(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, Đảng bộ huyện Cẩm Thủy quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) trong Đảng, góp phần ngăn chặn kịp thời những vi phạm, qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đảng bộ huyện Cẩm Thủy: Tăng cường kiểm tra, giám sát kịp thời ngăn chặn sai phạm

Thời gian qua, Đảng bộ huyện Cẩm Thủy quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) trong Đảng, góp phần ngăn chặn kịp thời những vi phạm, qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra đảng ủy thị trấn Cẩm Thủy họp bàn giải pháp thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp huyện Cẩm Thủy đã làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy cùng cấp thực hiện nhiệm vụ KTGS theo quy định của Đảng. Hàng năm, UBKT các cấp đã chủ động xây dựng chương trình KTGS phù hợp với tình hình của địa phương có trọng tâm, trọng điểm và triển khai toàn diện, đồng bộ có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra. Tham mưu giúp các cấp ủy đảng thực hiện quán triệt các nghị quyết, quyết định của cấp trên có liên quan đến công tác KTGS nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đảng viên, tổ chức đảng; trách nhiệm của UBKT các cấp, của cán bộ, đảng viên đối với công tác KTGS, kỷ luật của Đảng. Trong đó, cấp ủy, UBKT các cấp và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc KTGS; thực hiện tốt công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị để cấp ủy có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, không để tồn đọng, xảy ra điểm nóng, tạo dư luận không tốt trong nhân dân; tăng cường KTGS thường xuyên, đột xuất đối với một số tổ chức đảng và đảng viên. UBKT Huyện ủy cũng xác định rõ các nội dung, đối tượng và thời gian thực hiện KTGS theo chuyên đề, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế ở mỗi địa phương, đơn vị. Nội dung KTGS theo chuyên đề tập trung ở một số lĩnh vực trọng tâm, như: Việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, một số lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, sai phạm như quản lý ngân sách, đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, công tác cán bộ...

Đồng chí Phạm Vĩnh Thủy, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Huyện ủy Cẩm Thủy, cho biết: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, UBKT các cấp đã nắm vững quan điểm, nguyên tắc của Đảng, bám sát quy chế làm việc, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, sự hướng dẫn của UBKT cấp trên, tăng cường phối hợp với các ban Đảng và các ngành chức năng liên quan. Thông qua KTGS đã đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện, phát huy những ưu điểm, nhân rộng điển hình; đồng thời phát hiện những thiếu sót, khuyết điểm, đề ra những giải pháp khắc phục kịp thời và xem xét, xử lý nghiêm đối với những đảng viên, tổ chức cơ sở đảng vi phạm. 9 tháng năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện 4 cuộc kiểm tra, 7 cuộc giám sát chuyên đề đối với các cấp ủy cơ sở; UBKT Huyện ủy kiểm tra 43 cuộc và giám sát 151 cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Cấp ủy cơ sở kiểm tra 19 chi ủy, chi bộ và 287 cán bộ, đảng viên; giám sát 33 chi ủy, chi bộ và 514 cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực. UBKT Huyện ủy kiểm tra 1 trường hợp đảng viên vi phạm, UBKT cơ sở kiểm tra 7 trường hợp đảng viên có dấu hiệu vi phạm; đã kết luận và xử lý kỷ luật 3 trường hợp với hình thức khiển trách, còn 5 trường hợp đang xem xét, xử lý. Việc thi hành kỷ luật đảng viên có vi phạm đã được các tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, quyết định bảo đảm nguyên tắc, quy định của Điều lệ Đảng; áp dụng hình thức kỷ luật phù hợp, đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, quy trình, thủ tục, có tác dụng giáo dục, răn đe, góp phần giữ vững kỷ cương, tăng cường kỷ luật của Đảng.

Để nâng cao công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng, thời gian tới, cấp ủy, UBKT các cấp huyện Cẩm Thủy tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy cấp trên về công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng. Tăng cường công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KTGS của cấp ủy từ huyện đến cơ sở. Tăng cường việc chỉ đạo, hướng dẫn của UBKT Huyện ủy đối với UBKT các đảng ủy cơ sở, các chi bộ trực thuộc trong việc thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật Đảng...


Bài và ảnh: Quốc Hương


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]