(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh vừa phê duyệt quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của cán bộ, công chức (CB, CC) làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (KSTTHC) trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10-10-2018.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính

UBND tỉnh vừa phê duyệt quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của cán bộ, công chức (CB, CC) làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (KSTTHC) trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10-10-2018.

Theo đó CB, CC làm đầu mối (gọi chung là cán bộ đầu mối) thực hiện nhiệm vụ KSTTHC của tỉnh gồm cán bộ đầu mối tại các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh, cán bộ đầu mối tại UBND các huyện, thị xã, thành phố, cán bộ đầu mối tại UBND các xã, phường, thị trấn. Các cán bộ đầu mối hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, có nhiệm vụ tham mưu giúp thủ trưởng cơ quan, đơn vị triển khai công tác KSTTHC, cải cách TTHC, công tác một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan, đơn vị, chịu trách nhiệm trước thủ trưởng cơ quan, đơn vị về nhiệm vụ được phân công, chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ KSTTHC của Văn phòng UBND tỉnh. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của cán bộ đầu mối là tham mưu cho thủ trưởng cơ quan, đơn vị rà soát, đơn giản hóa TTHC nhằm phát hiện, kiến nghị với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, thay thế các văn bản đã bất cập, không còn phù hợp.


H.H


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]