(Baothanhhoa.vn) - Sáng 11-6, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), trọng tâm là giải quyết TTHC liên quan đến doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng HĐND tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát công tác cải cách hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sáng 11-6, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), trọng tâm là giải quyết TTHC liên quan đến doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng HĐND tỉnh.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát công tác cải cách hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi giám sát.

Những năm gần đây, công tác cải cách hành chính được Sở Kế hoạch và Đầu tư quan tâm chỉ đạo thực hiện. Hằng năm, Sở đều xây dựng kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC để đề nghị bãi bỏ các TTHC chồng chéo, không còn phù hợp, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC so với quy định. Hiện nay, Sở đã đưa 135 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết vào thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, đạt 100% số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết. Đồng thời công khai toàn bộ nội dung, yêu cầu hồ sơ, quy trình, thời gian thực hiện, mức phí và lệ phí trên trang thông tin điện tử Sở và trang thông tin điện tử của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; công khai 60 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát công tác cải cách hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đại diện Sở Nội vụ phát biểu tại buổi giám sát.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC luôn được ưu tiên. Hiện nay, Sở đã triển khai thực hiện việc đăng ký hồ sơ doanh nghiệp trên hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia (do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý) và hệ thống thông tin đăng ký thuế (do Tổng cục Thuế quản lý), góp phần giải quyết nhanh TTHC cho người dân và doanh nghiệp. Từ đầu năm 2017 đến tháng 3-2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp nhận 34.282 hồ sơ, trong đó số hồ sơ của doanh nghiệp chiếm 98,7%. Số hồ sơ đã giải quyết là 33.642 hồ sơ, trong đó giải quyết đúng hạn là 33.606 hồ sơ, đạt 99,8%.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Lại Thế Nguyên, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đánh giá cao công tác tham mưu cũng như giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ ra một số hạn chế còn tồn tại, đó là: Vẫn còn tình trạng chậm giải quyết TTHC cho doanh nghiệp; tỷ lệ hồ sơ trả lại còn cao; sự phối hợp giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư với một số sở, ngành chưa thật sự hiệu quả; một số hồ sơ Sở tham mưu cho UBND tỉnh còn chưa rõ ràng… Đồng chí Lại Thế Nguyên nhấn mạnh: TTHC luôn là vấn đề nóng vì liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân và doanh nghiệp. Vì vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư cần tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Chính phủ, của UBND tỉnh; xây dựng và cụ thể hóa các quy định của Chính phủ, của tỉnh tại cơ quan Sở bảo đảm rõ thời gian giải quyết, rõ trách nhiệm và rõ mối quan hệ giữa các phòng. Nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh sửa đổi những quy định trong giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp theo hướng rõ trách nhiệm của Sở, trách nhiệm của các sở, ngành liên quan, nêu cụ thể ngành nào chủ trì, ngành nào phối hợp. Cùng với đó, Sở cần tham mưu và đi đầu trong việc đề xuất cắt giảm thời gian giải quyết TTHC, bảo đảm nhanh gọn, đúng quy trình; xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, yếu kém trong giải quyết TTHC, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Tố Phương


Tố Phương


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]