(Baothanhhoa.vn) - Với nhiều cách làm hay, sáng tạo, sát với tình hình thực tế, sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), bộ mặt nông thôn trên địa bàn huyện Cẩm Thủy đã thay đổi rõ rệt, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Cẩm Thủy khởi sắc sau 10 năm xây dựng nông thôn mới

Với nhiều cách làm hay, sáng tạo, sát với tình hình thực tế, sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), bộ mặt nông thôn trên địa bàn huyện Cẩm Thủy đã thay đổi rõ rệt, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên.

Huyện Cẩm Thủy khởi sắc sau 10 năm xây dựng nông thôn mới

Mô hình sản xuất rau an toàn ở xã Cẩm Phong cho thu nhập cao.

Khi bắt tay vào xây dựng NTM, huyện Cẩm Thủy gặp không ít khó khăn. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ, hạ tầng giao thông chưa đảm bảo gây khó khăn trong việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông thôn. Bên cạnh đó, đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn, sản xuất nông nghiệp tuy đã có bước phát triển, nhưng phương thức sản xuất vẫn còn đơn lẻ, manh mún, chủ yếu dựa vào kinh tế hộ, “đầu ra” cho các sản phẩm nông nghiệp khó khăn, lợi nhuận thấp, sức cạnh tranh không cao... Tuy nhiên, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt huyện đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách đầu tư, hỗ trợ để phát triển nông nghiệp, nông thôn, như: Hỗ trợ kinh phí mua xi măng cho các xã, thị trấn làm đường giao thông nông thôn; hỗ trợ khuyến khích các xã đạt chuẩn NTM; hỗ trợ xây dựng công sở, nhà văn hóa xã, trạm y tế; hỗ trợ phát triển trang trại quy mô công nghiệp, đường giao thông, thủy lợi nội đồng... Nhiều mô hình sản xuất tiêu biểu, hiệu quả kinh tế cao được nhân rộng trong toàn huyện.

Sau 10 năm thực hiện xây dựng NTM, huyện Cẩm Thủy đã huy động được trên 2.212 tỷ đồng. Từ nguồn vốn trên, huyện đã phát triển và hiện đại hóa hệ thống cơ sở hạ tầng, như: Đường, trường, trạm, cơ sở vật chất văn hóa...; nhiều mô hình sản xuất được hỗ trợ mang lại giá trị kinh tế cao. Cùng với kinh tế phát triển, chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của người dân được nâng cao, nhiều giá trị văn hóa được bảo tồn và phát triển. Môi trường nông thôn có chuyển biến đáng kể, nhiều vùng nông thôn đã xây dựng và hình thành mô hình cảnh quan xanh - sạch - đẹp; an ninh trật tự và an toàn xã hội được đảm bảo; diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, nhân dân phấn khởi và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng chung sức, đồng lòng xây dựng NTM. Đến nay, bình quân mỗi xã đạt 14,5 tiêu chí, có 9/19 xã và 52 thôn đạt chuẩn NTM, thu nhập bình quân đầu người đạt 32,9 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,52%.

Tuy đã vượt mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ, nhưng trong quá trình triển khai xây dựng NTM vẫn còn bộc lộ những hạn chế, đó là: Các xã đã đạt chuẩn NTM không giữ vững được 19 tiêu chí theo quy định; số tiêu chí đạt bình quân/xã còn thấp hơn so với bình quân chung của tỉnh; sản xuất nông nghiệp còn nhiều khó khăn, thiếu bền vững, thu nhập người dân có tăng nhưng chậm; công tác tuyên truyền, vận động có nơi chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới; công tác huy động và sử dụng nguồn vốn, nhất là nguồn vốn của nhân dân đóng góp chưa được phát huy tối đa...

Để đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra đến năm 2025, huyện Cẩm Thủy tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM; bổ sung, điều chỉnh và nâng cao chất lượng quy hoạch xã NTM và xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; huy động có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng NTM. Phấn đấu đến năm 2025, có 15/19 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 8 xã đạt xã NTM nâng cao, 1 xã và 20 thôn NTM kiểu mẫu. Định hướng đến năm 2030 đạt huyện NTM.

Bài và ảnh: Khắc Công


Bài Và Ảnh: Khắc Công


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]