(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp công lập, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh giản biên chế. Việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy đang tạo nên những chuyển động từ cơ sở.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Bài 1: Chuyển động từ cơ sở

Thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp công lập, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh giản biên chế. Việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy đang tạo nên những chuyển động từ cơ sở.

Cán bộ, công chức xã Yên Lễ (Như Xuân) trực tiếp tham gia xây bể bơi công cộng cho người dân ở thôn Trung Thành.

Một người đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ

Từ tháng 11 – 2017 đến nay, anh Lê Đức Quý - công chức văn hóa - xã hội xã Cát Vân (Như Xuân) được giao kiêm nhiệm công việc ở đài truyền thanh xã. Mỗi ngày, anh phải thức dậy sớm, về muộn hơn để vận hành hệ thống loa máy, bảo đảm cho bản tin truyền thanh của xã phát đều đặn từ 5 giờ đến 6 giờ 30 phút sáng và từ 17 giờ đến 18 giờ 30 phút chiều, đồng thời soạn nội dung cho các bản tin trong tuần. Thêm công việc, vất vả hơn, nhưng anh Quý không thấy bỡ ngỡ bởi những nội dung công việc này ít nhiều đều gắn với phần việc lâu nay anh vẫn làm. “Chế độ kiêm nhiệm thì hưởng theo quy định, nhưng cũng được các đồng chí lãnh đạo xã quan tâm hơn” – anh Quý cho biết.

Theo đồng chí Lê Văn Long, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cát Vân: Trước khi triển khai việc bố trí kiêm nhiệm, tổng số người hoạt động không chuyên trách của xã là 90 người, trong đó ở cấp xã là 18 người, ở thôn, bản là 72 người. Thực hiện Nghị quyết số 18 Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), Đảng ủy, UBND xã đã xây dựng đề án hợp nhất văn phòng đảng ủy với văn phòng UBND thành văn phòng cấp ủy – chính quyền xã, sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm một số chức danh như: Công chức văn hóa - xã hội kiêm công việc ở đài truyền thanh xã; phó chủ tịch MTTQ kiêm bí thư chi bộ thôn; phó chủ tịch hội nông dân kiêm khuyến nông viên thôn; phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy xã kiêm chức danh không chuyên trách ở văn phòng... Đối với các trường hợp phải sắp xếp (chủ yếu là những người hoạt động không chuyên trách hạn chế về tuổi, bằng cấp...), xã đã gặp gỡ, trao đổi, tư vấn cho họ về nghỉ, hoặc đi lao động xuất khẩu, hoặc làm việc khác để nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình. Sau khi bố trí sắp xếp, đến giữa tháng 8 – 2018, số người hoạt động không chuyên trách của xã giảm 15 người, còn 75 người. Cùng với sắp xếp bộ máy, tổ chức, UBND xã đã thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của UBND huyện về việc đánh giá phân loại cán bộ hàng tháng. Từ đó tạo chuyển biến rõ nét trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ.

Xã Yên Lễ (Như Xuân) có 12 thôn, nhiều thôn chỉ từ 50 - 60 hộ đã ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của chi bộ, chi hội, đoàn thể, khó khăn trong việc huy động nguồn lực từ cộng đồng dân cư để xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Từ thực tế trên, xã Yên Lễ đã xây dựng đề án sáp nhập 7 thôn để thành lập 4 thôn, giảm 3 thôn. Đảng ủy, UBND xã cũng đã xây dựng phương án bố trí một người có thể kiêm nhiệm thêm các chức danh, trong đó người kiêm nhiệm nhiều chức danh nhất là anh Lê Đình Tuấn - vừa là phó chủ tịch hội nông dân xã vừa kiêm bí thư, trưởng thôn Mỹ Ré. Ngoài ra đảng ủy, UBND xã đã bố trí nhất thể hóa bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn ở 6 thôn, bố trí xã đội phó kiêm phó chủ tịch hội cựu chiến binh, phó bí thư đoàn thanh niên xã kiêm bí thư thôn... Đồng chí Lê Ngọc Hồng, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã cho biết: Sau khi sắp xếp lại, ở cấp xã đã giảm 2 người hoạt động không chuyên trách, ở cấp thôn giảm 4 người. Qua đánh giá ban đầu cho thấy những người được bố trí kiêm nhiệm chức danh có tinh thần, trách nhiệm hơn, tránh sự ỷ lại, hiệu quả công việc được nâng lên.

