(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND về việc thực hiện Chưong trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND về việc thực hiện Chưong trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Ảnh minh họa.

Mục đích nhằm thực hiện nhiệm vụ đánh giá, công nhận, xây dụng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; bảo đảm và tăng cưòng khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân; đồng thời xác định rõ nội dung công việc, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao cho các sờ, ngành, đoàn thể có liên quan, ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong thực hiện đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn (cấp xã) đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg và Quyết định số 619/QĐ-TTg; bám sát các nội dung, nhiệm vụ của Chinh phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp giao về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đề phân công, phôi họp triên khai thực hiện có hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm, phù hợp vói yêu cầu thực tiễn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội cùa địa phương.

Xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn năm 2019; tham gia xây dựng thể chế, chính sách về nông thôn mới có liên quan đến xây dưng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Nghiên cứu một số vấn đề lý luận, thực tiễn về tiếp cận pháp luật; rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản, quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật phù hợp với thực tiễn. Tổ chức tập huấn chuyên sâu về các tiêu chí tiếp cận pháp luật; chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức đánh giá, công nhận, xây dụng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho công chức tư pháp cấp huyện, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã và đội ngũ làm công tác xây dựng nông thôn mới của tỉnh, huyện, xã. Kiểm tra; sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (bằng hình thức phù hợp) gắn với tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; bảo đảm nguồn lực và điều kiện cần thiết (nhân lực, cơ sở vật chất, kinh phí) trong triển khai nhiệm vụ xây dụng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Xem toàn văn Kế hoạch tại đây.

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]