(Baothanhhoa.vn) - Trong những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) đã được cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp huyện Quan Hóa quan tâm, nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, xử lý vi phạm, góp phần từng bước ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đảng bộ huyện Quan Hóa tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời ngăn chặn sai phạm

Đảng bộ huyện Quan Hóa tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời ngăn chặn sai phạm

Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Quan Hóa làm việc với cán bộ chủ chốt thị trấn Hồi Xuân.

Trong những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) đã được cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp huyện Quan Hóa quan tâm, nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, xử lý vi phạm, góp phần từng bước ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ngay từ đầu năm, UBKT Huyện ủy Quan Hóa đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng chương trình và kế hoạch thực hiện KTGS có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện cụ thể. UBKT các cấp tham mưu giúp các cấp ủy đảng thực hiện quán triệt các nghị quyết, quyết định của cấp trên có liên quan đến công tác KTGS nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đảng viên, tổ chức đảng; trách nhiệm của UBKT các cấp, của cán bộ, đảng viên đối với công tác KTGS, kỷ luật của Đảng. Nội dung KTGS tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; việc xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, yếu kém kéo dài trong nhiều năm và mới phát sinh; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X); công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Để bảo đảm cho công tác KTGS được thực hiện công khai, dân chủ, khách quan, thận trọng và chặt chẽ theo đúng nguyên tắc, UBKT Huyện ủy dự họp với một số chi bộ nông thôn, thực hiện giám sát trực tiếp đối với một số xã có vấn đề nổi cộm để nắm bắt tình hình và tham mưu cho cấp trên có hướng giải quyết, tạo sự ổn định nhanh, bền vững tại cơ sở. Vì vậy, hoạt động của UBKT các cấp trên địa bàn huyện Quan Hóa đã có chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào nền nếp, chất lượng và hiệu quả hơn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, UBKT các cấp đã nắm vững quan điểm, nguyên tắc của Đảng, bám sát quy chế làm việc, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, sự hướng dẫn của UBKT cấp trên, tăng cường phối hợp với các ban đảng và các ngành chức năng liên quan. Thông qua KTGS đã đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện, phát huy những ưu điểm, đồng thời phát hiện những thiếu sót, khuyết điểm để đề ra những giải pháp khắc phục kịp thời và xem xét, xử lý nghiêm đối với những đảng viên, tổ chức cơ sở đảng vi phạm. Nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tiến hành kiểm tra 71 cuộc đối với 302 cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở và 2.978 lượt đảng viên; giám sát 51 cuộc, đối với 228 tổ chức đảng và 1.790 lượt đảng viên...

Đồng chí Lữ Ngọc Quý, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Quan Hóa, cho biết: Công tác KTGS trong Đảng ở huyện Quan Hóa đã góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, giúp các tổ chức đảng cũng như mỗi cán bộ, đảng viên kịp thời nhìn nhận đúng khuyết điểm của mình để nghiêm túc rút kinh nghiệm và tìm giải pháp khắc phục. Đồng thời góp phần răn đe, phòng ngừa vi phạm, tạo được sự đồng thuận, nhân lên niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững kỷ cương, tăng cường kỷ luật của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện. Để nâng cao công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng, thời gian tới, cấp ủy, UBKT các cấp huyện Quan Hóa tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy cấp trên về công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng. Tăng cường công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KTGS của cấp ủy từ huyện đến cơ sở; giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết của Huyện ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 và những năm tiếp theo. Tăng cường việc chỉ đạo, hướng dẫn của UBKT Huyện ủy đối với UBKT các đảng ủy cơ sở, các chi bộ trực thuộc trong việc thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật Đảng...

Yến Vy


Yến Vy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]