(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 3-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” (gọi tắt là Nghị quyết 25), các cấp ủy đảng, chính quyền TP Sầm Sơn đã triển khai, thực hiện nghiêm túc. Với nhiều cách làm sáng tạo trong công tác dân vận (CTDV) đã tạo sự đồng thuận trong xã hội, qua đó kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Chuyển biến qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”

Thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 3-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” (gọi tắt là Nghị quyết 25), các cấp ủy đảng, chính quyền TP Sầm Sơn đã triển khai, thực hiện nghiêm túc. Với nhiều cách làm sáng tạo trong công tác dân vận (CTDV) đã tạo sự đồng thuận trong xã hội, qua đó kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Chuyển biến qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”

Tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân ở xã Quảng Hùng.

Do triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ Nghị quyết 25, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu về CTDV được nâng lên rõ rệt, qua đó tăng cường và đổi mới CTDV, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân, giữa cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, công chức với người dân. Nội dung, phương thức CTDV của cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể có sự đổi mới, đồng thời thực hiện hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Nhiều chủ trương, chính sách hợp lòng dân, sát cơ sở đã được triển khai thực hiện, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh, khó khăn, vướng mắc, tạo được sự đồng thuận, đoàn kết trong nhân dân, gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cùng với đó, MTTQ và các đoàn thể đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và kế hoạch, chương trình, phương án phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. MTTQ, các đoàn thể đã chủ động xây dựng kế hoạch, hằng năm đăng ký với cấp ủy nội dung thực hiện giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị (khóa XI). Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được đẩy mạnh, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Nét nổi bật trong năm 2019, đó là Ban Dân vận Thành ủy đã phối hợp với MTTQ và các đoàn thể và hệ thống dân vận các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy về CTDV gắn với thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Đồng thời, phối hợp với chính quyền cùng cấp thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; chủ động nắm bắt tình hình đời sống nhân dân, công nhân, người lao động, phối hợp tham mưu giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp tại cơ sở. Trong năm 2019, đã tổ chức 24 buổi tiếp công dân định kỳ với gần 190 lượt công dân; tổ chức 10 cuộc đối thoại đột xuất với nhân dân phường Trung Sơn, xã Quảng Đại về triển khai dự án Quảng trường biển, dự án đường ven biển...

Tại phường Bắc Sơn, thực hiện Nghị quyết 25, đảng ủy đã tập trung chỉ đạo UBND phường tăng cường CTDV chính quyền gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; đồng thời chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể chủ động thực hiện công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở; thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở. Trong đó, công tác tuyên truyền được triển khai đến từng khu dân cư, hộ gia đình, nhất là những người trực tiếp kinh doanh dịch vụ du lịch trong việc chấp hành các phương án quản lý dịch vụ du lịch của thành phố; đẩy mạnh xã hội hóa kinh phí mua sắm cơ sở vật chất các nhà văn hóa; xây dựng quỹ vì người nghèo; kiểm kê tài sản phục vụ công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn.

Theo ông Lê Ngọc Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Sầm Sơn, thời gian tới, TP Sầm Sơn sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 25 và Kết luận số 43-KL/TW ngày 7-1-2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25; nâng cao hiệu quả CTDV của các cơ quan Nhà nước; đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với CTDV, hướng mạnh về cơ sở, quan tâm những vấn đề thiết thực trong đời sống nhân dân; tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của thành phố về phát triển du lịch, văn hóa giao tiếp, ứng xử, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp với MTTQ và các đoàn thể về CTDV; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận, MTTQ và các tổ chức đoàn thể các cấp; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện CTDV, nhất là việc thực hiện quy chế CTDV của hệ thống chính trị; thực hiện tốt việc tiếp công dân, tăng cường đối thoại, quan tâm giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân, kịp thời giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh các điểm nóng, vụ việc phức tạp, kéo dài.

Bài và ảnh: Lê Sơn


Bài Và Ảnh: Lê Sơn


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]