(Baothanhhoa.vn) - Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV (nhiệm kỳ 2015-2020), Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Thạch Thành đã nỗ lực triển khai, đổi mới phương thức chỉ đạo, thực hiện và đạt nhiều kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đảng bộ huyện Thạch Thành: Nhiều kết quả sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện

Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV (nhiệm kỳ 2015-2020), Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Thạch Thành đã nỗ lực triển khai, đổi mới phương thức chỉ đạo, thực hiện và đạt nhiều kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo xã Thành Vinh kiểm tra mía ở cánh đồng mẫu lớn.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đề ra 28 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực. Trong đó tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, dịch vụ; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh CNH, HĐH. Đồng thời phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung gắn với xây dựng nông thôn mới (XDNTM); tạo sự chuyển biến trong giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị - trật tự xã hội; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Đồng chí Phạm Trọng Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, cho biết, để đưa nhanh nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, trong lãnh đạo, huyện đổi mới công tác quán triệt, tuyên truyền, triển khai các mục tiêu, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Huyện chỉ đạo MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch phổ biến, triển khai đến cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân. Phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo của địa phương sâu sát, hướng về cơ sở. Điểm mới trong cách làm ở Thạch Thành là ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng 3 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá. Trên cơ sở đó, chỉ đạo các ban, ngành chức năng căn cứ vào tình hình của địa phương, tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, phù hợp trên từng lĩnh vực, đề ra lộ trình, xác định thời gian để tổ chức triển khai thực hiện.

Đối với chương trình tái cơ cấu nông nghiệp, giảm nghèo bền vững gắn với XDNTM, ban thường vụ đã xây dựng chương trình phát triển nông nghiệp và XDNTM giai đoạn 2016-2020, trọng tâm là thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững. Huy động các nguồn vốn hợp pháp để xây dựng kết cấu hạ tầng; ưu tiên xây dựng các mô hình sản xuất, nâng cao đời sống của nhân dân. Nhằm tạo đột phá trong thu hút đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, huyện đã tích cực xúc tiến thu hút đầu tư các dự án, ưu tiên các dự án ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp gắn với tiêu thụ sản phẩm nông - lâm nghiệp và thủy sản, các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động. Huyện ủy chỉ đạo UBND huyện khai thác thế mạnh trong nông nghiệp bằng cách xây dựng cánh đồng mẫu lớn; phát triển kinh tế trang trại tổng hợp, kinh tế lâm nghiệp; nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX nhằm thay đổi cách thức tổ chức sản xuất cho người dân... Xây dựng và thực hiện cơ chế hỗ trợ cho tái cơ cấu nông nghiệp và thực hiện có hiệu quả chính sách khuyến khích tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh; trong 2 năm (2016, 2017), huyện đã hỗ trợ nhân dân hơn 9,6 tỷ đồng, xây dựng 13 mô hình sản xuất.

Để nghị quyết đi vào cuộc sống, Thành Vinh đã xây dựng chương trình hành động phù hợp với nhiệm vụ phát triển của xã. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, bí thư đảng ủy xã, cho biết: Đảng ủy đã chỉ đạo nhân dân thực hiện nhiều nội dung của nghị quyết, điển hình là chương trình tái cơ cấu nông nghiệp; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; thực hiện cánh đồng mẫu lớn, áp dụng cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất. Hiện xã Thành Vinh đã có 120 ha mía thực hiện cánh đồng mẫu lớn cho năng suất cao, 220 ha trồng sả; thu nhập bình quân đầu người (năm 2017) đạt 25,5 triệu đồng, tăng 5,1 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ; xã đạt 11/19 tiêu chí NTM...

Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, huyện Thạch Thành đã có cách làm sáng tạo trong sinh hoạt chi bộ và giao nhiệm vụ cho người đứng đầu. Huyện ủy chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; triển khai thực hiện “Sổ tu dưỡng, rèn luyện đảng viên” và “Sổ nghiệp vụ chi bộ” thống nhất trong toàn đảng bộ. Đặc biệt, hằng năm huyện ủy giao từ 1-3 nhiệm vụ trọng tâm cho người đứng đầu các cơ quan, bí thư đảng ủy các xã, thị trấn để thực hiện có hiệu quả. Ngoài ra, huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết theo từng năm để kịp thời phát hiện, chỉ đạo những vấn đề phát sinh.

Có thể nhận thấy, việc xây dựng chương trình hành động với những giải pháp cụ thể, sát thực đã và đang tạo niềm tin, động lực để cán bộ, đảng viên, nhân dân trong huyện thi đua lao động sản xuất, bước đầu đạt được một số kết quả nhất định. Minh chứng rõ nhất, đến nay, huyện đã có 26/28 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành trên 50% so với nghị quyết đề ra. Trong những kết quả đạt được, nổi bật là kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, sản xuất nông nghiệp có nhiều khâu đột phá, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, thu hút được một số doanh nghiệp lớn đầu tư vào địa bàn, huy động vốn cho đầu tư phát triển đạt khá, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường; bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc, văn hóa - xã hội chuyển biến tiến bộ, giáo dục mũi nhọn đạt thành tích cao, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống nhân dân được cải thiện. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm; phương thức lãnh đạo và lề lối làm việc của các cấp ủy đảng tiếp tục được đổi mới; khối đại đoàn kết được phát huy. Đây là những kết quả quan trọng tạo tiền đề cho sự phát triển của huyện trong giai đoạn tới.

Phấn đấu hoàn thành thắng lợi tất cả các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đề ra, hiện nay, Đảng bộ huyện Thạch Thành đang tiếp tục rà soát, đánh giá lại việc thực hiện các chỉ tiêu. Trên cơ sở đó giao trách nhiệm cụ thể cho từng cán bộ, đảng viên, cơ quan, đơn vị. Đồng thời huyện tranh thủ tối đa các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh để đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.


Bài và ảnh: Phan Nga


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]