(Baothanhhoa.vn) - Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, hiện nay sở đã đưa 141 thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, công khai 73/117 danh mục TTHC tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, công khai 68 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4.

Tin liên quan

Đọc nhiều

2.878 hồ sơ được giải quyết thủ tục hành chính qua mạng

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, hiện nay sở đã đưa 141 thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, công khai 73/117 danh mục TTHC tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, công khai 68 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4.

9 tháng năm 2018, số hồ sơ giải quyết TTHC sở đã tiếp nhận là 9.847 hồ sơ, đã giải quyết 9.459 hồ sơ (trong đó có 6.581 hồ sơ được giải quyết qua một cửa, một cửa liên thông, 2.878 hồ sơ được giải quyết qua mạng), số hồ sơ quá hạn là 25. Nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh, hàng năm sở đều xây dựng kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC, qua rà soát đã bãi bỏ và đề nghị bãi bỏ các thủ tục chồng chéo, không còn phù hợp, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC so với quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân. Các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở đều được công khai đầy đủ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, trên trang thông tin điện tử của sở, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.


Hà Minh


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]