(Baothanhhoa.vn) - Giữ nguyên đơn vị hành chính xã Hải Hà, cùng cấp ủy, chính quyền và tổ chức đoàn thể và hệ thống chính trị khi triển khai đề án di dân tái định cư xã Hải Hà. Đó là kết luận của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại hội nghị nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy được tổ chức ngày 1-8 để cho ý kiến vào Đề án di dân tái định cư xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia và một số nội dung quan trọng liên quan đến công tác sắp xếp, tổ chức lại một số đơn vị sự nghiệp công lập . .

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Đề án di dân tái định cư xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia

Giữ nguyên đơn vị hành chính xã Hải Hà, cùng cấp ủy, chính quyền và tổ chức đoàn thể và hệ thống chính trị khi triển khai đề án di dân tái định cư xã Hải Hà. Đó là kết luận của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại hội nghị nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy được tổ chức ngày 1-8 để cho ý kiến vào Đề án di dân tái định cư xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia và một số nội dung quan trọng liên quan đến công tác sắp xếp, tổ chức lại một số đơn vị sự nghiệp công lập..

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Đề án di dân tái định cư xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Đề án di dân tái định cư xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia nêu rõ: Theo quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế (KKT) Nghi Sơn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 134/QĐ-TTg ngày 10-10-2007; điều chỉnh, mở quy hoạch chung Xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt tại quyết định số 1699/QĐ – TTg ngày 07/12/2018, theo đó, một số xã trong KKT Nghi Sơn phải di dời 100% để tạo mặt bằng phục vụ cho các ngành công nghiệp và các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu kinh tế, trong đó có xã Hải Hà. Từ năm 2007 đến nay, trên địa bàn xã Hải Hà đã tiến hành thu hồi đất giải phòng mặt bằng GPMB di dân tái định cư nhiều dự án với tổng diện tích đất đã thu hồi trên 503 ha như: Trung tâm nhiệt điện Nghi Sơn khoảng 300 ha, cảng tổng hợp quốc tế gang thép Nghi Sơn diện tích 44,3 ha, khu bến Container 2 và hậu cần cảng Nghi Sơn diện tích 110 ha... Các dự án đang GPMB và chuẩn bị thi công xây dựng như: Cảng Container Long Sơn, Cảng Container gang thép Nghi Sơn, khu dịch vụ hậu cần cảng,… đều là những dự án trọng điểm, có tổng mức đầu tư và quy mô sử dụng đất lớn…Do đó, việc GPMB, di dân tái định cư cho toàn bộ xã Hải Hà để bàn giao mặt bằng thực hiện các dự án, ổn định đời sống nhân dân rất cần thiết.

Trên cơ sở lấy ý kiến của nhân dân xã Hải Hà, dự thảo đề án đề xuất vị trí thực hiện khu tái định cư (TĐC) thuộc địa bàn 2 xã Hải Bình và Xuân Lâm với tổng diện tích để xác lập địa giới hành chính của xã Hải Hà tại khu TĐC khoảng 164,7 ha, trong đó diện tích khu TĐC là 95 ha, xây dựng mới 68 ha (xã Xuân Lâm 48,7ha, xã Hải Bình 19,3ha). Về tiến độ thực hiện đề án, dự kiến từ năm 2019 đến năm 2022 sẽ hoàn thành tất cả các thủ tục cần thiết để tổ chức triển khai thi công xây lắp các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; hoàn thành mặt bằng khu TĐC và các hạng mục để tổ chức di dời dân và di chuyển tàu thuyền lên khu neo đậu trong quý IV năm 2022.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Đề án di dân tái định cư xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cho ý kiến vào Đề án di dân tái định cư xã Hải Hà.

Cho ý kiến vào dự thảo Đề án các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy cho rằng việc di dân tái định cư xã Hải Hà là chủ trương lớn, rất cần thiết để triển khai thực hiện các dự án lớn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở KKT Nghi Sơn. Tuy nhiên, các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy còn băn khoăn việc xây dựng đề án vẫn chưa đánh giá bao quát được những ảnh hưởng khi giải phóng mặt bằng (GPMB), chưa đưa ra được các phương án chi tiết bảo đảm sinh kế cho người dân; vị trí neo đậu tàu thuyền; việc hỗ trợ chuyển đổi nghề cho ngư dân; cơ chế, chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng, việc sắp xếp địa giới hành chính; tác động môi trường, vấn đề về an ninh trật tự của nơi đi và nơi đến…

Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến đánh giá cao việc UBND tỉnh đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền huyện Tĩnh Gia và các ngành chức năng nỗ lực, cố gắng cao trong việc tập trung xây dựng dự thảo đề án và nhấn mạnh: Đây là dự án rất lớn và khó, liên quan đến hơn 9.000 người dân phải di dời và chuyển toàn bộ xã Hải Hà đến nơi ở mới. Dự án di dân xã Hai Hà không phải mới bàn lần đầu mà trước năm 2010 và năm 2015, Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã tính toán để di chuyển xã Hải Hà đến nơi ở mới, nhưng do nguồn lực của tỉnh chưa đủ sức để thực hiện. Đến nay, tuy nguồn lực của tỉnh vẫn còn khó khăn, nhưng đứng thời cơ và lợi thế rất lớn của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới, nên việc di chuyển xã Hải Hà đến nơi ở mới là cần thiết, vừa để người dân yên tâm sản xuất, nâng cao đời sống, vừa khai thác hết tiềm năng thế mạnh của KKT Nghi Sơn, tạo động lực phát triển tỉnh Thanh Hóa.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Đề án di dân tái định cư xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Trên cơ sở các ý kiến của các đồng chí Thường trực Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo đơn vị tư vấn nghiên cứu kỹ càng thấu đáo vấn đề sinh kế người dân trước mắt và lâu dài, đây được xem là vấn đề quan trọng nhất của đề án. Việc triển khai áp giá đền bù cần áp dụng cơ chế chính xác cao nhất hiện nay; quan tâm đến việc xây dựng hạ tầng phục vụ khu TĐC phải đảm bảo tương đương hoặc hơn so với các hạ tầng TĐC đã được đầu tư trước đây. Cùng với đó, cần quan tâm đáp ưng yêu cầu học tập, khám chữa bệnh, hoạt động văn hóa của người dân. Về đơn vị hành chính, vẫn giữ nguyên xã Hải Hà, cấp ủy, chính quyền và đoàn thể xã Hải Hà vẫn giữ nguyên khi thực hiện di dân TĐC. Cần nghiên cứu bố trí các cơ quan công sở cho xã hoạt động và tính toán vị trí phù hợp để người dân đến giải quyết thủ tục hành chính.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Đề án di dân tái định cư xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phân tích làm rõ một số vấn đề trong Đề án di dân tái định cư xã Hải Hà.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến cũng yêu cầu việc xây dựng đề án cần tính toán lại hiệu quả kinh tế -xã hội và môi trường. Quan tấm đến việc phát triển logistic, có giải pháp cụ thể về nguồn lực đầu tư, giải quyết việc làm cho người dân và có tác động lan tỏa đến phát triển kinh tế liên vùng. Trong quá trình xây dựng đề án cần phải tập trung hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư, hạ tầng tầng tái định cư; tổ chức nạo vét luồng tàu đáp ứng nhu cầu lao động sản xuất của người dân. Quá trình tổ chức xây dựng tái định cư cần có sự giám sát chặt chẽ, tổ chức thành lập tổ giám sát cộng đồng, để người dân tham gia giám sát nhằm chất lượng công trình đạt hiệu quả cao. UBND tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan trong quý IV -2019 phải tổ chức triền khai xây dựng khu TĐC. Cùng với đó, tập trung chỉ đạo cụ thể việc xác minh nguồn gốc đất; tổ chức khảo sát lại số hộ trên địa bàn xã Hải Hà một cách chính xác; có phương án bố trí công ăn việc làm cho người cho người dân tại nơi ở mới. Có phương án thực hiện hoàn thiện hạ tầng mặt bằng TĐC theo từng khu, làm đến đâu hoàn thiện đến đó, không làm dàn trải. Đối với đất đai, cần nghiên cứu các thủ tục hành chính để xác định ranh giới cho xã Hải Hà. Tiếp tục làm việc với nhà đầu tư đã đầu tư để chủ động nguồn lực kinh phí để thực hiện tốt công tác GPMB. UBND tỉnh nghiên cứu thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh; huyện Tĩnh Gia tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Hải Hà đồng thuận và nhất trí cao khi triển khai thực hiện, để góp phần sự phát triển chung của tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Đề án di dân tái định cư xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận

Cũng tại hội nghị, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã xin ý kiến vào Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, truyền thanh – truyền hình. Theo đó, hiện nay trên địa bàn tỉnh có tổng số 64 đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, du lịch, truyền thanh – truyền hình trực thuộc 27 UBND huyên, thị xã, thành phố. Sau khi tiến hành sắp xếp lại tổ chức bộ máy sẽ giảm 37/64 đầu mối so với hiện nay với tên gọi là: Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch + tên đơn vị hành chính. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự đảm bảo một phần chi phí thường xuyên trực thuộc UBND cấp huyện; có tư các pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật… Chức năng của Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch là phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch, truyền thanh, truyền hình, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế văn hóa, xã hội của địa phương; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thông tin, truyền thanh, truyền hình, thể thao và du lịch tại cơ sở.

Sau khi nghe các ý kiến của các đồng chí Thường trực, Thường vụ góp ý vào Đề án, kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến nêu rõ: Thực hiện Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Để đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, giảm bớt đầu mối đơn vị sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch, truyền thanh – truyền hình cấp huyện, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong tổ chức, hoạt động của các đơn vị. Việc tổ chức sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, truyền thanh – truyền hình thành một đầu mối là cần thiết. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến yêu cầu việc sắp xếp lại các đơn vị phải đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý của chính quyền, quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm toàn diện. Trong quá trình triển khai phải công khai, dân chủ theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]