• Đồng thuận trong xây dựng nông thôn mới
  20:26 03/01/2019

  (Baothanhhoa.vn) - Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (gọi tắt là tam nông) đã xác định: Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp phát triển kinh tế và bảo vệ Tổ quốc... và nông dân đóng vai trò là chủ thể của quá...

 • 50% số xã của Thanh Hóa đã đạt chuẩn nông thôn mới
  21:20 31/12/2018

  (Baothanhhoa.vn) - Những ngày cuối năm 2018, cán bộ tại tất cả các bộ phận của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới (VPĐP XDNTM) tỉnh Thanh Hóa đều tất bật. Hàng trăm đầu việc dồn về, nhất là công tác chuẩn bị hồ sơ, các thủ tục liên quan cho thẩm...

 • Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thương mại trong xây dựng nông thôn mới
  20:27 28/12/2018

  (Baothanhhoa.vn) - Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn là tiêu chí số 7 trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Đây được xem là “tiêu chí mềm” trong 19 tiêu chí NTM vì nhiều xã được “đặc cách” không phải xây dựng chợ nông thôn. Tuy nhiên, đối với nhiều...

 • Thọ Xuân: 4 xã cuối cùng được thẩm định đạt chuẩn nông thôn mới
  15:36 27/12/2018

  (Baothanhhoa.vn) - Theo đánh giá của Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) tỉnh, 4 xã Thọ Thắng, Xuân Phú, Quảng Phú, Xuân Thiên (Thọ Xuân) đều đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới.

 • Thẩm định đạt chuẩn Nông thôn mới cho 3 xã của huyện Nga Sơn
  14:50 26/12/2018

  (Baothanhhoa.vn) - Ngày 26 - 12, Đoàn Thẩm định công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) tỉnh đã tổ chức thẩm định, xét công nhận đạt chuẩn NTM năm 2018 cho 3 xã: Nga Thắng, Nga Nhân và Nga Thiện (Nga Sơn).

 • Công nhận 24 xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2018 trên địa bàn tỉnh
  10:43 26/12/2018

  (Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 5225/QĐ-UBND về việc công nhận 24 xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2018 (đợt 3) cho các xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

 • Thẩm định cho 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
  11:40 25/12/2018

  (Baothanhhoa.vn) - Trong 2 ngày 24 và 25-12, Đoàn thẩm định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) tỉnh đã tổ chức thẩm định xét, công nhận đạt chuẩn NTM năm 2018 cho 5 xã, gồm: Hưng Lộc, Mỹ Lộc (Hậu Lộc); Hà Tân (Hà Trung); Dân Lý và Thọ Thế (Triệu Sơn).

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Tắt [X]