(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng được huyện Hà Trung đặc biệt chú trọng triển khai, đảm bảo sự thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm nhằm từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội và giữ gìn an ninh trật tự của địa phương.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Chuyển biến trong công tác kiểm tra, giám sát ở huyện Hà Trung

Chuyển biến trong công tác kiểm tra, giám sát ở huyện Hà Trung

Cán bộ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hà Trung tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Hà Ninh.

Những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng được huyện Hà Trung đặc biệt chú trọng triển khai, đảm bảo sự thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm nhằm từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội và giữ gìn an ninh trật tự của địa phương.

Trên cơ sở tham mưu của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) về công tác KTGS, Ban Thường vụ Huyện ủy Hà Trung và các cấp ủy cơ sở đã xây dựng, ban hành chương trình KTGS năm sát với nhiệm vụ chính trị chung của Đảng bộ huyện và từng loại hình tổ chức đảng trên địa bàn, trong đó tập trung tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy đảng quán triệt, triển khai nghiêm túc các quy định, hướng dẫn về công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng và xây dựng chương trình, kế hoạch KTGS theo đúng quy định Điều lệ Đảng và hướng dẫn của UBKT cấp trên...

Trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, UBKT Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra đối với 5 tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ là: Đảng bộ xã Hà Ninh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện việc sử dụng nguồn vốn hỗ trợ thực hiện mô hình máy gặt đập liên hoàn kết hợp cánh đồng mẫu lớn thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới; các tổ chức, cá nhân thuộc Đảng bộ xã Hà Bình trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc quản lý và sử dụng đất đai; các tổ chức, cá nhân thuộc Đảng bộ xã Hà Giang trong hoạt động quản lý, sử dụng ngân sách; Đảng bộ xã Hà Châu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quản lý và sử dụng đất đai - tài nguyên. Qua kiểm tra kết luận có 2 tổ chức vi phạm trong việc ban hành nghị quyết trái với quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực đất đai; vi phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã thi hành kỷ luật 1 tổ chức với hình thức cảnh cáo. Đã chỉ đạo đảng ủy cơ sở xử lý kỷ luật theo thẩm quyền 1 tổ chức với hình thức khiển trách.

UBKT từ huyện đến cơ sở đã kiểm tra 73 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung vào các nội dung: Quản lý đất đai, chính sách dân số - KHHGĐ, những điều đảng viên không được làm... Qua kiểm tra, đã thi hành kỷ luật 70 đảng viên. Điển hình như xã Hà Tân có 5 trường hợp cán bộ, công chức xã vi phạm Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Qua kiểm tra, UBKT Huyện ủy yêu cầu Đảng ủy xã Hà Tân kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, mức độ sai phạm của các tập thể, cá nhân và xem xét, xử lý kỷ luật hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng.

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra của UBKT các cấp, UBKT Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra 7 tổ chức đảng, 85 đảng viên; UBKT cơ sở kiểm tra 45 tổ chức đảng, 275 đảng viên. Kết quả kiểm tra cho thấy, cơ bản các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra đã triển khai, thực hiện tốt ở các nội dung kiểm tra; một số tổ chức đảng và đảng viên có khuyết điểm nhưng chưa đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật. Thực hiện nhiệm vụ giám sát, UBKT Huyện ủy đã tiến hành giám sát 15 tổ chức đảng, 145 đảng viên; UBKT đảng ủy cơ sở giám sát 59 tổ chức đảng, 360 đảng viên. Kết quả giám sát cho thấy, cơ bản các tổ chức đảng và đảng viên đã triển khai tổ chức thực hiện tốt các nội dung được giám sát.

Đồng chí Phạm Văn Tuấn, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Hà Trung, cho biết: Thông qua công tác KTGS đã đánh giá được những ưu điểm, phát hiện được những hạn chế, khuyết điểm; nhắc nhở kịp thời các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, đồng thời kiểm tra, phát hiện, xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm các tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm, có tác dụng nhắc nhở, cảnh báo, giáo dục tổ chức đảng, đảng viên. Qua công tác KTGS, kỷ luật Đảng đã từng bước nâng cao được vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, phát huy được tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, giữ vững kỷ cương, tăng cường kỷ luật trong Đảng, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền, các đoàn thể của các đảng bộ, chi bộ.

Phan Nga


Phan Nga


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]