(Baothanhhoa.vn) - Quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW và Quyết định số 1089-QĐ/TU, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các tổ chức cơ sở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã nhận thức sâu sắc về trách nhiệm nêu gương của bản thân, mà trước tiên là nêu gương trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị, tổ chức cơ sở đảng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tiên phong, gương mẫu

Cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tiên phong, gương mẫu

Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020.

Quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW và Quyết định số 1089-QĐ/TU, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các tổ chức cơ sở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã nhận thức sâu sắc về trách nhiệm nêu gương của bản thân, mà trước tiên là nêu gương trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị, tổ chức cơ sở đảng.

Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên đã xây dựng kế hoạch rèn luyện, giữ gìn tư cách đạo đức, phẩm chất của người cán bộ, đảng viên; chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, Quy định “Những điều đảng viên không được làm”; nêu cao ý thức trong việc rèn luyện; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, từ đó đề ra những giải pháp khắc phục khuyết điểm, hạn chế. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đã nêu cao ý thức phục vụ nhân dân; làm việc với thái độ khách quan, công tâm, bảo vệ các lợi ích chính đáng của nhân dân; biết lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân...

Đề cao vai trò nêu gương là một trong những nội dung quan trọng đã được cán bộ, đảng viên Hội Nông dân tỉnh nghiêm túc thực hiện. Việc nêu gương không dễ nhưng lại được thực hiện ngay từ những việc làm thường xuyên, hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên. Xác định đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên là một nội dung quan trọng. Đồng chí Hà Thị Lan Hương, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, đã tham mưu, lãnh đạo tổ chức hội phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, hệ thống khuyến nông, khuyến lâm, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng nhiều mô hình trình diễn về phát triển kinh tế để cán bộ, hội viên nông dân trong toàn tỉnh học tập và nhân rộng; phát động cán bộ, công chức, đảng viên cơ quan Tỉnh hội và cán bộ chuyên trách ở các huyện miền xuôi tích cực ủng hộ, giúp đỡ các huyện miền núi... Theo đó, hàng năm có trên 300.000 lượt cán bộ, hội viên nông dân được học tập, chuyển giao khoa học kỹ thuật; cung ứng được 20.000 tấn phân bón trả chậm cho hội viên nông dân; riêng năm 2018 tổ chức 237 cuộc hội thảo đầu bờ cho 14.576 lượt người tham gia...; quan tâm chỉ đạo xây dựng gần 200 dự án, các mô hình phát triển kinh tế gắn với việc phát triển các tổ liên kết hợp tác với nhau trong sản xuất theo hình thức nhóm hộ, giúp các hộ tham gia có điều kiện trao đổi kinh nghiệm, tiếp thu các tiến bộ khoa học kỹ thuật, hợp tác với nhau tiêu thụ sản phẩm... Đồng chí Hà Thị Lan Hương chia sẻ: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và vận dụng sáng tạo giữa tuyên truyền, tổ chức và thực tiễn hoạt động là cách làm mới, sáng tạo, qua đó đã lôi cuốn, hấp dẫn hội viên, tạo nên một hình thức dân vận hiệu quả; khích lệ tinh thần hăng say lao động trong cán bộ, hội viên, nông dân khắc phục khó khăn, đổi mới tư duy, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đồng thời, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng; đồng thời, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào nông nghiệp, nông thôn và nông dân tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Gắn học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thường xuyên rèn luyện, trau dồi tác phong công tác, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên là biện pháp hữu hiệu ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”... đồng chí Vũ Thế Anh, phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Cục Thuế tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo Cục Thuế phát động thi đua và tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa Cục Thuế với cục thuế các tỉnh, thành phố trong cả nước, với chi cục thuế các huyện, thị xã, thành phố...; phát động phong trào thi đua nước rút trong toàn ngành, với khẩu hiệu “Kỷ cương - Hành động - Sáng tạo - Hiệu quả”... Trên cương vị công tác, bản thân đồng chí luôn có quan điểm chính trị vững vàng, không dao động trước khó khăn; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có 5 sáng kiến được Cục Thuế và Tổng cục Thuế công nhận và được triển khai áp dụng rộng rãi mang lại hiệu quả cao trong công tác, như sáng kiến “Phương pháp kiểm tra công tác tổ chức cán bộ tại các chi cục thuế thông qua việc xây dựng đề cương báo cáo chi tiết kết hợp phân bước kiểm tra”; sáng kiến “Sắp xếp lại đội thuế liên xã, phường gắn với chiến lược cải cách và hiện đại hóa quản lý thuế”...

Có thể khẳng định, từ sự nỗ lực, nêu gương của cán bộ, đảng viên, niềm tin của nhân dân vào Đảng, bộ máy chính quyền đã từng bước được nâng lên. Tạo sự đoàn kết, thống nhất, phấn khởi, chung sức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị ở các tổ chức cơ sở đảng, đơn vị. Theo đó, sau hai năm thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với điều kiện đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh có hơn 7.000 việc của các tập thể, cá nhân đăng ký làm theo Bác. Việc nâng cao ý thức tự giác, rèn luyện, đạo đức cách mạng đã đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ các cơ quan, đơn vị...

Lê Phượng


Lê Phượng


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]