(Baothanhhoa.vn) - Sau hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc học và làm theo Bác đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, từ đó đã xuất hiện nhiều cách làm hay, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị, thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Hoằng Hóa ngày một phát triển.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Học tập và làm theo Bác - những việc làm thiết thực ở huyện Hoằng Hóa

Sau hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc học và làm theo Bác đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, từ đó đã xuất hiện nhiều cách làm hay, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị, thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Hoằng Hóa ngày một phát triển.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Đằng Trung, xã Hoằng Đạo trồng hoa ven đường, giữ gìn cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

“Nói đi đôi với làm”

Được sự giới thiệu của Huyện ủy Hoằng Hóa, chúng tôi về xã Hoằng Đạo - xã “được mùa” khen thưởng trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, bởi ít có xã nào trên địa bàn huyện có cả cá nhân, thôn, xã được huyện khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa.

Đồng chí Mai Văn Linh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoằng Đạo - là một trong 13 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được huyện khen thưởng, trao đổi với chúng tôi về những kết quả sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn xã. Đồng chí cho biết: Từ khi thực hiện Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII), đến nay việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn xã. Thực tiễn cho thấy tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã trở nên gần gũi với mỗi cán bộ, công chức xã thông qua tác phong, lề lối làm việc, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân. Đối với mỗi cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên cơ sở luôn nêu cao ý thức tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua của địa phương, góp phần đưa xã về đích nông thôn mới sớm 3 năm.

Đồng chí Mai Văn Linh cùng chúng tôi xuống thôn Đằng Trung - địa danh của Di tích cách mạng Cồn Mã Nhón, nơi mở đầu cho khởi nghĩa giành chính quyền của huyện Hoằng Hóa (tháng 7-1945) và cũng là thôn điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Đức Cảnh, Bí thư Chi bộ thôn Đằng Trung, tự hào: Các nhà báo đi nhiều, nhưng có thấy nơi nào đẹp như thôn chúng tôi không, nhà nhà trồng hoa, người người trồng hoa. Đường đi qua nhà nào thì nhà ấy tự nguyện trồng hoa. Vì vậy, từ ngõ nhỏ cho đến đường lớn hoa mười giờ đều nở rực rỡ. Đó là thành quả của quá trình xây dựng nông thôn mới, mà đặc biệt là nêu gương của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo Bác. Để có sự lan tỏa trên, đảng viên trong chi bộ đã đầu tàu, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, thực hiện phương châm “nói đi đôi với làm”, “làm tốt nhiều hơn nói”. Đơn cử như việc trồng hoa ven đường, lúc đầu chỉ là một đến hai đảng viên trồng, sau đấy bà con nhân dân thấy đẹp, đã tự nguyện nhổ cỏ, cuốc đất, xây luống, trồng hoa... Đến nay, bà con nhân dân trong thôn coi việc chăm sóc hoa ở ngoài đường như công việc của nhà mình hằng ngày vậy.

“Học” và “làm theo” Bác để đẩy lùi suy thoái

Việc “học” và “làm theo” Bác, “nói đi đôi với làm” không chỉ riêng cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Hoằng Đạo mà sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trên địa bàn huyện Hoằng Hóa đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn... Đặc biệt, mức độ chuyển biến về trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác, trách nhiệm đối với công việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên ngày càng rõ nét. Đồng chí Nguyễn Đình Tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hoằng Hóa, cho biết: Để Chỉ thị 05 đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả, ban thường vụ huyện ủy đã triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy để chỉ đạo các tổ chức đảng, các địa phương, đơn vị trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn việc thực hiện với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, lề lối làm việc. Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị xác định rõ nội dung trọng tâm, khâu đột phá sát với tình hình thực tiễn của mình để tổ chức triển khai thực hiện. Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hằng tháng tại các chi bộ, sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị, đoàn thể quần chúng gắn với nhiệm vụ chính trị được giao. Từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch tu dưỡng cá nhân làm căn cứ để bình xét, đánh giá cán bộ, đảng viên cuối năm... Trên cơ sở đó, các địa phương, đơn vị đã tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, như: Quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới... để triển khai thực hiện, đồng thời chú trọng đổi mới phong cách tác phong làm việc gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng, đẩy lùi suy thoái, nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm; xây dựng tinh thần đoàn kết trong Đảng, trong dân; kịp thời ngăn chặn, giải quyết những vấn đề liên quan đến chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Có thể nói, qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, động viên các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Hoằng Hóa khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao; giá trị công nghiệp tăng nhanh, dịch vụ thương mại phát triển đa dạng, đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân; nổi bật trong nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết là huyện đã tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giải phóng mặt bằng mở rộng hệ thống giao thông; điều chỉnh, mở rộng quy hoạch các đô thị; xây dựng nông thôn mới... Dự kiến hết năm 2018, toàn huyện sẽ có 40 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bằng 95% tổng số xã trên địa bàn... Các hoạt động văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực; giáo dục và đào tạo luôn giữ vững vị trí tốp đầu của tỉnh. Quốc phòng, quân sự được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao, bộ mặt nông thôn ở các địa phương ngày càng khởi sắc.

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi cá nhân cũng như tổ chức cơ sở đảng, do vậy thời gian tới, Huyện ủy Hoằng Hóa tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu; phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05; kịp thời biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu, những điển hình tiên tiến. Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hay, những cách làm sáng tạo để tạo sự lan tỏa ngày càng sâu rộng trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần xây dựng quê hương phát triển bền vững.


Bài và ảnh: Tô Dung


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]