(Baothanhhoa.vn) - Nêu gương không phải là những điều quá cao xa, to tát, mà chính là những việc làm cụ thể, thiết thực trong cuộc sống, sinh hoạt, công tác thường ngày của mỗi cán bộ, đảng viên. Bởi vậy, hơn hết việc lấy hiệu quả, trách nhiệm công việc để nêu gương, đó mới chính là thước đo của sự chuẩn xác.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Trách nhiệm, hiệu quả công việc - thước đo của sự nêu gương

Nêu gương không phải là những điều quá cao xa, to tát, mà chính là những việc làm cụ thể, thiết thực trong cuộc sống, sinh hoạt, công tác thường ngày của mỗi cán bộ, đảng viên. Bởi vậy, hơn hết việc lấy hiệu quả, trách nhiệm công việc để nêu gương, đó mới chính là thước đo của sự chuẩn xác.

Trách nhiệm, hiệu quả công việc - thước đo của sự nêu gương

Mô hình phát triển cây gai xanh trên địa bàn thôn 3, xã Xuân Giang (Thọ Xuân).

Rõ người, rõ việc...

Quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW và Quyết định số 1089-QĐ/TW mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp huyện Thọ Xuân đã nhận thức sâu sắc về trách nhiệm nêu gương của bản thân, mà trước tiên là nêu gương trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng địa phương, đơn vị. Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên đã xây dựng kế hoạch rèn luyện, giữ gìn tư cách đạo đức, phẩm chất của người cán bộ, đảng viên; chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, Quy định “Những điều đảng viên không được làm”; nêu cao ý thức trong việc rèn luyện; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, từ đó đề ra những giải pháp khắc phục khuyết điểm, hạn chế. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đã nêu cao ý thức phục vụ nhân dân; làm việc với thái độ khách quan, công tâm, bảo vệ các lợi ích chính đáng của nhân dân; biết lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Qua đó, các tầng lớp nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào tại địa phương.

Đề cao vai trò nêu gương là một trong những nội dung quan trọng đã được cán bộ, đảng viên xã Thọ Trường (Thọ Xuân) nghiêm túc thực hiện. Việc nêu gương không dễ nhưng lại được thực hiện ngay từ những việc làm thường xuyên, hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên.

“Đề án tập trung giải pháp giúp kinh tế hộ nông dân, mô hình sản xuất nhỏ lẻ quy hoạch sản xuất hàng hóa theo nhu cầu thị trường, giải quyết vấn đề tiêu thụ sản phẩm”, sau khi đi vào triển khai, thực hiện, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt đã xây dựng thành công HTX kiểu mới, làm bà đỡ cho kinh tế hộ nông dân, từ đó kinh tế nông hộ được nâng cao, cơ bản giải quyết được vấn đề đầu ra của sản phẩm. Thành công của đề án đã được UBND huyện Thọ Xuân và Liên minh HTX tỉnh đánh giá cao. HTX dịch vụ nông nghiệp xã Thọ Trường trở thành HTX điển hình và nhân rộng ra toàn huyện. Được tỉnh lựa chọn là một trong 5 mô hình HTX điểm toàn tỉnh... Đây chỉ là một trong nhiều thành tích đáng nể khi trên cương vị là Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thọ Trường, đồng chí Trịnh Bá Lập đã đạt được. Đồng chí Trịnh Bá Lập, bộc bạch: Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Một tấm gương sống hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, cá nhân tôi luôn ý thức phải gương mẫu, trách nhiệm về nhiệm vụ, chức trách của mình trên cương vị công tác; lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với vai trò là phó bí thư đảng ủy, người đứng đầu cơ quan UBND xã, tôi luôn trăn trở, lắng nghe và tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân, bàn bạc với tập thể để có những giải pháp kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của địa phương.

Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Trịnh Bá Hiền, Phó Chủ tịch UBND xã Thọ Trường cho biết: Từ việc bám sát thực hiện Chỉ thị 05, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), hàng năm đảng ủy xã đã xây dựng các chương trình hành động sát với tình hình thực tiễn ở địa phương để thực hiện. Qua kết quả đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết ở địa phương đã nêu bật được những ưu điểm. Cán bộ, đảng viên đều có lập trường chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị hay biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”... Song song với đó, đảng bộ xã tiếp tục quan tâm hoàn thiện các quy chế làm việc, phân công trách nhiệm đảm bảo phù hợp với từng chức danh. Đảng ủy xã đã ban hành quy chế hoạt động trong cơ quan Đảng, chính quyền, trong đó quy định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân và vai trò người đứng đầu; phân định nhiệm vụ nào phải bàn bạc xin ý kiến tập thể, nhiệm vụ nào thuộc thẩm quyền cá nhân người đứng đầu...

... Và gương mẫu đi đầu

Đối với đông đảo quần chúng nhân dân, nêu gương không phải là những điều quá cao xa, to tát, mà chính là những việc làm cụ thể, thiết thực trong cuộc sống, sinh hoạt, việc làm thường ngày của mỗi cán bộ, đảng viên. Chỉ có những việc làm “người thật, việc thật” bằng kết quả cụ thể mới có thể thuyết phục được quần chúng, đúng với tinh thần “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”...

Về xã Hưng Lộc (Hậu Lộc), hỏi thăm về chị Nguyễn Thị Sâm, giám đốc HTX tiểu thủ công nghiệp Toàn Thắng, dường như ai cũng biết. Bởi chị không chỉ là một điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế mà còn là tấm gương điển hình trong mọi phong trào thi đua của địa phương được các cấp, các ngành đánh giá, ghi nhận. Năm 2012, chị Nguyễn Thị Sâm thành lập HTX tiểu thủ công nghiệp Toàn Thắng. Khởi điểm ban đầu HTX mới chỉ có 32 máy may với 32 công nhân chính và 12 công nhân phụ, thu nhập bước đầu chỉ 1.000.000-3.000.000 đồng/người/tháng. Bước đầu đi vào hoạt động, HTX gặp không ít khó khăn, nhưng bằng sự quyết tâm, nỗ lực, tự tìm tòi, học hỏi để tìm kiếm thị trường, hiện tại HTX tiểu thủ công nghiệp Toàn Thắng đã có sự phát triển ổn định. Hiện HTX có 123 máy với 123 công nhân chính và 26 công nhân phụ. Mức lương bình quân đạt từ 2.500.000 – 5.500.000 đồng/người/tháng. Không chỉ là một gương điển hình về làm kinh tế giỏi, với vai trò là một đảng viên, cũng là hội viên hội phụ nữ xã, chị Sâm luôn chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ giúp đỡ một số hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn cùng phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống; đồng thời tạo việc làm cho các đối tượng câm, điếc, thiểu năng giúp các em hòa nhập tốt với cộng đồng.

Với vai trò là bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Trung Yên, xã Trường Sơn (Nông Cống), đồng chí Đậu Xuân Văn luôn năng nổ, nhiệt tình làm tốt công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình hành động của cấp trên giao phó; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Trong công việc, bản thân đồng chí luôn gương mẫu đi đầu thực hiện mọi nhiệm vụ. Đơn cử như thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trong thôn. Để hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, sau khi họp bàn trong chi bộ, lấy ý kiến nhân dân, chi bộ đã ra nghị quyết triển khai thực hiện với phương châm đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Những việc khó, đảng viên tiên phong, gương mẫu làm trước để nhân dân làm theo. Với vai trò là người đầu tàu, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Đậu Xuân Văn đã vận động gia đình, anh, chị, em họ hàng tích cực phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa những loại cây con có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, đồng thời tích cực tham gia đóng góp ngày công, kinh phí để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Năm 2013, với vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, sự tự giác đóng góp của nhân dân và nguồn tài trợ của các nhà hảo tâm, thôn Trung Yên đã bê tông hóa các tuyến đường giao thông nông thôn, xây mới nhà văn hóa, khu thể thao... Hiện toàn thôn có 112 hộ, thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng/năm, thôn đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm: Muốn hướng dẫn nhân dân mình phải làm mực thước. Vận dụng linh hoạt, sáng tạo phương thức giáo dục của Người, trong giai đoạn hiện nay, tư tưởng đó vẫn còn nguyên giá trị và càng trở nên cần thiết khi toàn Đảng, toàn dân ta đang ra sức thi đua, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bài và ảnh: Lê Phượng


Bài Và Ảnh: Lê Phượng


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]