(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Kế hoạch số 68–KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII);

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đưa các Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) vào cuộc sống

Thực hiện Kế hoạch số 68–KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII);

ngay sau hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết cho cán bộ chủ chốt thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, các cấp ủy đảng đã lựa chọn hình thức tổ chức học tập, quán triệt và xác định nội dung cần quán triệt phù hợp với từng đối tượng, từng cấp. Để phục vụ cho việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trang bị kịp thời, đầy đủ tài liệu đến các chi bộ đảng trong toàn tỉnh. Qua theo dõi của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tỷ lệ tham gia học tập, quán triệt các Nghị quyết Trung ương 6 ở các cấp đạt cao, từ 96% trở lên, đúng thời gian quy định.

Các cấp ủy, ban tuyên giáo các cấp đã chỉ đạo và tổ chức việc tuyên truyền rộng rãi các nghị quyết trong nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền, phổ biến bằng các hình thức đa dạng, phù hợp. Một số địa phương đã phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ huyện ủy, huyện ủy viên, cán bộ các ban xây dựng đảng theo dõi địa bàn tập trung chỉ đạo, giám sát việc tổ chức triển khai của đảng bộ, chi bộ cơ sở.

Hiện nay, các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương đã và đang triển khai xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với điều kiện của các địa phương, đơn vị để tổ chức thực hiện; đồng thời tiếp tục tăng cường tuyên truyền, làm tốt công tác tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức để nhận thức đầy đủ, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết.


Việt Linh


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]