(Baothanhhoa.vn) - Trong bất kỳ giai đoạn phát triển nào, công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) đều được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để tập trung các nguồn lực tổ chức triển khai thực hiện.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Sở Tư pháp Thanh Hóa: Đổi mới về hình thức, nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021

Trong bất kỳ giai đoạn phát triển nào, công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) đều được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để tập trung các nguồn lực tổ chức triển khai thực hiện.

Sở Tư pháp phối hợp với UBND huyện Nông Cống tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật cho thanh niên.

Nhằm đẩy mạnh hoạt động PBGDPL góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng, tuân thủ, chấp hành pháp luật, nhất là các văn bản pháp luật mới ban hành, Sở Tư pháp Thanh Hoá chủ động đa dạng hoá các hình thức TTPBGDPL, gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển của địa phương; lồng ghép phổ biến nội dung pháp luật với việc thực hiện các phong trào vận động quần chúng do các cấp chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội phát động.

Với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL tỉnh, Sở Tư pháp đã tham mưu giúp UBND tỉnh định hướng đúng đắn về nội dung PBGDPL; rà soát, củng cố Hội đồng phối hợp PBGDPL theo tinh thần của Quyết định 42/2017/QĐ-TTg ngày 20-9-2017 về sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định 27/2013/QĐ-TTg; xây dựng, ban hành Quyết định về triển khai Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021; triển khai các Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” đến năm 2021; Đề án “Tăng cường PBGDPL công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp cho Thanh thiếu niên” đến năm 2020. Đồng thời tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn kiện toàn nguồn nhân lực phổ biến, giáo dục pháp luật theo Thông tư số 10/2016/TT-BTP về báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật (toàn tỉnh có 582 báo cáo viên cấp tỉnh, tuyên truyền viên pháp luật xã có 5.275 người và gần 33.000 hòa giải viên ở cơ sở). Cùng với việc tăng cường chỉ đạo, định hướng về công tác PBGDPL, Sở Tư pháp đã làm tốt công tác phân loại đối tượng, địa bàn; lựa chọn nội dung tuyên truyền và các hình thức tuyên truyền phù hợp với thực tiễn tạo đột phá trong PBGDPL. Cụ thể: Sở Tư pháp đã kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai phổ biến nội dung cơ bản, những điểm mới, sửa đổi, bổ sung của Luật, Nghị quyết do Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành cho cán bộ chủ chốt các ngành, các cấp. Đồng thời quan tâm triển khai tuyên truyền quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức trong các lĩnh vực dân sự, hình sự, hành chính, hôn nhân và gia đình, an toàn giao thông; bình đẳng giới, đất đai, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, phòng chống ma túy, tội phạm... bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, từ đó triển khai xây dựng và thực hiện các mô hình tuyên truyền phù hợp như: Ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật qua sóng phát thanh và truyền hình; phổ biến pháp luật qua hệ thống loa cơ sở; tăng cường tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật qua việc trang bị, cấp phát tài liệu ngắn gọn xuống đến tận thôn, bản, khu phố... làm cho pháp luật gần gũi hơn với cuộc sống, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa công tác PBGDPL với giáo dục ý thức pháp luật, định hướng hành vi xử sự pháp luật cho cán bộ và nhân dân, giúp các cơ quan quản lý Nhà nước và chính quyền các cấp quản lý, điều hành xã hội tốt hơn; giữ gìn an ninh, trật tự và thúc đẩy kinh tế, chính trị - xã hội phát triển.

Để tạo dấu ấn trong hoạt động PBGPDL, Sở Tư pháp đã tập trung nguồn lực triển khai các chương trình, kế hoạch như: Đề án Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp cho thanh thiếu niên; tăng cường công tác PBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật; công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị...với nội dung tuyên truyền có trọng tâm, phù hợp thực tiễn; hình thức tuyên truyền đa ngày càng được đổi mới theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân ở cơ sở, kể cả người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận, tìm hiểu các quy định của pháp luật.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác PBGDPL vẫn còn có những tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Hình thức tuyên truyền đa dạng nhưng quá trình tổ chức triển khai chưa đồng bộ; lực lượng làm công tác PBGDPL hiện vẫn chưa thực sự phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong việc làm đầu mối để chuyển tải pháp luật đến với người dân kinh phí, cơ sở vật chất, nguồn lực phục vụ cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật còn hạn chế, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền vẫn chưa được triển khai trên diện rộng...

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác PBGDPL tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, đổi mới hình thức và nâng cao chất lượng phổ biến giáo dục pháp luật, thời gian tới, Sở Tư pháp sẽ tiếp tục chủ động, tăng cường phối hợp cùng các cấp, các ngành tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tham mưu, tổ chức triển khai đồng bộ, có chất lượng công tác PBGDPL với các nhiệm vụ trọng tâm là tham mưu giúp cấp uỷ, chính quyền ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để các cấp, các ngành tập trung triển khai có trọng tâm, trọng điểm, phục vụ tốt cho các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL; tăng cường vai trò cơ quan thường trực hội đồng phối hợp PBGDPL trong hoạt động tham mưu tư vấn, phối hợp công tác PBGDPL giữa các cơ quan, đơn vị nhằm phát huy thế mạnh của mỗi ngành, tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác PBGDPL. Quan tâm củng cố, kiện toàn và thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác PBGDPL, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ nòng cốt ở cơ sở để lực lượng này thực sự phát huy vai trò là cầu nối chuyển tải pháp luật đến với các tầng lớp nhân dân. Triển khai có hiệu lực, hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án PBGDPL trong đó tập trung phân nhóm đối tượng, xác định nội dung tập trung tuyên truyền theo lộ trình cụ thể tạo điều kiện thuận lợi cho người dân ở cơ sở tiếp cận, tìm hiểu các quy định của pháp luật. Ứng dụng công nghệ công tin trong công tác PBGDPL; thường xuyên tổ chức kiểm tra và tự kiểm tra để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đồng thời phát hiện, nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác tuyên truyền pháp luật góp phần tăng cường hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật, đưa nhanh pháp luật đến với nhân dân.


Trần Vân (Sở Tư pháp Thanh Hóa)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]