(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật (KTGSKL) Đảng. Nhờ đó, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các tổ chức đảng, đảng viên đối với công tác KTGSKL Đảng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Chuyển biến trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng ở huyện Vĩnh Lộc

Chuyển biến trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng ở huyện Vĩnh Lộc

Đảng ủy xã Vĩnh Tân họp bàn giải pháp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Thời gian qua, Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật (KTGSKL) Đảng. Nhờ đó, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các tổ chức đảng, đảng viên đối với công tác KTGSKL Đảng.

Vào tháng 6-2019, sau khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra đột xuất về nội dung thực hiện quy chế làm việc đối với Đảng ủy xã Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2015-2020. Kết quả kiểm tra chỉ rõ, trong năm 2018 và hết quý I năm 2019, đảng ủy xã thực hiện quy chế làm việc chưa đầy đủ, còn nhiều thiếu sót và khuyết điểm. Cụ thể, đảng ủy xã chưa xây dựng chương trình công tác năm và chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019. Đồng thời, không bàn bạc chủ trương, không ban hành văn bản lãnh đạo đối với 24 dự án đầu tư xây dựng cơ bản và 6 dự án đấu giá quyền sử dụng đất... Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Ban Thường vụ Huyện ủy đã yêu cầu, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xây dựng kế hoạch khắc phục sửa chữa. Nhận diện nguyên nhân của những khuyết điểm, Đảng ủy xã Vĩnh Long đã rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc. Bên cạnh triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp ủy đảng các cấp, đảng ủy xã đã phát huy ưu điểm trong công tác lãnh đạo thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng của địa phương. Nhờ vậy, kinh tế của xã tiếp tục có sự tăng trưởng, văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên với thu nhập bình quân khoảng 40,7 triệu đồng/người/năm.

Đảng bộ Vĩnh Tân có 6 chi bộ, với 201 đảng viên đang sinh hoạt. Thực hiện chương trình, kế hoạch KTGSKL Đảng năm 2019, UBKT đảng ủy xã đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Đảng, nhiệm vụ công tác của địa phương tại 3 chi bộ nông thôn và 6 đảng viên. Đồng thời, kiểm tra 1 đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Qua KTGS, UBKT đảng ủy xã đã đề nghị xóa tên 1 đảng viên dự bị mắc khuyết điểm.

Cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết và chương trình, kế hoạch của cấp trên, hàng năm, UBKT Huyện ủy đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng chương trình và kế hoạch thực hiện KTGSKL Đảng có trọng tâm, trọng điểm. Nội dung KTGS tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; việc tổ chức thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và chủ trương xây dựng đô thị văn minh; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong năm 2019, cấp ủy, UBKT các cấp huyện Vĩnh Lộc đã thực hiện kiểm tra 64 lượt tổ chức đảng, 463 lượt đảng viên; giám sát 84 tổ chức đảng và 1.460 đảng viên; tiến hành kiểm tra 4 đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, cấp ủy, UBKT các cấp trong huyện đã thi hành kỷ luật 22 đảng viên vi phạm, giảm 3 đảng viên so với năm 2018. Đáng chú ý, năm 2019, trong Đảng bộ huyện không có tổ chức đảng nào bị thi hành kỷ luật. Hiệu quả của công tác KTGSKL Đảng đã giúp các cấp ủy đảng trong huyện đánh giá đúng tình hình, phát hiện những thiếu sót, khuyết điểm để đề ra những giải pháp khắc phục kịp thời, cũng như xem xét, xử lý nghiêm đối với những đảng viên, tổ chức cơ sở đảng vi phạm.

Sự quyết liệt trong công tác KTGSKL Đảng của Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc không chỉ nhận được sự đồng tình của nhân dân, mà còn kịp thời ngăn ngừa những sai phạm của các tổ chức đảng, đảng viên, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Trần Thanh


Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]