(Baothanhhoa.vn) - Nhiều năm qua, cùng với việc lãnh đạo Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới (XDNTM), Đảng bộ xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa luôn chăm lo xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đảng bộ xã Thiệu Vũ chú trọng công tác xây dựng Đảng

Nhiều năm qua, cùng với việc lãnh đạo Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới (XDNTM), Đảng bộ xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa luôn chăm lo xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Đảng bộ xã Thiệu Vũ chú trọng công tác xây dựng Đảng

Đảng ủy xã Thiệu Vũ triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tháng 10-2020.

Bước vào thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy xã Thiệu Vũ xác định “kim chỉ nam” xuyên suốt cho mọi hành động, đó là phải thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng thực sự vững mạnh, đoàn kết thống nhất và dân chủ gắn với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật của Đảng. Đảng bộ xã hiện có 7 chi bộ trực thuộc, với 268 đảng viên. Qua đánh giá xếp loại hàng năm, đảng bộ có trên 90% tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó, có từ 15% đến 20% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đáng chú ý, 5 năm liên tục (từ 2015 đến 2019) đảng bộ xã đều được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Để đạt được những thành tích đó, đảng bộ xã đã thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, bảo đảm tính toàn diện, trọng tâm, trọng điểm. Đồng thời, thực hiện tốt nguyên tắc tập thể lãnh đạo gắn với phát huy tính chủ động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, nhất là tập trung giải quyết những vấn đề mới phát sinh ở cơ sở liên quan đến đời sống Nhân dân. Bên cạnh đó, đảng bộ xã cũng luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Hàng năm, xã thực hiện nghiêm túc việc quán triệt và triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh và huyện tới tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Từ việc học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng đã tạo sự thống nhất về nhận thức chính trị, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Với quyết tâm xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện, đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, Quy định 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Thông qua việc xây dựng kế hoạch, đăng ký những việc làm cụ thể trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên của xã đã phát huy được vai trò tiền phong gương mẫu trong thực hiện các phong trào thi đua ở địa phương, nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình. Một trong những yếu tố góp phần xây dựng Đảng vững mạnh là công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Nhiệm kỳ 2015–2020, Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã tiến hành 12 cuộc kiểm tra và tổ chức 10 cuộc giám sát trên nhiều lĩnh vực. Thông qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện những sai sót để chấn chỉnh các tập thể, cá nhân. Ngoài ra, đảng ủy xã duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt định kỳ của ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ. Định kỳ hàng tháng, đảng ủy xã tổ chức giao ban với bí thư các chi bộ, khối dân vận, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội, nhằm chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, từ đó đề ra giải pháp khắc phục kịp thời.

Một trong những kinh nghiệm xây dựng đảng bộ vững mạnh toàn diện được đồng chí Nguyễn Quang Sinh, bí thư đảng ủy xã rút ra là: “Việc ban hành các nghị quyết của đảng bộ xã phải sát với tình hình thực tế và có tính khả thi cao. Trong nhiệm kỳ qua, cùng với việc ban hành nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, đảng ủy xã đã ban hành các nghị quyết chuyên đề về xây dựng cơ sở hạ tầng, chuyển đổi ruộng đất và chuyển đổi theo nhóm hộ, sản xuất vụ đông. Mang tính thực tiễn cao, các nghị quyết đã đi vào cuộc sống làm thay đổi diện mạo nông thôn, đời sống của người dân Thiệu Vũ”. Đồng chí Sinh nhớ lại: Vào năm 2015, xã Thiệu Vũ mới đạt 8 tiêu chí NTM. Cùng với xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện hoàn thành các tiêu chí NTM, đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng cơ sở hạ tầng. Với quyết tâm chính trị cao, đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, MTTQ, đoàn thể chính trị làm tốt công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và Nhân dân “thông suốt về tư tưởng”, chung sức XDNTM, nhất là tự nguyện đóng góp kinh phí thực hiện các tiêu chí về xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng nông thôn. Trong quá trình thực hiện, vai trò chủ thể của người dân được đề cao, lợi ích của Nhân dân được coi trọng. Từ đó, Nhân dân tự giác tham gia, tích cực đóng góp kinh phí XDNTM. Kết quả, tổng nguồn vốn huy động cho chương trình XDNTM của xã đạt hơn 195,79 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn của tỉnh hơn 10 tỷ đồng; ngân sách huyện hỗ trợ là 0,8 tỷ đồng; ngân sách xã là 22,2 tỷ đồng; vốn lồng ghép là 3,7 tỷ đồng và vốn do Nhân dân đóng góp và chỉnh trang xây dựng nhà ở là 158,85 tỷ đồng. Cuối năm 2018, Thiệu Vũ được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM. Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, từng bước đáp ứng nhu cầu sản xuất, nâng cao đời sống của Nhân dân.

Bằng những giải pháp hiệu quả, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu trong toàn Đảng bộ xã Thiệu Vũ ngày càng được nâng lên, quan hệ giữa Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể với Nhân dân gắn bó. Đây chính là điều kiện thuận lợi để Đảng bộ xã Thiệu Vũ tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025 và sớm đưa Thiệu Vũ đạt chuẩn NTM nâng cao.

Bài và ảnh: Thụy Châu


Bài Và Ảnh: Thụy Châu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]