• Xã Trí Nang xây dựng đời sống văn hóa gắn với nông thôn mới
  20:03 10/01/2020

  (Baothanhhoa.vn) - Xây dựng nông thôn mới (NTM) không chỉ thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân mà còn phát huy các giá trị văn hóa địa phương. Xác định được sự tác động tích cực ấy, những năm qua, xã Trí Nang (Lang Chánh) đã triển khai nhiều nội...

 • Xây dựng nông thôn mới – một năm nhiều dấu ấn
  06:06 01/01/2020

  (Baothanhhoa.vn) - Trong năm 2019, toàn tỉnh có 5 huyện, 57 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), vượt 4 huyện và 16 xã so với mục tiêu đề ra và vượt cả mục tiêu đến năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra. Với những kết quả đã đạt được năm 2019...

 • Huyện Quan Sơn chú trọng thực hiện các tiêu chí văn hóa nông thôn mới
  19:31 27/12/2019

  (Baothanhhoa.vn) - Để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quan Sơn đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/HU, ngày 28-10-2010, về “Xây dựng NTM, giai đoạn 2011 - 2020”.

 • Hỗ trợ phát triển sản xuất trong xây dựng nông thôn mới
  19:55 26/12/2019

  (Baothanhhoa.vn) - Xác định phát triển sản xuất (PTSX) là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và có tính quyết định trong việc nâng cao thu nhập cho người dân khu vực nông thôn, giúp các địa phương thực hiện thành công Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM).

 • Chung sức xây dựng nông thôn mới, góp phần củng cố “thế trận lòng dân”
  17:43 21/12/2019

  (Baothanhhoa.vn) - Lực lượng vũ trang (LLVT) Thanh Hóa chung sức xây dựng nông thôn mới” là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Bộ CHQS tỉnh. Thực hiện tốt nhiệm vụ này, góp phần xây dựng và củng cố “thế trận lòng dân”, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa...

 • Đánh giá sự hài lòng của người dân trong xây dựng nông thôn mới
  21:52 20/12/2019

  (Baothanhhoa.vn) - Để thực hiện có hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) trên địa bàn tỉnh đòi hỏi phải phát huy tính sáng tạo, huy động sự tham gia của các cấp, các ngành và toàn xã hội..., trong đó nguồn lực đóng vai trò quan trọng...

 • Bảo đảm an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới
  21:50 20/12/2019

  (Baothanhhoa.vn) - Việc thực hiện tiêu chí an ninh trật tự (ANTT) xây dựng nông thôn mới (XDNTM) luôn gặp nhiều khó khăn, thử thách. Ngay cả đối với các xã đã hoàn thành tiêu chí, được công nhận xã đạt chuẩn NTM thì việc giữ vững tiêu chí xã đạt chuẩn an toàn về ANTT...

 • Lưu giữ “hồn quê” trong xây dựng nông thôn mới ở xã Thiệu Vận
  20:24 13/12/2019

  (Baothanhhoa.vn) - Nằm ven dòng sông Chu hiền hòa, lại không có các tuyến giao thông lớn chạy qua, xã Thiệu Vận (Thiệu Hóa) vốn thanh bình, yên ả. Trong quá trình thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), ngoài gặt hái được nhiều thành...

 • Những thành quả từ chương trình xây dựng nông thôn mới
  21:19 10/12/2019

  (Baothanhhoa.vn) - Từ năm 2013 đến nay, toàn thành phố đã huy động được hơn 4.073 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Trong đó, nhân dân tham gia đóng góp tiền mặt, ngày công lao động, hiến đất để XDNTM, với giá trị 2.557 tỷ đồng, chiếm 62,78% tổng kinh phí huy động.

 • Xã Đông Lĩnh đổi thay nhờ nông thôn mới
  21:16 10/12/2019

  (Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) với xuất phát điểm có những thuận lợi, khó khăn riêng, nhưng nhờ có sự chung sức, đồng lòng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cùng cách làm sáng tạo, diện mạo nông thôn xã Đông Lĩnh đã có...

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Tắt [X]