(Baothanhhoa.vn) - Ngày 7-6, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2129/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa năm 2018 theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

1.609 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa

Ngày 7-6, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2129/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa năm 2018 theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, toàn tỉnh có 1.609 người có uy tín ở 1.609 thôn, bản, khu phố của 198 xã, thị trấn thuộc 11 huyện miền núi và 6 huyện có xã miền núi. Cụ thể, dân tộc Mường có 833 người, dân tộc Thái có 563 người; dân tộc Mông có 44 người; dân tộc Thổ có 40 người; dân tộc Dao có 13 người; dân tộc Khơ Mú có 2 người; dân tộc Hoa có 1 người và dân tộc Kinh có 113 người.

UBND tỉnh yêu cầu Ban Dân tộc tổng hợp danh sách người có uy tín 5 năm một lần và hàng năm bổ sung, đưa ra khỏi danh sách người có uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc xây dựng kế hoạch kinh phí hàng năm, kinh phí tăng thêm thực hiện chính sách theo quy định. UBND các huyện rà soát Danh sách người có uy tín hàng năm báo cáo Ban Dân tộc để thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.


BĐT (Nguồn: UBND tỉnh)


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]