(Baothanhhoa.vn) - Coi công tác tuyên truyền miệng (TTM) là một trong những biện pháp quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội địa phương, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện Hoằng Hóa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác TTM và đạt kết quả tích cực.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Công tác tuyên truyền miệng ở huyện Hoằng Hóa

Coi công tác tuyên truyền miệng (TTM) là một trong những biện pháp quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội địa phương, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện Hoằng Hóa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác TTM và đạt kết quả tích cực.

Cán bộ xã Hoằng Đạo bám sát cơ sở, tuyên truyền việc chấp hành quy định di chuyển tường rào để phục vụ dự án.

Để nâng cao chất lượng công tác TTM, cấp ủy từ huyện đến cơ sở chú trọng xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên (BCV), tuyên truyền viên trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Đình Tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hoằng Hóa cho biết: Ban Tuyên giáo hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở, các tổ chức chính trị - xã hội lựa chọn cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống tốt, có kinh nghiệm thực tiễn và năng lực tuyên truyền để xây dựng đội ngũ BCV, tuyên truyền viên của huyện. Chỉ đạo đội ngũ BCV, tuyên truyền viên thường xuyên trao đổi, nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền phù hợp, hiệu quả. Đây là lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện. Để đội ngũ BCV, tuyên truyền viên được cập nhật các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương, tình hình thời sự trong nước, quốc tế, Ban Tuyên giáo Huyện ủy thường xuyên tổ chức tập huấn, định hướng nội dung tuyên truyền, cung cấp kịp thời các tài liệu, tư liệu, như: Bản tin thông báo nội bộ, đề cương tuyên truyền... Mỗi BCV, tuyên truyền viên đều có ý thức tự học tập, nâng cao và mở rộng trình độ hiểu biết, kỹ năng TTM để tuyên truyền được đúng, trúng, hay; làm tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền của Đảng. Bên cạnh đó, trong sinh hoạt BCV định kỳ hằng tháng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy lồng ghép nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ cho BCV với các nội dung khác. Huyện tổ chức các hội thi BCV, tuyên truyền viên giỏi, tạo cơ hội để BCV, tuyên truyền viên trao đổi, học tập kinh nghiệm, kỹ năng TTM... Qua đó, giúp đội ngũ BCV, tuyên truyền viên nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác BCV, TTM; nắm vững nội dung, phương pháp, nghiệp vụ về công tác TTM. Nhờ đó, trình độ, năng lực của đội ngũ BCV từng bước được nâng lên, ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra; phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng với dân, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, kịp thời cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thông qua hoạt động TTM, đội ngũ BCV, tuyên truyền viên nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để tham mưu với cấp ủy đảng giải quyết những vấn đề nảy sinh tại cơ sở.

Thời gian qua, ngoài việc tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, đội ngũ BCV trong huyện đã tập trung tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện về xây dựng nông thôn mới, kế hoạch chuyển đổi cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ, đẩy mạnh sản xuất vụ đông trên đất hai lúa sau khi đã thực hiện thành công việc đổi điền, dồn thửa đất nông nghiệp... Từ đầu năm 2018 đến nay, BCV cấp huyện đã tổ chức được 10 buổi TTM, phục vụ cho gần 1.000 lượt người nghe. Công tác TTM đang góp phần quan trọng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hoằng Hóa lần thứ XXVI vào cuộc sống, động viên nhân dân đoàn kết, tham gia hiệu quả các phong trào thi đua của địa phương. Quý I- 2018, cơ bản các chỉ tiêu phát triển kinh tế của huyện như sản xuất lương thực, phát triển đàn gia súc, gia cầm, giá trị sản xuất công nghiệp đều đạt và vượt so với kế hoạch. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có bước phát triển tích cực, đời sống nhân dân ngày một nâng cao.

Đồng chí Nguyễn Đình Tới cho biết thêm: Để tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác TTM, nắm tình hình dư luận xã hội trong thời gian tới, Đảng bộ huyện Hoằng Hóa sẽ tiếp tục tập trung nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác TTM, nắm tình hình dư luận xã hội, đồng thời xác định trách nhiệm của cán bộ, đảng viên từ huyện đến cơ sở trong công tác nắm tình hình cơ sở và thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cho quần chúng nơi công tác và cư trú; tiếp tục xây dựng đội ngũ BCV, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiệu quả; nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt, phân tích, đánh giá, dự báo diễn biến tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân để có biện pháp giải quyết đúng đắn, kịp thời các vấn đề bức xúc phát sinh, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.


Bài và ảnh: Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]