(Baothanhhoa.vn) - Công tác tuyên truyền miệng (TTM) của Đảng có vai trò quan trọng trong việc truyền tải, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Nhận thức được điều đó, đảng bộ ở các xã vùng ven biển trong tỉnh đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác TTM.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Chú trọng công tác tuyên truyền miệng ở các xã vùng ven biển

Công tác tuyên truyền miệng (TTM) của Đảng có vai trò quan trọng trong việc truyền tải, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Nhận thức được điều đó, đảng bộ ở các xã vùng ven biển trong tỉnh đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác TTM.

Chú trọng công tác tuyên truyền miệng ở các xã vùng ven biển

Cán bộ chủ chốt phường Quảng Cư (TP Sầm Sơn) họp bàn giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng.

Bám sát Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TTM trong tình hình mới”, Đảng ủy phường Hải Thượng (thị xã Nghi Sơn) đã chú trọng nâng cao vai trò, trách nhiệm, nhận thức của các cấp ủy, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác TTM; đồng thời, tập trung củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở, gắn với đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, nội dung của công tác TTM. Bí thư đảng ủy phường Bùi Tuấn Tự, cho biết: Phường Hải Thượng hiện có 1 báo cáo viên (BCV) của đảng ủy và 12 tuyên truyền viên cơ sở là các đồng chí bí thư chi bộ. Hàng tháng, đảng ủy phường tổ chức hội nghị mở rộng để BCV chuyển tải thông tin tiếp thu được tại hội nghị BCV toàn thị xã đến cán bộ, đảng viên và đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở. Từ những thông tin nắm được, đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở lựa chọn những nội dung trọng tâm, gắn với nhiệm vụ chính trị mà đảng ủy, chính quyền phường đang tập trung triển khai thực hiện, như: Phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị để truyền đạt cho cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân được biết.

Để nâng cao chất lượng công tác TTM ở các xã vùng ven biển, Ban Tuyên giáo Huyện ủy các huyện Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Quảng Xương, thị xã Nghi Sơn, TP Sầm Sơn hướng dẫn các tổ chức chính trị - xã hội, các chi bộ, đảng bộ cơ sở lựa chọn cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống tốt, có kinh nghiệm thực tiễn và năng lực tuyên truyền để xây dựng đội ngũ BCV, tuyên truyền viên. Đồng thời, chỉ đạo đội ngũ BCV, tuyên truyền viên các xã vùng ven biển thường xuyên trao đổi, nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền phù hợp, hiệu quả. Đây là lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân tại địa phương. Để đội ngũ BCV, tuyên truyền viên các xã vùng ven biển được cập nhật các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương, tình hình thời sự trong nước, quốc tế, ban tuyên giáo các huyện thường xuyên tổ chức tập huấn, định hướng nội dung tuyên truyền, cung cấp kịp thời các tài liệu, tư liệu, như: Bản tin thông báo nội bộ, đề cương tuyên truyền... Mỗi BCV, tuyên truyền viên ở các xã vùng ven biển đều có ý thức tự học tập, nâng cao và mở rộng trình độ hiểu biết, kỹ năng TTM để tuyên truyền được đúng, trúng, hay; làm tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền của Đảng. Bên cạnh đó, trong sinh hoạt BCV định kỳ hằng tháng, ban tuyên giáo các huyện lồng ghép nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ cho BCV các xã vùng ven biển với các nội dung khác; đồng thời tổ chức các hội thi BCV, tuyên truyền viên giỏi, tạo cơ hội để BCV, tuyên truyền viên trao đổi, học tập kinh nghiệm, kỹ năng TTM... Qua đó, giúp đội ngũ BCV, tuyên truyền viên các xã vùng ven biển nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác BCV, TTM; nắm vững nội dung, phương pháp, nghiệp vụ về công tác TTM. Từ đó, trình độ, năng lực của đội ngũ BCV các xã vùng ven biển từng bước được nâng lên, ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra; phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng với dân, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân, kịp thời cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, Nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thông qua hoạt động TTM, đội ngũ BCV, tuyên truyền viên các xã vùng ven biển nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để tham mưu với cấp ủy đảng giải quyết những vấn đề nảy sinh tại cơ sở.

Ngoài việc tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, đội ngũ BCV của các xã vùng ven biển đã tập trung tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện về xây dựng nông thôn mới, kế hoạch chuyển đổi cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ, đẩy mạnh sản xuất vụ đông trên đất hai lúa sau khi đã thực hiện thành công việc dồn điền, đổi thửa đất nông nghiệp; đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền về biển đảo...

Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, các huyện có các xã vùng ven biển tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TTM, theo phương châm “hướng về cơ sở”, phát huy ưu thế, hiệu quả của công tác TTM cùng với các phương tiện thông tin, tuyên truyền khác góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bài và ảnh: Lê Quốc


Bài Và Ảnh: Lê Quốc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]