(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2020 ngay sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Canh Tý.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Chỉ thị của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2020 ngay sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Canh Tý

UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2020 ngay sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Canh Tý.

Chỉ thị của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2020 ngay sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Canh Tý

Phòng điều hành trung tâm Nhà máy Xi măng Long Sơn.

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 2-1-2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020; các cấp, các ngành, các địa phương đã quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân đón Tết Canh Tý vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và nghĩa tình.

Năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng, quyết định kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tổ chức nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh. Để đảm bảo hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện ngay từ những ngày đầu năm các công việc sau đây:

1. Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện tốt Công điện số 122a/CĐ-TTg ngày 30-1-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020; chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Báo cáo số 474-BC/TU ngày 30-1-2020 về tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, tại ngành, địa phương, đơn vị mình.

- Đề cao trách nhiệm người đứng đầu; cụ thể hóa và tổ chức thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 3-1-2019 của UBND tỉnh) và Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 3-1-2020 của UBND tỉnh); chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh về kết quả thực hiện các chỉ tiêu thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách, theo dõi, phấn đấu hoàn thành toàn bộ các mục tiêu năm 2020 đã đề ra.

- Khẩn trương đánh giá những tác động tiêu cực của dịch bệnh nCoV đến thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và xây dựng các phương án, biện pháp nhằm bù đắp phần thiếu hụt, sụt giảm do ảnh hưởng của dịch bệnh, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 của ngành, địa phương mình đã đề ra và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi, tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc các Bệnh viện, Trung tâm Y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, tập trung thực hiện nghiêm túc, quyết liệt với tinh thần trách nhiệm cao, tuyệt đối không chủ quan, sơ xuất, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp tại các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn, khuyến cáo của Bộ Y tế và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 31-1-2020, Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 4-2-2020 và các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, hướng dẫn của Sở Y tế, các sở, ngành liên quan.

3. Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tập trung tham mưu, xử lý công việc ngay từ đầu năm, nhất là những công việc còn tồn đọng do nghỉ Tết; chấp hành nghiêm thời gian làm việc theo quy định; tuyệt đối không đi lễ hội, đền, chùa trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi du lịch, lễ hội, đền, chùa. Giao Sở Nội vụ tăng cường kiểm tra đột xuất việc chấp hành thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên phạm vi toàn tỉnh; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm.

4. Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Theo dõi sát diễn biến thời tiết, tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Chiêm Xuân trong khung thời vụ tốt nhất; xây dựng phương án điều tiết nước hợp lý phục vụ gieo cấy và chăm sóc cây trồng. Tiếp tục tổ chức phát động Tết trồng cây nhân dịp Xuân Canh Tý năm 2020, gắn với kế hoạch trồng rừng và bảo vệ rừng; tăng cường phòng, chống cháy rừng.

- Chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; xử lý dứt điểm các ổ dịch tả lợn Châu Phi tại các xã còn lại chưa qua 30 ngày, không để phát sinh ổ dịch mới; tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm trên gia cầm và ở người trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 7-2-2020.

5. Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình hoạt động của doanh nghiệp; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công nghiệp, nhất là các dự án quy mô lớn dự kiến hoàn thành trong năm 2020; phối hợp với các hội, hiệp hội doanh nghiệp, các tổ chức công đoàn cỗ vũ, động viên các doanh nghiệp tích cực thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2020.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương, các chủ đầu tư, khẩn trương tham mưu phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 còn lại chưa phân bổ và triển khai thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 3-2-2020.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, Sở Công Thương, Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh và các ngành, đơn vị liên quan, tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa đạt kết quả cao nhất.

7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, tăng cường quản lý nhà nước về các hoạt động văn hóa, du lịch; tổ chức triển khai thực hiện tốt Công điện số 393/CĐ-BVHTTDL ngày 31-1-2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích; tham mưu tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày kết nghĩa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Quảng Nam (12-3-1960 – 12-3-2020).

8. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, triển khai các giải pháp phù hợp, hạn chế tình trạng thiếu lao động tại doanh nghiệp sau kỳ nghỉ Tết; chủ động nắm bắt tình hình đời sống của nhân dân, triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, bảo đảm đời sống nhân dân sau Tết và kỳ giáp hạt.

9. Lực lượng công an tiếp tục triển khai các phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, khu vực cách ly công dân nghi nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra; đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao, “tín dụng đen”, cờ bạc, ma túy, phát tán các thông tin xấu, độc, gây hoang mang trong cộng đồng; tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn, sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện giao thông và vi phạm tải trọng phương tiện; đẩy mạnh phòng, chống cháy nổ, nhất là các khu vực có nguy cơ cao.

10. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Hội đồng nghĩa vụ Quân sự các huyện, thị xã, thành phố, tập trung chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ giao quân và công tác ra quân huấn luyện năm 2020, bảo đảm số lượng, chất lượng, đúng thời gian theo kế hoạch.

11. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa, Báo Văn hóa và Đời sống, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, nhất là về thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra; động viên, khuyến khích người dân và doanh nghiệp chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.

Yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan, khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị này. Giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tại các ngành, địa phương, đơn vị; kịp thời tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]