(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua, các cấp hội luật gia trong tỉnh đã khẳng định được vai trò, vị trí của mình thông qua nhiều hoạt động xây dựng, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); tư vấn, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại, hòa giải ở cơ sở, giám sát việc thực hiện pháp luật ở địa phương...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nâng cao hiệu quả hoạt động của hội luật gia các cấp trên địa bàn tỉnh

Những năm qua, các cấp hội luật gia trong tỉnh đã khẳng định được vai trò, vị trí của mình thông qua nhiều hoạt động xây dựng, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); tư vấn, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại, hòa giải ở cơ sở, giám sát việc thực hiện pháp luật ở địa phương...

Nâng cao hiệu quả hoạt động của hội luật gia các cấp trên địa bàn tỉnh

Trung tâm Tư vấn pháp luật Hội Luật gia tỉnh giới thiệu các văn bản pháp luật về hôn nhân và gia đình tại huyện Thọ Xuân. Ảnh: Hà Sĩ Thắng

Trong công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, năm 2019, các tổ chức hội và hội viên trong tỉnh đã tham gia phản biện, đóng góp ý kiến vào 183 dự thảo văn bản pháp luật của Trung ương, văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh và các đề án, dự án của ngành, địa phương.

Trong công tác PBGDPL, bằng hình thức trực tiếp hay gián tiếp, Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa đã góp sức vào việc nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng pháp luật, áp dụng đúng pháp luật của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Hằng năm, hội đều ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, như: Tổ chức và tham gia tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu các văn bản pháp luật mới ban hành, nhất là các văn bản pháp luật quan trọng, liên quan đến nhiều đối tượng trong xã hội; tuyên truyền thông qua công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Phối hợp tuyên truyền pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng; tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho các phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng tại các trại giam đóng trên địa bàn tỉnh vào các dịp đặc xá, giảm án tha tù trước thời hạn...

Tỉnh hội đã tổ chức phổ biến, giới thiệu Bộ luật Dân sự và Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho 189 đại biểu là thành viên Hội đồng PBGDPL huyện và cán bộ chủ chốt xã, thị trấn huyện Quảng Xương; phối hợp với huyện Thọ Xuân tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật về hôn nhân - gia đình cho 164 báo cáo viên, chủ tịch hội phụ nữ, bí thư đoàn thanh niên và công chức văn hóa - xã hội xã, thị trấn của huyện Thọ Xuân; tham gia với Trung tâm Tư vấn pháp luật cho người chưa thành niên của Hội Luật gia Việt Nam tổ chức tư vấn pháp luật liên quan đến quyền lợi của phụ nữ và trẻ em cho hơn 100 phụ nữ, trẻ em xã miền núi Bát Mọt, huyện Thường Xuân.

Tại các địa phương, hội luật gia các huyện, thành phố trực tiếp chủ trì tổ chức và tham gia tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền, PBGDPL. Chỉ tính riêng trong năm 2019, các cấp hội luật gia đã tổ chức và tham gia tổ chức 490 hội nghị phổ biến các luật mới ban hành cho 53.800 lượt người. Các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL của các cấp hội đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân, giúp người dân hiểu rõ hơn quyền, nghĩa vụ của mình, ngăn ngừa, hạn chế các hành vi vi phạm, tham gia thiết thực và có hiệu quả hơn vào công tác đảm bảo an ninh trật tự địa phương.

Thực hiện Đề án xã hội hóa công tác PBGDPL và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Hội Luật gia tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung của đề án đạt kết quả cao. Trung tâm Tư vấn pháp luật của Tỉnh hội đã tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý 540 vụ việc, trong đó chủ yếu là tư vấn, trợ giúp miễn phí cho các đối tượng chính sách, người nghèo; tham gia tố tụng, bảo vệ quyền lợi cho đương sự tại phiên tòa 35 vụ việc, đại diện ngoài tố tụng 43 vụ việc.

Các hoạt động tư vấn giải quyết khiếu nại, hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong nội bộ nhân dân được các luật gia cấp huyện và cơ sở thực hiện. Hội viên các cấp hội đã tham gia hòa giải thành 2.900 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong nội bộ nhân dân, góp phần giữ gìn đoàn kết trong cộng đồng dân cư, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Ngoài ra, hội còn tham gia tích cực, hiệu quả các hoạt động phản biện xã hội, giám sát việc thực hiện pháp luật ở địa phương.

Theo đồng chí Vũ Duy Hòa, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa: Những năm gần đây, Hội Luật gia tỉnh đã thu hút, tập hợp được ngày càng nhiều luật gia có phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp đã và đang làm công tác pháp luật trên địa bàn tỉnh gia nhập tổ chức hội. Tổng số hội viên hiện có là 1.950 người, sinh hoạt tại 21 hội luật gia huyện, thành phố và 12 chi hội luật gia trực thuộc ở các cơ quan cấp tỉnh.

Để phát huy vai trò và hiệu quả của hội luật gia các cấp trên địa bàn tỉnh, thời gian tới, Hội Luật gia Thanh Hóa tiếp tục phát triển, xây dựng, củng cố tổ chức hội luật gia các cấp trong tỉnh vững mạnh; tích cực đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, hướng về cơ sở, bám sát và phục vụ kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Chủ động tổ chức các hoạt động độc lập của hội; kết hợp hài hòa, linh động, sáng tạo công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị với công tác hội. Hoạt động của các cấp hội phải đa dạng, linh hoạt, bám sát thực tiễn cuộc sống, lựa chọn nội dung hoạt động trọng tâm, trọng điểm. Kịp thời sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, xây dựng, phát hiện, phát triển, nhân rộng các nhân tố điển hình tiên tiến, các cách làm hay, mô hình hoạt động hội hiệu quả. Tránh xu hướng hình thức, hành chính hóa công tác hội. Phát huy trí tuệ, khả năng, sự nhiệt tình, tính năng động, sáng tạo, tự khẳng định mình trong công tác hội của cán bộ, hội viên.

Việt Hương
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]