(Baothanhhoa.vn) - Xuân Kỷ Hợi 2019 đã về trên khắp mọi miền đất  nước. Dưới nắng mới xốn sang, trong sắc xuân phơi phới, lòng người lại thêm rạo rực niềm tin và khát vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Sức lan tỏa từ các phong trào thi đua yêu nước

Xuân Kỷ Hợi 2019 đã về trên khắp mọi miền đất nước. Dưới nắng mới xốn sang, trong sắc xuân phơi phới, lòng người lại thêm rạo rực niềm tin và khát vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn.

Sức lan tỏa từ các phong trào thi đua yêu nước

Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, nhân dân xã Thành Vân (Thạch Thành) tích cực lao động sản xuất, xóa đói, giảm nghèo.

Cùng với xuân của đất trời đang hiển hiện, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây 70 năm “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất” đang lan tỏa mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thanh Hóa tích cực hưởng ứng, tạo động lực to lớn góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Xuất hiện nhiều phong trào thi đua

Thấm nhuần lời dạy của Bác, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực hưởng ứng, đẩy mạnh và thực hiện sáng tạo, hiệu quả các phong trào thi đua. Đặc biệt, các phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng ở các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương và toàn thể nhân dân trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Nổi bật là các phong trào thi đua: “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Công dân, gia đình, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu”, “Thực hành tiết kiệm chống lãng phí”, “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Dân vận khéo”, “Cải cách thủ tục hành chính”, “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành”, “Đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”... Từ các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, nhiều tấm gương điển hình tiên tiến xuất hiện ở hầu hết các lĩnh vực, đi đầu, lôi cuốn mạnh mẽ các tầng lớp nhân dân tham gia.

Bên cạnh đó, phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” đã thu hút được sự hưởng ứng tích cực của toàn xã hội, làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trong tỉnh. Qua phong trào, hàng trăm tỷ đồng, đất đai, ngày công lao động... đã được người dân đóng góp để xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi, tạo luồng sinh khí mới cho các vùng quê. Hiện toàn tỉnh đã có 2 huyện, 284 xã, 567 thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân mỗi xã đạt 16 tiêu chí, cao hơn bình quân chung của cả nước. Đặc biệt việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ... và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Qua đó, đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp. Năm 2018, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 15,16%, là mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay. Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 23.500 tỷ đồng, vượt dự toán Trung ương giao trên 1.600 tỷ đồng, gấp gần 1,8 lần năm 2017.

Chú trọng nhân rộng điển hình tiên tiến

Để kịp thời cổ vũ, nhân rộng các phong trào thi đua, cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể, cơ quan, đơn vị đã chú trọng việc phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến, tuyên truyền rộng rãi gương người tốt, việc tốt, xây dựng mô hình hay, cách làm giỏi, suy tôn, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phong trào thi đua ngày càng phát triển sâu rộng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 09-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới. Ban hành quy chế thi đua, khen thưởng và nhiều cơ chế, chính sách khen thưởng, từ đó đã động viên, khuyến khích, tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổi trong mọi tầng lớp nhân dân như: Chính sách khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực và thế giới; tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu; chính sách khen thưởng cho hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; tặng danh hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa” cho những cá nhân có cống hiến to lớn cho sự phát triển của tỉnh nhà...

Các cấp, các ngành, địa phương thường xuyên tổ chức hội nghị tuyên dương khen thưởng những điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua: Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Công dân, gia đình, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu”...; tổ chức tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phối hợp với cơ quan truyền thông giới thiệu các điển hình tiên tiến...

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành đã chú trọng khen thưởng cho cá nhân là người trực tiếp lao động, sản xuất, người dân, hộ gia đình có nhiều đóng góp trong xây dựng nông thôn mới, những gương điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt qua các phong trào thi đua. Đây là biện pháp hữu hiệu nhất nhằm nâng cao tinh thần tự giác của từng tập thể, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ, góp phần làm chuyển biến tích cực về nhận thức, tinh thần trách nhiệm trong tham gia phong trào thi đua và công tác khen thưởng của tỉnh trong thời gian qua.

Năm 2018, ở cấp Nhà nước, toàn tỉnh đã có 14 đơn vị được nhận Cờ thi đua của Chính phủ, 32 tập thể, cá nhân được tặng Huân chương Lao động, 92 tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 1 cá nhân là Chiến sĩ Thi đua toàn quốc, 72 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương. Đối với cấp tỉnh, đã có 197 đơn vị được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh, 115 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua, 526 tập thể lao động xuất sắc, 4.448 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, 10 doanh nhân được trao tặng Cúp “Doanh nhân tiêu biểu xứ Thanh”...

Tiếp tục hưởng ứng Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà đã và đang ra sức tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp cơ cấu lại nền kinh tế, tạo bước phát triển mới cho 5 trụ cột tăng trưởng, gắn với đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đổi mới, sáng tạo và đẩy mạnh khởi nghiệp nhằm tận dụng cơ hội phát triển của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh phát triển; tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, huy động tối đa nguồn vốn cho đầu tư phát triển, phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt tốc độ cao; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội; tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội...

Tin rằng, với tinh thần đoàn kết, nỗ lực, từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh sẽ phát huy tối đa tinh thần, trách nhiệm tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chung tay, góp sức đưa tỉnh Thanh Hóa bứt phá đi lên nhanh hơn, mạnh mẽ hơn.

Bài và ảnh: Phan Nga


Bài Và Ảnh: Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]