(Baothanhhoa.vn) - Triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (Chương trình XDNTM), Ban chỉ đạo XDNTM huyện Thiệu Hóa, các xã trên địa bàn đã được thành lập và chú trọng công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về thực hiện Chương trình XDNTM đến với nhân dân. Qua đó, đã tạo được sự đồng thuận của nhân dân trong việc tham gia thực hiện.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Thiệu Hóa thực hiện các giải pháp để hoàn thành xây dựng huyện nông thôn mới

Triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (Chương trình XDNTM), Ban chỉ đạo XDNTM huyện Thiệu Hóa, các xã trên địa bàn đã được thành lập và chú trọng công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về thực hiện Chương trình XDNTM đến với nhân dân. Qua đó, đã tạo được sự đồng thuận của nhân dân trong việc tham gia thực hiện.

Huyện Thiệu Hóa thực hiện các giải pháp để hoàn thành xây dựng huyện nông thôn mới

Nhà thi đấu đa năng xã Thiệu Duy mới được đầu tư xây dựng.

Chương trình XDNTM đã trở thành phong trào sâu rộng, có sức lan tỏa, thu hút được sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các thành phần kinh tế và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Thiệu Hóa. Từ năm 2010 đến nay, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành và ban chỉ đạo từ huyện đến cơ sở, sự tham gia của toàn xã hội, nhất là được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, Chương trình XDNTM trên địa bàn huyện Thiệu Hóa đã mang lại hiệu quả thiết thực. Trong đó, cán bộ và nhân dân đã nhận thức sâu sắc XDNTM lấy sức dân là chính, chủ thể của chương trình là người dân, Nhà nước đóng vai trò định hướng hỗ trợ... Bộ mặt nông thôn được đổi mới, văn minh hơn, hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố, sản xuất nông nghiệp được quan tâm đầu tư phát triển mạnh, cây trồng có giá trị kinh tế cao được đưa vào sản xuất và nhân rộng, áp dụng các tiến bộ khoa học, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, giải phóng sức lao động của người dân. Cơ cấu lao động tiếp tục được chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm lao động nông nghiệp, tăng dần lao động lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ thương mại... Hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng được củng cố, vững mạnh, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện luôn được giữ vững và ổn định, dân chủ cơ sở được phát huy... Đến hết tháng 2–2020, tổng huy động nguồn lực hơn 6.366 tỷ đồng từ các nguồn vốn ngân sách Nhà nước, doanh nghiệp, lồng ghép, tín dụng và nhân dân đóng góp để thực hiện XDNTM trên địa bàn. Ngoài ra, nhân dân còn hiến gần 45 ha đất để mở đường, xây dựng các công trình văn hóa, con em xa quê đóng góp tiền của trị giá vài chục tỷ đồng. Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng mới theo hướng đồng bộ, hiện đại, diện mạo làng quê nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp. Các tiêu chí đạt chuẩn NTM tăng nhanh, khi triển khai XDNTM bình quân toàn huyện 5,7 tiêu chí/xã, đến nay đạt 18,56 tiêu chí/xã, tăng 12,56 tiêu chí so với năm 2010, đạt 6/9 tiêu chí huyện NTM và có 19/24 xã đạt chuẩn NTM.

Đồng chí Nguyễn Thế Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa, cho biết: Phát huy kết quả đạt được, huyện Thiệu Hóa tiếp tục xác định, XDNTM là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân. Là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của cả hệ thống chính trị, là cuộc vận động rộng rãi các tầng lớp nhân dân, thu hút các nguồn lực toàn xã hội cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng CNH, HĐH. Phấn đấu năm 2020 Thiệu Hóa được công nhận đạt chuẩn huyện NTM; các xã Thiệu Hợp, Thiệu Nguyên, Thiệu Trung đạt chuẩn NTM nâng cao; 1 sản phẩm được xếp hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh, 3 sản phẩm được xếp hạng sản phẩm OCOP cấp huyện; 2 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Để đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra, huyện Thiệu Hóa tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các cơ chế, chính sách, các chủ trương mới trong XDNTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; đồng thời, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, những điển hình, cách làm hay, cách làm sáng tạo trong XDNTM. Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp; tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, theo hướng công nghệ cao. Tập trung thâm canh lúa, chuyển đổi một số diện tích lúa kém hiệu quả sang trồng cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn, kết hợp nuôi trồng thủy sản... Phát triển cây thức ăn chăn nuôi, mở rộng diện tích nhà màng, nhà lưới theo hướng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tổ chức chăn nuôi an toàn sinh học và công nghiệp; chú trọng phát triển đàn lợn, trâu bò, thủy cầm, gà công nghiệp... Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và các làng nghề truyền thống, như: Đúc đồng Trà Đông xã Thiệu Trung, ươm tơ dệt nhiễu Hồng Đô thị trấn Thiệu Hóa, bánh đa Đắc Châu xã Tân Châu... Nhân rộng sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu, tạo điều kiện để các doanh nghiệp phát triển, kêu gọi đầu tư phát triển du lịch, đầu tư vào các cụm công nghiệp. Lựa chọn một số sản phẩm truyền thống, có lợi thế nằm trong nhóm sản phẩm chủ lực của tỉnh để xây dựng và đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp huyện, cấp tỉnh... Lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn từ các chương trình, dự án, nhất là tập trung nguồn lực từ ngân sách địa phương và từ nguồn nhân dân đóng góp theo hướng tập trung, không dàn trải; đồng thời, phát huy dân chủ, công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Tổ chức rà soát các tiêu chí NTM, tiếp tục duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí, như: Đường giao thông nông thôn; giao thông, thủy lợi nội đồng; xây dựng củng cố thiết chế nhà văn hóa làng... Huyện thu hút đầu tư để xây dựng nhà máy nước sạch; kêu gọi nhân dân chỉnh trang khu dân cư, tu sửa nhà ở; củng cố hệ thống lưới điện, tăng cường cơ sở trường lớp học... và nhân rộng mô hình nhà sạch, vườn mẫu do Hội LHPN huyện phát động. Quan tâm để nâng cao chất lượng hoạt động các làng văn hóa; xây dựng làng văn hóa, giữ gìn truyền thống văn hóa tốt đẹp; xây dựng hình ảnh con người Thiệu Hóa gần gũi, thân thiện. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề và công tác hướng nghiệp, phấn đấu 70-80% người được đào tạo nghề có việc làm thường xuyên, đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động. Bổ sung trang thiết bị, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân.

Bài và ảnh: Xuân Cường
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]