(Baothanhhoa.vn) - Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, phát huy truyền thống đơn vị hai lần anh hùng, trong những năm qua lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các ban, sở, ngành, đoàn thể và cấp ủy, chính quyền các địa phương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hướng tới Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang Quân khu 4 giai đoạn 2014-2019:

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng

Các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ký giao ước thực hiện tốt phong trào thi đua quyết thắng năm 2019.

Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, phát huy truyền thống đơn vị hai lần anh hùng, trong những năm qua lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các ban, sở, ngành, đoàn thể và cấp ủy, chính quyền các địa phương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Quá trình thực hiện phong trào thi đua, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh luôn kết hợp chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương; kết hợp chặt chẽ giữa công tác thi đua với công tác khen thưởng. Trong 5 năm từ 2013 - 2018, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu, chỉ đạo và triển khai có hiệu quả phong trào thi đua, phát động 32 đợt thi đua dài ngày, tạo thành phong trào hành động cách mạng rộng khắp, thúc đẩy các tập thể, cá nhân phấn đấu nỗ lực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Điểm nổi bật trong phong trào TĐQT là Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đặc biệt quan tâm, chủ động tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng LLVT Thanh Hóa vững mạnh về mọi mặt, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu. Trong đó, quan tâm giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xác định rõ đối tác, đối tượng, âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”; phát huy có hiệu quả hoạt động của lực lượng 47, nhằm đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Thường xuyên tạo môi trường thuận lợi để các tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên, hoàn thiện nhân cách người quân nhân cách mạng, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Cùng với thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy đảng, từ Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đến các chi bộ đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Tỉnh ủy, Đảng ủy Quân khu và chỉ thị của Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”, “tự soi, tự sửa”. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên không ngừng được nâng lên.

Phong trào TĐQT không chỉ bám sát các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, các lĩnh vực hoạt động mà còn phát triển sôi nổi ở các tổ chức quần chúng trong các đơn vị LLVT tỉnh. Đoàn thanh niên có phong trào: “Tuổi trẻ quân đội học tập và làm theo Bác”, “Thanh niên quân đội thi đua rèn đức, luyện tài xung kích sáng tạo xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; hội phụ nữ có phong trào “Phụ nữ quân đội tích cực học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc”... đã tạo động lực mạnh mẽ cho đoàn viên, hội viên hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra.

Thấm nhuần sâu sắc quan điểm xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD) làm trung tâm để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, những năm qua cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối chiến tranh nhân dân, quốc phòng toàn dân, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự. Phong trào TĐQT trong LLVT tỉnh đã kết hợp chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, hướng vào đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc. Tích cực, chủ động, nhạy bén phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình, tham mưu, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống, không để điểm nóng xảy ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; kịp thời cơ động lực lượng thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, nhất là trong phòng chống, khắc phục hậu quả bão lụt, cháy rừng, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Trong 5 năm từ 2013-2018, Bộ CHQS tỉnh đã huy động 192.530 lượt người, 539 lượt xe ô tô, 281 lượt tàu, xuồng và nhiều phương tiện cá nhân khác tham gia các hoạt động phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy rừng,... Phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, bộ đội biên phòng tỉnh triển khai các phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối trong các ngày lễ, tết, các sự kiện chính trị; xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ việc phức tạp nảy sinh trên địa bàn, không để bị động, bất ngờ.

Ý thức rõ vai trò đặc biệt quan trọng của công tác huấn luyện đối với việc nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT, Bộ CHQS tỉnh đã có nhiều chủ trương, biện pháp để nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng lực lượng chính quy, rèn luyện và chấp hành kỷ luật. Nhiều phong trào thi đua trong huấn luyện được phát động đem lại hiệu quả thiết thực, với tinh thần “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập”, “Một giờ hăng say hơn một ngày chiếu lệ”, “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”... Trong huấn luyện bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, kết hợp làm tốt công tác cổ động thao trường, tổ chức hội thao, hội thi các cấp bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động. Thông qua các phong trào đã động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu trong huấn luyện. Đội ngũ cán bộ các cấp đều đảm nhiệm tốt chức năng, nhiệm vụ trên từng cương vị (có 60 - 70% cán bộ huấn luyện giỏi cấp mình và khá cấp trên, cấp tiểu đoàn có 90%, cấp đại đội, trung đội có 80% cán bộ huấn luyện giỏi). Về huấn luyện phân đội: Kết quả kiểm tra các nội dung 100% các khoa mục đạt yêu cầu, có 75 - 87%. Chủ động bổ sung, kiện toàn hệ thống văn kiện tác chiến.

Thực hiện phong trào thi đua “LLVT Thanh Hóa chung sức xây dựng nông thôn mới”, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị lồng ghép thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, diễn tập gắn với công tác vận động quần chúng xây dựng cơ sở, tập trung vào những địa bàn khó khăn, khắc phục những khâu yếu trong công tác quốc phòng, quân sự, tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của LLVT và tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh toàn diện, đồng thời từng bước hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Giai đoạn 2013-2018, cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên toàn tỉnh đã tự nguyện ủng hộ gần 7,5 tỷ đồng và hơn 8.000 ngày công cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh “Chung sức xây dựng nông thôn mới” với 16 công trình và 23 phần việc cụ thể: Trong thực hiện phong trào thi đua “LLVT Thanh Hóa chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, phát huy truyền thống, đạo lý của dân tộc Việt Nam “Lá lành đùm lá rách” và phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, LLVT Thanh Hóa đã ủng hộ, giúp đỡ 25 gia đình và 8 xã với số tiền 132 triệu đồng. Đồng thời, tích cực tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” với nhiều hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc như: Xây dựng quỹ “Nghĩa tình đồng đội”, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, xây dựng nhà tưởng niệm với số tiền 526 triệu đồng và 2.312 ngày công.

Phát huy truyền thống và những kết quả đã đạt được, trong những năm tới, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, sâu rộng phong trào TĐQT, tạo động lực, tinh thần to lớn cho LLVT tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa ngày càng phát triển bền vững.

Minh Hiếu


Minh Hiếu


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]