(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Thông tri số 10/TTr-MTTW-BTT, ngày 8-7-2016 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đô thị văn minh”, Nga Sơn là 1 trong 2 huyện được Ủy ban MTTQ tỉnh chọn làm điểm chỉ đạo thực hiện cuộc vận động.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở huyện Nga Sơn

Thực hiện Thông tri số 10/TTr-MTTW-BTT, ngày 8-7-2016 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đô thị văn minh”, Nga Sơn là 1 trong 2 huyện được Ủy ban MTTQ tỉnh chọn làm điểm chỉ đạo thực hiện cuộc vận động.

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, bộ mặt xã Nga Điền ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, thời gian qua, MTTQ huyện và các tổ chức đoàn thể luôn phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, giúp nhau giảm nghèo, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Theo đó 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh” được triển khai thực hiện gắn với chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM giai đoạn 2016-2020 và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Trong quá trình triển khai thực hiện, MTTQ huyện đã cụ thể hóa các nội dung cuộc vận động gắn với nhiệm vụ trọng tâm “đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống nhân dân, khuyến khích làm giàu chính đáng”; tuyên truyền, vận động nhân dân khai thác có hiệu quả mọi nguồn lực và tiềm năng, tích cực tham gia chuyển đổi cơ cấu sản xuất, nâng cao đời sống. Trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”, MTTQ huyện đã chọn 2 xã Nga Trường, Nga Thái làm điểm của huyện, hướng dẫn mỗi xã chọn 1 khu dân cư làm điểm chỉ đạo của xã, từ đó nhân rộng ra các xã trong toàn huyện.

Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện, cuộc vận động đã được các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ngành quan tâm và từng bước trở thành một phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong nhân dân. Hệ thống MTTQ và các tổ chức thành viên đã vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân hiến trên 10,6 ha đất, tự nguyện phá dỡ 4.344m tường rào để mở rộng đường giao thông; đầu tư xây mới, chỉnh trang 1.874 ngôi nhà, 1.350 cổng, ngõ, 650 công trình vệ sinh... trị giá hơn 300 tỷ đồng; cải tạo 191 ha vườn tạp, đóng góp hàng nghìn ngày công và hơn 35 tỷ đồng cùng với nguồn ngân sách Nhà nước đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống theo tiêu chí NTM. Đến tháng 6-2018, bình quân toàn huyện đạt 17,08 tiêu chí/xã, 15 xã (trong đó, có 2 xã Nga Thái và Nga Trường) và 128 thôn đạt chuẩn NTM. Trong quá trình XDNTM, MTTQ các cấp đã phối hợp tổ chức tốt các hoạt động giám sát và động viên nhân dân tham gia giám sát, nhất là đối với quá trình huy động nhân dân đóng góp theo Pháp lệnh 34 và giám sát chất lượng các công trình xây dựng, vì vậy, đến thời điểm này không có đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến XDNTM.

Nhằm hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo ổn định cuộc sống, trong 2 năm (2016, 2017), thực hiện Chương trình “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, Quỹ “Vì người nghèo” 2 cấp đã huy động được hơn 2,1 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ trên cùng với sự hỗ trợ của quỹ cấp tỉnh đã giúp làm mới, sửa chữa 123 nhà Đại đoàn kết cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách. Bên cạnh đó, MTTQ huyện tập trung tuyên truyền, vận động các tập thể, cá nhân ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, nạn nhân chất độc da cam, người có hoàn cảnh khó khăn...; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang. Với sự tham gia của MTTQ và các tổ chức thành viên đã góp phần vào thành tích chung của địa phương, khối Đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố và tăng cường. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Toàn huyện đã có 16 xã đạt chuẩn văn hóa NTM và 1 thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, 212 khu dân cư đạt tiêu chuẩn khu dân cư văn hóa; 210/234 khu dân cư đạt tiêu chuẩn khu dân cư “3 không”...

Những kết quả từ cuộc vận động đã góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đồng thời đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác mặt trận, công tác vận động quần chúng trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước. Đồng chí Nguyễn Thành Vân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Nga Sơn, cho biết: Thời gian tới, MTTQ các cấp huyện Nga Sơn tiếp tục triển khai thực hiện tốt hơn nữa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”; chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai và cụ thể hóa chương trình hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về cuộc vận động, chú trọng phát triển chiều sâu hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, phấn đấu năm 2018 huyện Nga Sơn có thêm ít nhất 5 xã đạt chuẩn NTM để đến năm 2020 đạt huyện NTM.


Bài và ảnh: Hoài Linh


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]