(Baothanhhoa.vn) - Trong những năm qua, với chủ trương đúng đắn, cách làm sáng tạo, việc học và làm theo Bác theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị đã có tác động tích cực, hiệu quả đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Thành Tâm (Thạch Thành).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đảng bộ xã Thành Tâm học tập và làm theo Bác

Trong những năm qua, với chủ trương đúng đắn, cách làm sáng tạo, việc học và làm theo Bác theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị đã có tác động tích cực, hiệu quả đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Thành Tâm (Thạch Thành).

Đây chính là tiền đề quan trọng để Đảng bộ Thành Tâm tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Để việc học và làm theo Bác được lan tỏa rộng rãi trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, đảng bộ xã thường xuyên duy trì, triển khai nền nếp việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chuyên đề hàng năm. Đồng thời tập trung đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phù hợp với thực tế của địa phương. Trên cơ sở đó tập trung phát động thi đua tới các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Việc học tập và làm theo đều được cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể xã, các thôn cụ thể hóa thành chương trình hành động, phong trào thi đua cụ thể, gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức, địa phương mình, được thực hiện lồng ghép trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nông thôn mới, xây dựng làng, xã, gia đình văn hóa, bằng các việc làm cụ thể, dễ học, dễ làm. Điển hình là phong trào xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, thực hành tiết kiệm theo lời Bác, xây dựng gia đình hạnh phúc ở hội phụ nữ; “cựu chiến binh gương mẫu”, phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền ở hội cựu chiến binh; sản xuất, kinh doanh giỏi của hội nông dân; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”,” xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của MTTQ xã và các tổ chức thành viên.

Việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 còn được xã Thành Tâm thực hiện lồng ghép, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đón Đảng, nhất là việc khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, yếu kém. Đảng bộ xã đã chú trọng đến việc phân công, giao nhiệm vụ, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, gắn với kiểm điểm trách nhiệm, bình xét, phân loại cuối năm của các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên. Đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu các tổ chức cơ sở đảng, các cấp, các ngành trong thực thi công vụ và nhiệm vụ được giao. Đảng ủy xã cũng thường xuyên tổ chức kiểm điểm và có các giải pháp cụ thể để khắc phục những hạn chế, tồn tại theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4. Đặc biệt là việc tập trung giải quyết và khắc phục những tồn tại, bức xúc liên quan đến chính sách cán bộ, kinh tế, tài chính, đất đai, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát đầu tư tại cộng đồng, vai trò, trách nhiệm của các tổ chức cơ sở đảng, các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao... Do đó, nhiều vấn đề dư luận bức xúc đã được giải quyết ngay từ cơ sở. Tinh thần trách nhiệm trước công việc, thái độ của cán bộ, công chức khi làm việc, tiếp xúc với nhân dân được nâng cao hơn. Niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền ngày càng được củng cố và nâng cao.

Đồng chí Bùi Văn Phương, bí thư đảng ủy xã, cho biết: Thực hiện Chỉ thị 03, nay là Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đa số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn xã đã có nhận thức sâu sắc về tư tưởng và tấm gương đạo đức của Bác; từ đó có ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức, tinh thần trách nhiệm, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị. Nhờ chủ động thực hiện các giải pháp tích cực đó, đến nay những tồn tại về cơ bản đã được xã Thành Tâm tập trung khắc phục, sửa chữa xong. Năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng, chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn. Đây cũng chính là nhân tố tích cực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thành Tâm phát động và tổ chức thực hiện có hiệu quả việc “Học và làm theo” gương Bác, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng trên địa bàn, là điểm nhấn và động lực để Đảng bộ, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Thành Tâm phấn đấu, vươn lên, đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực.


Phan Nga


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]