(Baothanhhoa.vn) - Sắc xuân đã về trên từng mái nhà, con đường, ngõ phố. Một không khí mùa xuân tràn đầy niềm phấn khởi, tin tưởng và hy vọng đang lan tỏa, nhân lên những dự cảm tốt lành cho một năm mới nhiều hứa hẹn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Chuyển quyết tâm thành hành động

Sắc xuân đã về trên từng mái nhà, con đường, ngõ phố. Một không khí mùa xuân tràn đầy niềm phấn khởi, tin tưởng và hy vọng đang lan tỏa, nhân lên những dự cảm tốt lành cho một năm mới nhiều hứa hẹn.

Chuyển quyết tâm thành hành động

Người dân, tổ chức, doanh nghiệp đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Nhìn lại một năm đã qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục đạt những thành quả quan trọng, đã củng cố, vun đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của từng tổ chức cơ sở đảng.

Triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn tỉnh đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, sửa đổi lề lối, phong cách làm việc để gần dân, sâu sát với nhân dân hơn. Việc thực hiện được tiến hành với phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, đề cao trách nhiệm nêu gương tự giác học trước, làm theo trước của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp đã tạo nên sự chuyển biến tích cực rõ nét, nhất là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác, 5 chương trình trọng tâm, 4 khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm dư luận xã hội và nhân dân có nhiều ý kiến.

Từng cấp ủy, tổ chức đảng đã chủ động, sáng tạo cụ thể hóa 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ thành 82 biểu hiện nhỏ hơn để dễ nhận diện. Các cấp ủy, tổ chức đảng cấp trên đã chủ động phát hiện, gợi ý những hạn chế, yếu kém, những khuyết điểm của cấp dưới để tổ chức kiểm điểm, uốn nắn, chấn chỉnh kịp thời những lệch lạc, xử lý nghiêm tập thể, cá nhân có sai phạm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy đã thành lập các đoàn công tác tiến hành kiểm tra, rà soát thường xuyên việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận chương trình công tác của Trung ương, của tỉnh, ban hành thông báo kết luận, đôn đốc nhắc nhở các đơn vị được kiểm tra, rà soát khắc phục, sửa chữa với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc.

Cùng với các giải pháp toàn diện, đồng bộ trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, năm 2018 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định là năm tập trung cao cho công tác kiểm tra, giám sát; số lượng cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát tăng hơn so với năm 2017. Qua kiểm tra, giám sát, phát hiện, uốn nắn, chấn chỉnh các vi phạm, cấp ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp đã thi hành kỷ luật 12 tổ chức đảng (tăng 2 so với năm 2017), thi hành kỷ luật 843 đảng viên (tăng 119 đảng viên so với năm 2017), trong đó có 2 nguyên tỉnh ủy viên, nguyên giám đốc sở; 2 phó bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện; 1 phó giám đốc sở; 22 ủy viên ban thường vụ và huyện ủy viên. Theo đánh giá của Tỉnh ủy, công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng năm 2018 cơ bản đã khắc phục được tình trạng “trên nóng, dưới lạnh’, “vùng cấm”, “hạ cánh an toàn”, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, thực hiện thắng lợi công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng – an ninh ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng “chống” là quan trọng, cấp bách, phải kiên quyết làm để răn đe, cảnh tỉnh, nhưng “xây” mới là cơ bản, lâu dài, thời gian qua song hành với công tác đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến các phường, xã, thị trấn đã triển khai nghiêm túc việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, hoàn thiện thể chế, chính sách, luật pháp...

Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Bí thư Huyện ủy Đông Sơn, cho biết: Kế thừa kết quả từ các năm trước, từ đầu nhiệm kỳ đến nay Đông Sơn tiếp tục triển khai hiệu quả công tác luân chuyển, bố trí cán bộ chủ chốt cấp xã, thị trấn không phải là người địa phương, nhất thể hóa bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn. Công tác kiểm tra, giám sát được coi trọng, tiến hành thường xuyên, liên tục. Đó là những giải pháp quan trọng góp phần thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ thời gian qua trên địa bàn huyện được trôi chảy, số tổ chức đảng và đảng viên có sai phạm đến mức bị kỷ luật đã giảm rất nhiều so với trước kia.

Năm 2019 đang đặt ra những thuận lợi và thách thức đan xen cho Thanh Hóa. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến cho biết: Những kết quả đã đạt được trong năm 2018 có ý nghĩa lịch sử, là dấu mốc quan trọng để chúng ta bứt phá đi lên mạnh mẽ hơn trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Theo tính toán của các cơ quan chuyên môn, với các cơ sở hạ tầng và cơ sở kinh tế mà chúng ta đang có và đặc biệt là Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn vận hành 80% công suất trở lên, thì năm 2019 GRDP của tỉnh dự kiến đạt 121.800 tỷ đồng (theo giá cố định năm 2010). Quyết tâm ở đây là phải phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 20% trở lên. Do đó phải triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thắng lợi toàn bộ các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng năm 2019 mà Tỉnh ủy và HĐND tỉnh đã quyết nghị. Đồng thời phải thực hiện thật tốt một công việc then chốt của then chốt, đó là: Chuẩn bị nguồn cán bộ, lãnh đạo các cấp đáp ứng được yêu cầu cao của sự phát triển trong những năm tới.

Không khí mừng Đảng, mừng xuân đang thôi thúc tinh thần khẩn trương vào cuộc nhanh chóng của các cấp ủy, tổ chức đảng, biến quyết tâm thành hành động cụ thể. Ngay trong tháng 1-2019, các cấp ủy đảng đã ban hành nghị quyết, chỉ thị, xây dựng kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chủ đề công tác của năm, tập trung nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, giải quyết các yếu kém, tồn tại của năm 2018 đã được chỉ ra, nỗ lực, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết liệt trong tổ chức thực hiện gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Đồng chí Lê Anh Xuân, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa cho biết: Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là thành phố sẽ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ cương, kỷ luật để tạo chuyển biến rõ nét trong phục vụ nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh để huy động tốt các nguồn lực đầu tư cho phát triển.

Cùng với việc đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tích tụ ruộng đất, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh, phát triển kinh tế, trong công tác xây dựng Đảng Huyện ủy Thạch Thành sẽ tiếp tục tập trung cao công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị, các xã, thị trấn. Đồng chí Bùi Thị Mười, Bí thư Huyện ủy Thạch Thành, cho biết: Chúng tôi sẽ duy trì hoạt động hiệu quả của tổ công tác đặc biệt giúp việc cho Ban Thường vụ Huyện ủy. Tổ giúp việc này trước đây do đồng chí Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy làm tổ trưởng, nay Ban Thường vụ Huyện ủy phân công cho đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm tổ trưởng. Tổ giúp việc sẽ tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy trong việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy đối với các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, tập trung vào việc thực hiện các nhiệm vụ công tác, giải quyết các vấn đề dư luận xã hội và nhân dân có nhiều bức xúc để tháo gỡ các vướng mắc.

Với khí thế triển khai đồng bộ, quyết liệt ngay từ đầu năm cùng giải pháp kiểm tra, giám sát chặt chẽ từ tỉnh xuống cơ sở, đang tạo nên động lực mới, sức bật mới!

Bài và ảnh: Việt Linh {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]