(Baothanhhoa.vn) - Ngày 3-10, dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục ngày làm việc thứ hai để nghe và cho ý kiến về chủ đề, phương châm hành động, hệ thống chỉ tiêu, các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá trong báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Cho ý kiến về chủ đề, phương châm hành động, hệ thống chỉ tiêu, các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá trong báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Ngày 3-10, dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục ngày làm việc thứ hai để nghe và cho ý kiến về chủ đề, phương châm hành động, hệ thống chỉ tiêu, các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá trong báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Cho ý kiến về chủ đề, phương châm hành động, hệ thống chỉ tiêu, các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá trong báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Toàn cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; đại diện các Ban của Trung ương Đảng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Cho ý kiến về chủ đề, phương châm hành động, hệ thống chỉ tiêu, các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá trong báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thay mặt Tiểu Ban nội dung Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trình bày Tờ trình xin ý kiến về chủ đề, phương châm hành động, hệ thống chỉ tiêu, các chương trình trọng tâm và các khâu đột phá trong báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025. Theo đó, trên cơ sở kế thừa nội dung, chủ đề của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nghiên cứu những vấn đề mới, định hướng phát triển và tình hình thực tiễn của tỉnh, Tổ giúp việc đề xuất 3 phương án nội dung chủ đề, 3 phương án phương châm hành động. Tổ giúp việc cũng đề xuất 28 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, môi trường, an ninh trật tự, công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn 2020- 2025. Trong đó, có 27 chỉ tiêu giữ nguyên theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; 1 chỉ tiêu bổ sung mới là tổng số doanh nghiệp mới được thành lập 5 năm. Tờ trình cũng đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy cân nhắc 3 chỉ tiêu: Cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP năm 2025; sản lượng lương thực bình quân hằng năm; tỷ lệ chất thải y tế được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn năm 2025. Về chương trình trọng tâm của nhiệm kỳ, Tổ giúp việc đề xuất 4 chương trình, gồm: Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2020- 2025 gắn với đẩy mạnh thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); chương trình phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, giai đoạn 2020- 2025; chương trình phát triển du lịch và dịch vụ vận tải, giai đoạn 2020- 2025; chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi phía Tây của tỉnh, giai đoạn 2020 – 2025. Cùng với đó là 4 khâu đột phá gồm: Đột phá về phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, tập trung vào hệ thống giao thông, hạ tầng các khu kinh tế, khu công nghiệp và hạ tầng đô thị. Đột phá về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính với mục tiêu “3 giảm” (giảm thủ tục, giảm thời gian, giảm chi phí cho nhà đầu tư); hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách khuyến khích thu hút đầu tư. Đột phá về ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, ứng dụng những thành tựu công nghệ mới của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Đột phá về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm với nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Cho ý kiến về chủ đề, phương châm hành động, hệ thống chỉ tiêu, các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá trong báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Ngoài các nội dung trên, Tiểu ban nội dung cũng trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự thảo đề cương báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Theo đó, dự thảo đề cương báo cáo chính trị được xây dựng gồm 2 phần lớn: Phần thứ nhất đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015- 2020; phần thứ 2 là phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020- 2025.

Sau khi nghe các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Tờ trình và Dự thảo đề cương Báo cáo chính trị, phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến ghi nhận và biểu dương sự cố gắng của Tiểu Ban nội dung Đại hội trong việc chuẩn bị dự thảo tờ trình và dự thảo đề cương báo cáo. Đồng thời nhấn mạnh: Việc xác định chủ đề, phương châm hành động, hệ thống chỉ tiêu, các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá trong báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025 có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm thể hiện rõ mục tiêu, trọng tâm xuyên suốt, động lực phát triển toàn diện, chủ trương đột phá lớn của tỉnh trong nhiệm kỳ tới.

Cho ý kiến về chủ đề, phương châm hành động, hệ thống chỉ tiêu, các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá trong báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Tiểu Ban nội dung cần nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu và tiếp tục nghiên cứu để xây dựng chủ đề, phương châm hành động đại hội bảo đảm ngắn gọn, súc tích và có tính khái quát cao, thể hiện tư tưởng xuyên suốt của đại hội. Các ban, sở, ngành, cơ quan chủ quản cần nghiên cứu thật kỹ, đánh giá một cách nghiêm túc kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII trên từng lĩnh vực, từng ngành, từng đề án cụ thể. Từ đó, có tư duy về mục tiêu, giải pháp, nhiệm vụ trong giai đoạn tới; đồng thời, cập nhật những chủ trương quan trọng của Đảng, Chính phủ để xác định mục tiêu phát triển cho phù hợp. Nhanh chóng hoàn thành quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yên cầu: Chủ đề đại hội cần ngắn gọn, nội hàm phù hợp với tình hình của địa phương; cần làm rõ những kết quả đã đạt được trong 4 khâu đột phá, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, từ đó xác định khâu đột phá và nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ tới; kết cấu nên lựa chọn viết theo từng nhóm vấn đề; trong Dự thảo đề cương chi tiết báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa 5 năm cần bám sát bố cục của Trung ương nhưng phải bám vào lợi thế, thực tiễn của địa phương, cần đánh giá chi tiết và cụ thể về kết quả đã đạt được; xem xét điều chỉnh một số câu từ, cụm từ cho gần gũi và sát thực hơn; bổ sung thêm một số lĩnh vực trong nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu giai đoạn 2020 -2025...

Cho ý kiến về chủ đề, phương châm hành động, hệ thống chỉ tiêu, các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá trong báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị cũng nghe và cho ý kiến vào dự thảo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Quy định 205-QĐ/TW ngày 23-9-2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Trong đó có một số nhiệm cụ trọng tâm, đó là: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch quán triệt, triển khai nội dung Quy định số 205-QĐ/TW đến tận chi bộ, đến cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân. Đồng thời định hướng để Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Báo Văn hóa và Đời sống và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tích cực tuyên truyền việc thực hiện Quy định 205-QĐ/TW. Ban Tổ chức Tỉnh ủy, ban tổ chức các cấp tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy và ban thường vụ cấp ủy tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế về công tác cán bộ theo thẩm quyền. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thường vụ cấp ủy thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước trong công tác cán bộ…

Cho ý kiến về chủ đề, phương châm hành động, hệ thống chỉ tiêu, các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá trong báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến chủ trì hội nghị.

Kết luận nội dung này, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Việc triển khai thực hiện Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền có ý nghĩa hết sức quan trọng trong thời buổi hiện nay, đặc biệt là thời điểm đang chuẩn bị cho Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tất cả các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Tỉnh ủy phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị; xây dựng kế hoạch quán triệt, triển khai nội dung Quy định số 205-QĐ/TW đến tận chi bộ, đến cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân trước ngày 30-10-2019.

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]