vị bạn.

Phát huy vai trò trách nhiệm của mọi tổ chức trong thực hiện phong trào thi đua, trong đó phải phát huy cao độ trách nhiệm của hội đồng (tổ) thi đua. Chú trọng công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm kịp thời.

Đặc biệt, từ năm 2013 đến nay, phong trào “Thi đua Quyết thắng” được thực hiện gắn chặt với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” do Thường vụ Quân ủy Trung ương phát động, tạo nên hiệu ứng tích cực trong phong trào thi đua.

Các đơn vị đã chủ động tiếp nhận, cụ thể hóa các tiêu chí, góp phần nâng cao nhận thức, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, truyền thống quân đội, quê hương và đơn vị; giá trị nhân văn, tình đoàn kết quân - dân, tình yêu thương đồng chí, đồng đội sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ. Đi đôi với tổ chức phong trào thi đua Quyết thắng, công tác khen thưởng được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng quy trình, dân chủ, công khai, công bằng, chính xác...

Có thể khẳng định, phong trào “Thi đua Quyết thắng” trong LLVT tỉnh 5 năm qua luôn là động lực thúc đẩy LLVT Thanh Hóa hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Biểu hiện sinh động nhất đó là: Năm 2014 Bộ CHQS tỉnh được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua; 3 năm liên tục (2015, 2016, 2017) được Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua; năm 2014 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; năm 2017 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhì, từ năm 2013 - 2018 được Bộ Quốc phòng, Chủ tịch UBND tỉnh tặng 15 Bằng khen, hàng nghìn tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết những nhiệm vụ trọng tâm trong phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT tỉnh trong thời gian tới?

Đại tá Đỗ Văn Minh: Những năm tới, sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc có sự phát triển, yêu cầu cao, thời cơ, thuận lợi là rất lớn song khó khăn, thách thức không hề nhỏ. Những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn của tỉnh có nhiều khởi sắc, đã và đang tạo tiền đề quan trọng để phong trào thi đua yêu nước trong tỉnh và phong trào “Thi đua Quyết thắng” trong LLVT phát triển mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đối với LLVT tỉnh, trước mắt, cần chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2018 - 2023. Phát huy kết quả của đại hội, nhất là những bài học kinh nghiệm được đúc kết, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Thi đua Quyết thắng” lên một bước mới, bảo đảm thực chất, vững chắc, phát triển rộng khắp, có chiều sâu, thực sự là động lực góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành tốt chức năng: Đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất trong thời kỳ mới. Đặc biệt là công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ đối với nhân dân khi có tình huống xảy ra.

Thời gian tới, LLVT tỉnh sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, xây dựng động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn cho cán bộ, chiến sĩ; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp đối với phong trào; cấp ủy các cấp trong LLVT tỉnh phải coi việc tổ chức phong trào “Thi đua Quyết thắng” là một trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo trong mọi hoạt động.

Từ đó, tổ chức thực hiện chặt chẽ tất cả các khâu: Giáo dục, quán triệt mục đích, ý nghĩa, xây dựng động cơ thi đua; xác định chủ đề, nội dung, chỉ tiêu thi đua; phát động và duy trì phong trào theo đúng sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên.

Đồng thời, trên cơ sở nắm vững phương hướng, mục tiêu, nội dung thi đua, cần xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện sát hợp, sáng tạo; kết hợp chặt chẽ giữa phong trào “Thi đua Quyết thắng” với thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Đảng; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, tạo sức mạnh tổng hợp để phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh của cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, chú trọng đổi mới cách thức, biện pháp tổ chức phát động, nuôi dưỡng phong trào, chấm điểm thi đua, bảo đảm gọn nhẹ, thiết thực, tránh phô trương, hình thức, đưa phong trào phát triển thực chất, liên tục, vững chắc, động viên được tính tích cực, tự giác của cán bộ, chiến sĩ.

Qua mỗi đợt thi đua, các đơn vị cần làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; kịp thời biểu dương, khen thưởng những đơn vị có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi để các đơn vị học tập và làm theo; phát hiện những cơ quan, đơn vị khó khăn, đạt hiệu quả thấp trong tổ chức, triển khai phong trào thi đua để chỉ đạo khắc phục...

Trước yêu cầu của sự nghiệp xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, LLVT tỉnh sẽ phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong mọi lĩnh vực công tác, phấn đấu tiếp tục đẩy mạnh phong trào lên một bước mới, tạo động lực mạnh mẽ để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2020, đến năm 2030 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.


Khánh Trình (thực hiện)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]