(Baothanhhoa.vn) - Trong hai ngày 21 và 22-5, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Hoằng Hóa tổ chức Đại hội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hoằng Hóa lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Trong hai ngày 21 và 22-5, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Hoằng Hóa tổ chức Đại hội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hoằng Hóa lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Ủy ban MTTQ huyện Hoằng Hóa khóa XVII ra mắt đại hội.

Nhiệm kỳ qua (2014 – 2019), MTTQ các cấp trên địa bàn huyện Hoằng Hóa đã phối hợp tốt với các tổ chức thành viên của Mặt trận đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thắt chặt mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn tiếp tục được đẩy mạnh trên mọi lĩnh vực phát triển kinh tế, công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao dân trí, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ an ninh tổ quốc... Tiêu biểu là CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai sâu rộng, phát huy được tính tích cực, sáng tạo và nội lực của nhân dân, cộng đồng dân cư, với các mô hình, phong trào thi đua thiết thực như mô hình “5 không”; phong trào xây dựng làng, xã, gia đình văn hóa gắn với xây dựng khu dân cư “3 không”, phong trào “toàn dân bảo vệ môi trường, “toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”... góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đến nay, huyện Hoằng Hóa đã có 37/42 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), phấn đấu năm 2019, 42/42 xã và huyện đạt chuẩn NTM, đặc biệt đã vận động nhân dân tự nguyện hiến hàng ngàn m2 đất, đóng góp sức người, sức của để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn... Đời sống nhân dân trên địa bàn huyện không ngừng được cải thiện về vật chất và tinh thần, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,42%, trên 82% gia đình đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”, thực hiện tốt theo nếp sống văn hóa mới, 122/135 trường đạt chuẩn quốc gia, 38/42 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Hàng năm có từ 130- 154 khu dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên... Công tác chăm lo cho người nghèo được quan tâm, MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn đã vận động xây dựng quỹ “Vì người nghèo” để hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, trong đó đã hỗ trợ xây mới 145 nhà “Đại đoàn kết” và sửa chữa 101 nhà cho người nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, với số tiền gần 4 tỷ đồng... Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội được MTTQ và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện hiệu quả, việc triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” một cách sâu rộng trong nhân dân đã phát huy tính chủ động, tự quản của nhân dân ở cộng đồng khu dân cư...

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hoằng Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 93 đồng chí và hiệp thương cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Dịp này, Ủy ban MTTQ huyện Hoằng Hóa tặng giấy khen cho 6 tập thể và 7 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014-2019.

Phương Trang


Phương Trang


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]