(Baothanhhoa.vn) - Năm 2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy đảng, sự điều hành linh hoạt, sáng tạo của chính quyền, sự phối hợp của Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể, nhất là sự đồng thuận, cố gắng của các tầng lớp nhân dân, huyện Nông Cống đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nông Cống vững tin bước vào năm mới

Năm 2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy đảng, sự điều hành linh hoạt, sáng tạo của chính quyền, sự phối hợp của Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể, nhất là sự đồng thuận, cố gắng của các tầng lớp nhân dân, huyện Nông Cống đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Nông Cống vững tin bước vào năm mới

Công nhân Công ty CP May Vietdaz (Nông Cống) trong ca sản xuất.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 13,1%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: Nông, lâm, thủy sản 27,5%; công nghiệp - xây dựng 43,6%; dịch vụ 28,9%. Sản xuất nông, lâm, thủy sản phát triển ổn định và đạt kết quả tương đối toàn diện; giá trị sản xuất toàn ngành đạt 2.215 tỷ đồng, tăng 3,7% so với cùng kỳ; tổng sản lượng lương thực đạt 130,37 nghìn tấn. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, bình quân toàn huyện đạt 17,2 tiêu chí/xã; số thôn, tiểu khu được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới 208/288 thôn, tiểu khu, đạt tỷ lệ 72%.

Sản xuất công nghiệp, tiểu, thủ công nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, giá trị sản xuất 2.369 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch, tăng 18,6% so với cùng kỳ; các ngành dịch vụ duy trì tốc độ tăng trưởng khá, hoạt động thương mại cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Hoạt động của các doanh nghiệp đang phục hồi và từng bước đi vào sản xuất, kinh doanh ổn định; trong năm thành lập mới 65 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn lên 286 và nhiều cơ sở sản xuất mới đi vào hoạt động, góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho 10.000 lao động. Công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên, môi trường được tăng cường. Công tác quản lý thu - chi ngân sách Nhà nước thực hiện kịp thời, đúng luật. Kết quả thu ngân sách địa phương tăng 12,1% so với kế hoạch; trong đó, thu cân đối ngân sách huyện, xã đạt 816,6 tỷ đồng, bằng 135,8% dự toán tỉnh giao; chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao.

Hoạt động văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục tiếp tục chuyển biến tích cực. Trong đó, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, các vấn đề xã hội được quan tâm và giải quyết tốt hơn. Các chính sách an sinh xã hội, người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập phát triển đã góp phần tích cực trong việc bồi dưỡng nguồn nhân lực và thúc đẩy phát triển tại địa phương. Chất lượng khám, chữa bệnh, y tế dự phòng và kiểm soát dịch bệnh được triển khai tích cực. Công tác quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các chính sách hậu phương quân đội được quan tâm thực hiện. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được tăng cường.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hoạt động của các tổ chức đoàn thể được tăng cường và có nhiều đổi mới. Huyện tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Công tác chính trị tư tưởng được quan tâm. Công tác tổ chức, cán bộ được đẩy mạnh. Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” được đẩy mạnh, ngày càng có chiều sâu, đạt nhiều kết quả thiết thực...

Năm 2019, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp huyện Nông Cống tiếp tục quyết tâm cao, phát huy thuận lợi, khắc phục những hạn chế, khó khăn, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13,86% trở lên; tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội 3.252 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người 35 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm 2% trở lên; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 80%...

Bài và ảnh: Khánh Phương
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]