(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 9-12-2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, Huyện ủy Thạch Thành đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Thạch Thành: Quan tâm nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, nhân dân

Huyện Thạch Thành: Quan tâm nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, nhân dân

Đoàn kiểm tra của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh làm việc với huyện Thạch Thành về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 9-12-2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, Huyện ủy Thạch Thành đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Phó trưởng Phòng Tư pháp huyện Thạch Thành: Để Chỉ thị 32-CT/TW được triển khai sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, được sự đồng ý của Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện Thạch Thành đã tổ chức hội nghị quán triệt chỉ thị và một số văn bản pháp luật mới được ban hành đến 248 cán bộ chủ chốt của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể cấp huyện; bí thư, chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn; trưởng công an và các chức danh tư pháp, thống kê, địa chính, chính sách xã hội của các xã, thị trấn. Đồng thời, UBND huyện cũng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn xây dựng cơ chế phối hợp trong việc thực hiện PBGDPL, xây dựng kế hoạch PBGDPL trong từng tháng, từng quý, 6 tháng và một năm ở đơn vị cho phù hợp với tình hình thực tế và từng đối tượng tuyên truyền.

Từ công tác chỉ đạo của huyện, 100% các cơ quan, đơn vị và đoàn thể cấp huyện đã quán triệt và tổ chức thực hiện kịp thời Chỉ thị 32, trong đó Ủy ban MTTQ, UBND huyện, hội cựu chiến binh, hội nông dân, hội liên hiệp phụ nữ, liên đoàn lao động, đoàn thanh niên, công an, ban chỉ huy quân sự, phòng giáo dục và đào tạo huyện... đã tổ chức các hội nghị triển khai, tập huấn các luật, nghị định của Chính phủ đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng chống ma túy, Luật Cư trú, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Hộ tịch, Luật Quốc phòng, Luật Phòng, chống tham nhũng... thông qua các hội nghị, hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, qua việc trợ giúp pháp lý lưu động, hoạt động hòa giải ở cơ sở, các cuộc họp giao ban của cơ quan, đơn vị, các buổi họp thôn, buổi sinh hoạt ngoại khóa của học sinh, công tác tiếp công dân, thanh tra, kiểm tra, các buổi sinh hoạt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, treo băng zôn, áp phích, pa nô, khẩu hiệu, khai thác tủ sách pháp luật... tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện.

Kết quả, qua 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW, toàn huyện đã tổ chức được 745 hội nghị tuyên truyền, PBGDPL với 39.435 lượt người tham gia; thông qua hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở 1.239 cuộc cho khoảng 1.061.880 lượt người nghe; treo 525 băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền trên các tuyến đường, cổng cơ quan, công sở. Huyện còn tổ chức được 29 cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, trong đó có 1 cuộc tại cấp huyện, 28 cuộc thi ở cấp xã với tổng số tham gia là 3.964 người. Qua cuộc thi đã tuyên truyền về các quy định của Hiến pháp năm 2013 trên hệ thống truyền thanh cấp xã được 105 buổi cho khoảng 246.915 lượt người nghe; lồng ghép tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể, tại cuộc họp giao ban, họp khu dân cư cho 56.325 lượt người nghe; tổ chức 28 hội nghị cho 3.360 người nghe. Cuộc thi được triển khai tương đối đồng bộ, đúng tiến độ theo kế hoạch của tỉnh, huyện và các văn bản hướng dẫn của cơ quan cấp trên.

Ngoài ra, trong 2 năm 2003, 2004 UBND huyện Thạch Thành đã phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh tổ chức được nhiều đợt trợ giúp pháp lý miễn phí tại các xã vùng cao cho đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, có hàng nghìn người được nghe phổ biến về chính sách pháp luật; thụ lý tiếp nhận hồ sơ trợ giúp pháp luật miễn phí cho hàng trăm đối tượng; phát miễn phí hàng nghìn tờ gấp có các nội dung hỏi, đáp về pháp luật khác nhau. Trong đợt bầu cử đại biểu HĐND 3 cấp, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tuyên truyền kịp thời Luật Bầu cử đại biểu HĐND, Luật Tổ chức HĐND và UBND, các văn bản hướng dẫn khác của Trung ương, tỉnh, huyện cho 100% cử tri trong toàn huyện.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL, huyện Thạch Thành quan tâm củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện; xây dựng đội ngũ thực hiện công tác PBGDPL các cấp đảm bảo về số lượng, chất lượng. Hiện, hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện có 26 đồng chí là trưởng các ngành, các phòng của UBND huyện; 17 báo cáo viên pháp luật cấp huyện, 277 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, 1.679 hòa giải viên ở cơ sở. Nhìn chung, đội ngũ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL của huyện luôn phát huy trình độ, năng lực trong công tác tuyên truyền, PBGDPL; đồng thời luôn cập nhật kiến thức, các văn bản pháp luật và trang bị kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL trước cán bộ và nhân dân. Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện cũng đã tham mưu cho UBND huyện phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ, pháp luật cho cán bộ, công chức xã, tuyên truyền viên pháp luật, đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở và cán bộ chủ chốt ở cơ sở, với tổng số người tham gia khoảng 322 lượt người.

Có thể nói, sau 15 năm triển khai Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, công tác PBGDPL luôn được các cấp, các ngành trên địa bàn huyện Thạch Thành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; nội dung PBGDPL được đổi mới, bám sát công tác thi hành và bảo vệ pháp luật, với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực; công tác quản lý Nhà nước về PBGDPL được tăng cường. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật; nhu cầu học tập, tìm hiểu pháp luật, ý thức tôn trọng, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật trong cán bộ, công chức, đảng viên và nhân dân ngày càng được nâng cao; hạn chế việc vi phạm pháp luật, hạn chế đơn, thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp; tình hình an ninh – chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được ổn định.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, huyện Thạch Thành tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức PBGDPL phù hợp với đặc điểm, nhu cầu của từng nhóm đối tượng; bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL; tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, huy động sự vào cuộc của tất cả các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL; kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác PBGDPL đáp ứng được yêu cầu công tác PBGDPL trong thời gian tới.

Tô Dung


Tô Dung

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]