(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Kế hoạch số 44-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc khắc phục những hạn chế, yếu kém từ trước và những hạn chế, yếu kém mới phát sinh, thời gian qua, Đảng bộ huyện Thọ Xuân đã xây dựng kế hoạch, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đảng bộ huyện Thọ Xuân khắc phục nhiều hạn chế, yếu kém

Thực hiện Kế hoạch số 44-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc khắc phục những hạn chế, yếu kém từ trước và những hạn chế, yếu kém mới phát sinh, thời gian qua, Đảng bộ huyện Thọ Xuân đã xây dựng kế hoạch, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Khung hạn chế tải trọng ngăn xe quá tải chạy trên đê đoạn qua xã Xuân Tín (Thọ Xuân).

Quyết tâm khắc phục những hạn chế, yếu kém kéo dài và mới phát sinh đã được phân tích, làm rõ, Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân đã ban hành Kế hoạch số 62-KH/HU, cụ thể hóa thành 18 nhóm nhiệm vụ để khắc phục, như: Chuyển dịch cơ cấu cây trồng; thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở các xã được công nhận còn thiếu tính bền vững; việc huy động vốn đầu tư phát triển, thu ngân sách ở một số địa phương chưa hiệu quả; công tác giải phóng mặt bằng một số dự án do huyện làm chủ đầu tư vẫn còn nhiều vướng mắc, tiến độ thi công một số công trình chậm; nợ đọng xây dựng cơ bản ở cấp xã còn cao; công tác quản lý tài nguyên và môi trường còn hạn chế, vẫn còn xảy ra việc khai thác đất, cát trái phép, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường chuyển biến chậm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn những nhân tố có thể gây mất ổn định; việc giải tỏa hành lang an toàn giao thông ở một số địa phương chưa kiên quyết, tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông còn xảy ra nhiều; kiểm tra, xử lý xe quá khổ, quá tải, quản lý các khung hạn chế tải trọng đường vào các mỏ cát chưa hiệu quả... Nhận diện rõ những tồn tại trên, từ huyện ủy đến các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đều xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, yếu kém gắn với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; xây dựng cụ thể từng việc, từng nội dung, tập thể các đơn vị và người đứng đầu phát huy vai trò, trách nhiệm chủ động giải quyết các vướng mắc trong dân, những việc cần làm ngay.

Đơn cử như đối với vấn đề giải phóng mặt bằng vẫn còn nhiều vướng mắc, tiến độ thi công một số công trình chậm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã cho chủ trương để UBND huyện tiến hành các bước thành lập ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Đến nay, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đã hoàn thiện bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức và đi vào hoạt động bảo đảm theo đúng quy định; đồng thời tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo UBND huyện, các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt các giải pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, nhất là những dự án được tỉnh giao, dự án do doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn. UBND huyện ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đợt cao điểm về giải phóng mặt bằng trên địa bàn theo Chỉ thị 04/CT-UBND của UBND tỉnh. Kết quả, cuối năm 2017 đã hoàn thành giải phóng, bàn giao mặt bằng sạch cho 13/15 dự án. Đối với các dự án còn lại, UBND huyện tiếp tục ban hành Kế hoạch số 125/KH-UBND về mở đợt cao điểm về giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn huyện, thành lập 3 tổ công tác phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên phụ trách trực tiếp các dự án. Đến nay, cơ bản việc giải phóng các mặt bằng đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Việc đẩy mạnh các biện pháp xử lý nợ đọng cơ bản ở các xã, thị trấn được quan tâm. Theo thống kê, đến cuối năm 2017, nợ đọng xây dựng cơ bản đối với các dự án do xã, thị trấn làm chủ đầu tư là 87.047 triệu đồng, trong đó ngân sách xã, thị trấn nợ 72.655 triệu đồng. Thực hiện các biện pháp đẩy mạnh xử lý nợ đọng, UBND huyện chỉ đạo các phòng tài chính - kế hoạch, kinh tế - hạ tầng thực hiện các biện pháp đẩy mạnh xử lý nợ đọng theo hướng giảm dần số nợ cũ và hạn chế phát sinh các khoản nợ mới; thực hiện quản lý chặt khâu thẩm định nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản các công trình khởi công mới theo Luật Đầu tư công, không thẩm định nguồn vốn xây dựng công trình khi chưa xác định được nguồn vốn đầu tư; tăng cường chỉ đạo khai thác nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất và các nguồn huy động hợp pháp khác, tập trung ưu tiên nguồn vốn trả nợ các công trình đã hoàn thành, các công trình đang xây dựng chuyển tiếp, không triển khai xây dựng công trình khi vẫn còn nợ xây dựng cơ bản lớn, hạn chế đến mức thấp nhất việc phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản ở các xã, thị trấn.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội một số tồn tại cũng đã được quan tâm khắc phục, như: Công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, tổ chức lễ hội được tăng cường; chất lượng hoạt động giáo dục và đào tạo được nâng cao; tỷ lệ bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện đạt 84,36% và vượt kế hoạch đề ra 4,36%...

Đối với lĩnh vực xây dựng Đảng, những tồn tại, hạn chế cũng đã được khắc phục, như: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên được thực hiện thường xuyên gắn với từng chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng cũng được tăng cường về mọi mặt, góp phần giáo dục, ngăn ngừa vi phạm, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật Đảng. Năm 2018, việc nêu cao vai trò của cấp ủy, người đứng đầu đơn vị giữ vai trò quan trọng nhằm phát huy những thế mạnh, khắc phục bằng được những mặt còn hạn chế.

Có thể khẳng định, trên tinh thần thẳng thắn, nhận rõ hạn chế, tồn tại và quyết tâm xây dựng Đảng bộ huyện Thọ Xuân trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn, đảng bộ huyện đã đẩy mạnh thực hiện các giải pháp, khắc phục những hạn chế, yếu kém bằng những hành động cụ thể, thiết thực, thực hiện nghiêm việc quán triệt, triển khai các văn bản của Tỉnh ủy về xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, yếu kém của tập thể và cá nhân; phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành phụ trách, theo dõi, chỉ đạo, đồng thời làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện kế hoạch khắc phục những hạn chế, yếu kém của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các ngành, đoàn thể cấp huyện.

Nhằm tiếp tục tạo chuyển biến tích cực theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Đảng bộ huyện Thọ Xuân đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các sai phạm ở một số cơ sở và xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm, yếu kém kéo dài; tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt các chương trình trọng tâm, kế hoạch thực hiện các khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, trọng tâm là về lĩnh vực tái cơ cấu nông nghiệp; thu hút vốn đầu tư, phát triển doanh nghiệp...; thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong công tác, sinh hoạt; quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.


Lê Phượng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]