(Baothanhhoa.vn) - Sở Xây dựng thông báo kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, dự án Khu dân cư An Lộc, phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thông báo lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư An Lộc, phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa

Sở Xây dựng thông báo kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, dự án Khu dân cư An Lộc, phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa.

Thông báo lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư An Lộc, phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa

Ảnh minh họa.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 6981/UBND-THKH ngày 18-6-2018 về việc tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động đấu thầu các dự án có sử dụng đất, dự án PPP và đấu giá tài sản. Trên cơ sở hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3232/SKHĐT-TĐ ngày 28-6-2018 về việc đăng tải thông tin về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án đầu tư theo hình thức PPP lên Cổng thông tin điện tử của tinh Thanh Hóa và Báo Thanh Hóa.

Sở Xây dựng thông báo kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, dự án Khu dân cư An Lộc, phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa. Nội dung như sau:

Tên dự án: Khu dân cư An Lộc, phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa, Loại dự án: Dự án đầu tư có sử dụng đất. Bên mời thầu: Sở Xây dựng Thanh Hóa. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu rộng rãi quốc tế. Phương thức lựa chọn nhà đầu tư: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ,

Tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng): 125.939 triệu đồng,

Thời gian thực hiện hợp đồng: Không quá 2 năm (kể từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực đến thời điểm các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng). Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư: Dự kiến quý I/2019

Quyết định phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư: Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 15-1-2019, Quyết định số 2066/QĐ-UBND ngày 3-6-2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, dự án Khu dân cư An Lộc, phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa.

LP


LP


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]