Thực hiện Nghị quyết số 18 Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Ban Thường vụ Huyện ủy Như Xuân đã ban hành kế hoạch hành động, giao cho Ban Tổ chức Huyện ủy 18 đầu mối công việc; UBND huyện 11 đầu mối công việc; Văn phòng Huyện ủy 1 đầu mối công việc để triển khai thực hiện trong toàn đảng bộ. Hiện nay, nhiều nội dung của kế hoạch đã và đang được triển khai. Đồng chí Trần Minh Dũng, Chánh Văn phòng Huyện ủy cho biết: Tiếp theo kế hoạch hành động, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành một số văn bản về việc tạm dừng tuyển dụng những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, về giới thiệu nhân sự là công chức cấp xã bầu giữ chức phó chủ tịch ủy ban MTTQ kiêm nhiệm. Trong thời gian tạm dừng, các xã, thị trấn bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức chuyên môn UBND xã và những người đang hoạt động không chuyên trách kiêm nhiệm vị trí của những người hoạt động không chuyên trách ở xã và ở thôn, phố. Tháng 4 - 2018, đã công bố quyết định về bố trí trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Những bước đi này thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Đảng bộ huyện Như Xuân trong thực hiện Nghị quyết số 18, nhằm khắc phục bằng được những hạn chế, yếu kém trong tổ chức bộ máy và công tác cán bộ hiện nay.

Giảm đầu mối, giảm số người hoạt động không chuyên trách

Theo rà soát của Sở Nội vụ, Thanh Hóa là địa phương có số người hoạt động không chuyên trách nhiều nhất cả nước (nhất là ở thôn, tổ dân phố). Cấp xã loại 1 có tới 20 người hoạt động không chuyên trách – cao hơn bình quân cả nước (18 người); ở cấp thôn có 6 – 7 người (trong khi ở nhiều tỉnh, thành khác cơ cấu là 3 người). Tính đến tháng 1-2018 ở cấp xã có 10.692/12.155 người hoạt động không chuyên trách, cấp thôn là 34.295/35.826 người. Kinh phí chi trả cho những người hoạt động không chuyên trách đã tăng 13 lần so với năm 2005, tăng 3 lần so với năm 2010. Đến năm 2018 tổng kinh phí chi trả trong 1 năm là 614 tỷ đồng. Điều bất cập là tuy phụ cấp hàng tháng có tăng nhưng vẫn ở mức thấp (người được hưởng hệ số cao nhất là 1,0; người hưởng hệ số thấp nhất là 0,3); bên cạnh đó nhiều lĩnh vực cán bộ, công chức cấp xã có thể đảm nhiệm nhưng vẫn bố trí chức danh không chuyên trách dẫn đến chồng chéo nhiệm vụ, lãng phí nhân lực, ngân sách.

Thực hiện Kết luận số 64-KL/TW của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI), Nghị quyết 39-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, năm 2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ra Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 25-10-2017 về lãnh đạo thực hiện sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh đã có Quyết định số 3507/QĐ-UBND ngày 18-9-2017 phê duyệt đề án sáp nhập, thành lập thôn, tổ dân phố. Do đó, sau khi Nghị quyết số 18–NQ/TW được ban hành, thì việc sáp nhập thôn, tổ dân phố, thực hiện nhất thể hóa bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn ở những nơi có điều kiện tiếp tục được các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở triển khai thực hiện quyết liệt. Đồng chí Nguyễn Giang Nam, Trưởng Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên Sở Nội vụ cho biết: Theo kế hoạch, ban đầu mỗi huyện, thị, thành phố chọn một số đơn vị để làm điểm, nhưng trong quá trình triển khai, số lượng các đơn vị đăng ký sáp nhập thôn, tổ dân phố đã tăng hơn dự kiến. Với sự vào cuộc quyết liệt, tích cực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, việc tiến hành sáp nhập các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh đã diễn ra khá thuận lợi, suôn sẻ và vượt mục tiêu đề ra (theo đề án giảm từ 1.200 – 1.300 thôn, tổ dân phố).

Đến ngày 30-6-2018, toàn tỉnh đã giảm từ 5.971 thôn, tổ dân phố xuống còn 4.393 thôn, tổ dân phố (sáp nhập 3.100 thôn, tổ dân phố để thành lập 1.522 thôn, tổ dân phố, giảm 1.578 thôn, tổ dân phố), theo đó đã giảm tương ứng 9.468 người hoạt động không chuyên trách thôn, tổ dân phố. Đồng thời đã có 1.833/5.887 chi bộ thôn, tổ dân phố thực hiện nhất thể hóa bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ dân phố, trong đó có những đơn vị như huyện Quan Sơn đạt 100%, Như Xuân đạt 88,2%, Quan Hóa đạt 86,2%, Quảng Xương đạt 85,16%... Theo đánh giá của Sở Nội vụ, việc sáp nhập thôn, tổ dân phố, giảm số người hoạt động không chuyên trách không chỉ giúp giảm bớt sự cồng kềnh của bộ máy, mà hàng năm đã tiết kiệm được kinh phí gần 100 tỷ đồng.


Việt Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]